Режим роботи СТОА, основного та допоміжного обладнання (змінність роботи) 

Таблиця В.1 – Режим роботи СТОА (змінність роботи) [35, c.85]

 

Найменування підприємств та видів робіт

Рекомендований режим виробництва

кількість днів роботи на рік Кількість змін роботи на добу період виконання (зміни)
1 2 3 4

Міські СТОА

Всі види робіт ТО та ПР Продаж автомобілів, запчастин і автоприладь 303   303 2   1 І і ІІ   І і ІІ

Дорожні СТОА

Всі види робіт ТО та ПР 303 2 І і ІІ

 

Таблиця В.2 – Частота заїздів ДТЗ на СТОА [35, c.87]

 

  Найменування показників Одиниця виміру Числові значення
1 2 3

Міські СТОА

Кількість заїздів автомобілів на ТО та ПР протягом року, що припадають на один автомобіль, який комплексно обслуговується Кількість заїздів автомобілів на прибирально-мийні роботи протягом року, що припадають на один автомобіль, який комплексно обслуговується Кількість заїздів автомобілів протягом року для виконання робіт з антикорозійного захисту кузовів заїздів на рік   те ж     "   2     5     1  

Дорожні СТОА

Кількість заїздів легкових автомобілів на добу у відсотках від інтенсивності руху по дорозі у найбільш напруженому місяці року Те ж, для вантажних автомобілів та автобусів %     % 4,0/5,5     0,4/0,6

Примітка – У чисельнику наведена кількість заїздів на ТО та ПР, у знаменнику – на пости миття автомобілів.

 

 

-8-

Додаток Г

Нормативи технічного обслуговування та ремонту ДТЗ на СТОА та їх коректування

 

Нормативи трудомісткості ТО та ПР для СТОА слід приймати не більшими ніж наведені у таблиці Г.1.

 

Таблиця Г.1 – Нормативи трудомісткості ТО та ПР для міських та дорожніх СТОА [35, c.86-87]

 

 

 

Тип ДТЗ

Нормативи трудомісткості, люд-год

питома ТО і ПР на 1000 км пробігу

разова на один заїзд

  ТО та ПР миття та приби-рання прий-мання та видача перед-продаж-на підго-товка анти-корозійне покриття ДТЗ
1 2 3 4 5 6 7

Міські СТОА

Автомобілі легкові: - особливо малого класу - малого класу - середнього класу   2,0 2,3 2,7     - - -     0,15 0,20 0,25     0,15 0,20 0,25     3,5 3,5 3,5     3,0 3,0 3,0  

Дорожні СТОА

Автомобілі легкові всіх класів Автомобілі вантажні та автобуси   -   -   2,0   2,8   0,20   0,25   0,20   0,30   -   -   -   -

Примітки

1 Трудомісткості прибирально-мийних робіт та робіт з антикорозійного покриття автомобілів у показники питомої трудомісткості ТО та ПР на 1000 км пробігу автомобілів (графа 2) не входять.

2 Роботи з антикорозійного покриття автомобілів рекомендується передбачати для СТОА з кількістю робочих постів 15 і більше.

 

Нормативи трудомісткості ТО та ПР автомобілів на СТОА, що наведені у графі 2 таблиці Г.1 слід коректувати в залежності від наступних факторів за допомогою коефіцієнтів [35, с.88]:

- природно-кліматичних умов – К3 (для помірного клімату України К3=1,0);

- розміру СТОА, що визначається кількістю робочих постів – К6 (таблиця Г.2)

 

-9-

 

 

Таблиця Г.2 – Числові значення коефіцієнта К6 у залежності від розміру СТОА [35, c.88-89]

 

Розмір СТОА Числові значення коефіцієнта К6
1 2
 до 5 робочих постів вкл 1,05
 понад 5 до 10 "         1,00
 понад 10 до 20 "         0,95
 понад 20 до 30 "       0,90
 понад 30          "          0,80

 

Нормативи разової трудомісткості на один заїзд, що наведені у графах 3, 4, 5, 6 таблиці Г.1 у залежності від розмірів СТОА та природно-кліматичних умов експлуатації автомобілів, не коректуються.

 

 

-10-

Додаток Д

 

Розподіл трудомісткості ТО та ПР за видами робіт

 

Таблиця Д.1 – Приблизний розподіл трудомісткості ТО та ПР автомобілів за видами робіт на міських СТОА [35, c.88-89]

 

 

Види робіт

Відсоткове співвідношення при кількості робочих постів

до 5 вкл. пон.5  до10 пон.10 до 20 пон.20 до 30 пон.30
1 2 3 4 5 6
 1 Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електрообладнання, аналіз відпрацьованих газів)     6     5     4     4     3
 2 Технічне обслуговування у повному обсязі   35   25   15   10   6
 3 Змащувальні роботи 5 4 3 2 2
 4 Регулювання кутів керованих коліс 10 5 4 4 3
 5 Ремонт і регулювання гальм 10 5 3 3 2
 6 Електротехнічні роботи 5 5 4 4 3
 7 Роботи з системи живлення 5 5 4 4 3
 8 Акумуляторні роботи 1 2 2 2 2
 9 Шиномонтажні роботи 7 5 2 1 1
10 Ремонт вузлів, систем і агрегатів 16 10 8 8 8
11 Кузовні й арматурні роботи (жерстяницькі, мідницькі, зварювальні)   -   10   25   28   35
12 Фарбувальні роботи - 10 16 20 25
13 Оббивні роботи - 1 3 3 2
14 Слюсарно-механічні роботи     - 8 7 6 5
Разом 100 100 100 100 100

Примітка – У залежності від спеціалізації СТОА при наявності відповідного техніко-економічного обгрунтування або у відповідності до завдання на проектування допускається коректування відсоткового розподілу річних обсягів за видами робіт ТО та ПР легкових автомобілів, що належать громадянам.

 

-11-

Таблиця Д.2 – Відсоткове співвідношення постових і дільничних робіт

ТО та ПР на СТОА [35, c.90]

 

Найменування видів ТО і ПР

Співвідношення за видами робіт, %

постові дільничні
1 2 3
1 Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електрообладнання, аналіз відпрацьованих газів)   100   -
 2 Технічне обслуговування у повному обсязі 100 -
 3 Змащувальні роботи 100 -
 4 Регулювання кутів керованих коліс 100 -
 5 Ремонт і регулювання гальм 100 -
 6 Електротехнічні роботи 80 20
 7 Роботи з системи живлення 70 30
 8 Акумуляторні роботи 10 90
 9 Шиномонтажні роботи 30 70
10 Ремонт вузлів, систем і агрегатів 50 50
11 Кузовні та арматурні роботи (жерстяницькі, мідницькі, зварювальні)   75   25
12 Фарбувальні роботи 100 -
13 Оббивальні роботи 50 50
14 Слюсарно-механічні роботи - 100
15 Прибирально-мийні роботи 100 -
16 Антикорозійне покриття автомобілів 100 -

 

Таблиця Д.3 – Розподіл допоміжних робіт за видами [35, c.34,91]

 

 

Види допоміжних робіт

Співвідношення допоміжних робіт за видами, %

АТП СТОА
1 2 3
Ремонт та обслуговування технологічного обладнання, оснащення та інструментів   20   25
Ремонт та обслуговування інженерного обладнання, мереж і комунікацій   15   20
Транспортні роботи 10 -
Приймання, зберігання та видача матеріальних цінностей   15   20
Переміщення ДТЗ 15 10
Обслуговування компресорного обладнання 5 10
Прибирання виробничих приміщень 10 7
Прибирання території 10 8

-12-

 

Примітки

1 При централізованій організації ремонту та обслуговування технологічного обладнання, оснащення та інструментів, ремонту та обслуговування інженерного обладнання, мереж і комунікацій, а також системи матеріально-технічного постачання підприємств, чисельність персоналу відповідної служби допоміжного виробництва може бути скорочена на 50 %.

2 Роботи з обслуговування очисних споруд відсотковим співвідношенням за видами робіт не враховуються.

Робітники з обслуговування і ремонту очисних споруд повинні сумуватися з допоміжними робітниками по графі "Ремонт та обслуговування інженерного обладнання, мереж і комунікацій".

 

Таблиця Д. 4 – Розподіл трудомісткості робіт з самообслуговування АТП (СТОА) [30, c.45]

 

Найменування робіт % Найменування робіт %
1 2 1 2
Електромеханічні Механічні Слюсарні Ковальські Зварювальні 25 10 16 2 4 Жерстяницькі Мідницькі Трубопроводні (слюсарні) Ремонтно-будівельні та деревообробні 4 1 22 16
- - Разом 100

 

Таблиця Д.5 – Розподіл постів та автомобіле-місць очікування за виробничими дільницями типових проектів СТОА Діпроавтотрансу [64, c.174]

 

 

 

Виробнича дільниця

Кількість робочих постів СТОА

11

15

25

Робочі пости Допо-міжні пости Авто-мобіле-місця очіку-вання Робочі пости Допо-міжні пости Авто-мобіле-місця очіку-вання Робочі пости Допо-міжні пости Авто-мобіле-місця очіку-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Прибирально-мийна   1   -   -   1   1   -   1   1   -
 Приймання та видачі автомобілів   -   2   -   -   2   -   -   2   -
Діагностування 2 - - 3 - - 4 - -
ТО та ПР 4 - 7 5 - 11 10 - 16
Змащувальна 1 - - 1 - - 2 - -
Кузовна 1 - 1 3 - - 3 1 2
Фарбувальна 2 1 2 2 1 2 5 2 -
Разом 11 3 10 15 4 13 25 6 18

 

 

-13-

Додаток Е

Чисельність персоналу підприємства,фах і кваліфікація виконавців

Таблиця Е.1 – Чисельність допоміжних робітників [35, c.34]

 

Штатна чисельність виробничих робітників, чол Норматив чисель-ності допоміжних робітників, у від-сотках до чисель-ності виробничих робітників Штатна чисельність виробничих робітників, чол Норматив чисель-ності допоміжних робітників, у від-сотках до чисель-ності виробничих робітників
1 2 1 2
до 50 вкл. понад 50 до 60 " 60 " 70 " 70 " 80    " 80 " 100 " 100 " 120 30 29 28 27 26 25 " 120 " 150 " 150 " 180 " 180 " 220 " 220 " 260 " 260 і більше 24 23 22 21 20

Примітка – До вказаної чисельності допоміжних робітників, що наведена у таблиці слід додатково передбачати:

- для обслуговування очисних споруд стічних вод по одному чоловіку на кожні 75 м3/добу продуктивності очисних споруд;

- робітників для виготовлення технологічного обладнання та оснащення чисельністю 10 % від загальної кількості виробничих робітників.

 

Таблиця Е.2 – Чисельність персоналу ІТР, МОП та ПСО в залежності від розміру СТОА [35, c.92]

 

Найменування функцій управління, персоналу

Чисельність персоналу при кількості робочих постів, чол

до 5 вкл. понад 5 до 10 понад 10 до 20 понад 20 до 30 понад 30
1 2 3 4 5 6
Загальне керівництво Техніко-економічне планування Організація праці та заробітної плати Бухгалтерський облік та фінансова діяльність Комплектування та підготовка кадрів Загальне діловодство та господарське обслуговування Матеріально-технічне постачання Виробничо-технічна служба МОП ПСО 1 - - 1   - -   - 2 1 4 1 - - 1   - -   - 3-5 1 4 1 - - 2-3   - -   1-2 6-8 2 4 1-2 1 1 3   1 1   2 8-9 3 4

Встановлюється за узгод-

женням з Замовником

Разом 9 10-12 16-20 25-27

-14-

Таблиця Е.3 – Рекомендована чисельність адміністративного персоналу сервісної служби в залежності від розміру СТОА [27, c.27]

 

Найменування адміністративного персоналу сервісної служби

Рекомендована чисельність персоналу для СТОА з кількістю робочих постів:

до 10 від 10 до 30 від 30 до 50 понад 50
Приймальник - 1 2 4
Сервіс-менеджер - 1 1 1+1 заст.
Диспетчер - - 1 2
Службовець - - 1 2
Касир 1 2 3 4

 

Сучасна організація автосервісу у більшості випадків включає до себе підрозділи торгівлі (автомобілями та запасними частинами) і автосервісу (тобто безпосереднього виробництва). Посади за своїм складом можна віднести до керівництва, торгівлі та виробництва [64, c.306].

 

Таблиця Е.4 – Приблизний розподіл та назви посад на СТОА (назви посад відповідають тарифно-кваліфікаційному довіднику) [64, c.396-397]

 

Назва посади відповідного підрозділу СТОА

керівництва торгівлі автосервісу(виробництва)
1 2 3
генеральний директор, директор, заступник генерального директора, головний інженер, технічний директор, головний енергетик, головний механік, головний економіст, секретар, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, старший бухгалтер, бухгалтер-касир, обліковець, юрист-консультант директор магазину, завідувач магазину, завідувач секції, начальник відділу торгівлі, головний спеціаліст з торгівлі, спеціаліст з продажу, менеджер з продажів, товарознавець, продавець,  начальник відділу маркетингу, начальник відділу реклами, начальник відділу постачання, менеджер відділу матеріально-технічного постачання, начальник обчислювального центру, інженер-програміст, таможений брокер, завідувач складом заступник директора з виробництва, начальник відділу маркетингу, менеджер відділу маркетингу, начальник сервісу, сервіс-менеджер, начальник відділу з роботи з клієнтурою, начальник цеху, старший майстер, майстер, начальник дільниці, начальник обчислювального центру, інженер-технолог з експертизи

-15-

Примітка – В рамках безпосереднього виробництва мають місце посади приймальника, диспетчера та бригадира.

В малих СТОА, де виконують 10 та меньше ремонтних замовлень в день, бригадир виконує функції приймальника, диспетчера та функції керівництва, як сервіс-менеджер.

В СТОА, де виконують в середньому 14-16 ремонтних замовлень в день, є і сервіс-менеджер, і бригадир, а функції приймальника та диспетчера вони ділять між собою.

В СТОА, які виконують в середньому 17-30 ремонтних замовлень в день, є ще один бригадир і приймальник. Потім при збільшення обсягу робіт наймають диспетчера та клерка, приймальника та бригадира.

Віднесення посад до керівництва, торгівлі, сервісу (виробництва), дещо умовні, а назви посад відповідають тарифно-кваліфікаційному довіднику [64, c.397].

 

 

За даними досліджень великої кількості станцій, які мають і торгівлю, і сервіс, співвідношення керівників і спеціалістів наступне, %:

 

Таблиця Е.5 – Співвідношення керівників і спеціалістів на СТОА [64, c.397]

 

Виконувана функція %
1 2
Керівництво 42,3
Сервіс 20,3
Торгівля 16,0
Виробництво 21,4

 

Таблиця Е.6 – Середній розряд робіт (робітників), інтервал розрядів робіт (робітників) ТО легкових автомобілів [44, c.198]

 

 

Види робіт

ТО-1

ТО-2


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 289; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!