Забезпечення якості послуг, які пропонуються на дільниціВже на стадії проектування треба враховувати вимоги сертифікації СТОА та системи управління якістю у відповідності до ДСТУ-ISO 9004-2001 («Система управління якістю. Вимоги відносно покращення діяльності»).

Якість – це сукупність властивостей, які визначають ступінь придатності автомобіля до виконання заданих функцій при використанні його за призначенням.

Контроль якості проведення ТО та ПР є частиною виробничого процесу. Кінцевою метою контролю є попередження браку і підвищення якості робіт, що виконуються. Об’єктивним показником якості робіт є тривалість безвідмовної роботи автомобіля після ТО та ремонту.

-88-

Забезпечення якості ТО та ремонту автомобілів передбачає:

- технічне забезпечення якості (механізація та автоматизація виробничого процесу, відповідність технологічного обладнання необхідному рівню забезпечення якості, якість технічної документації: робочі креслення, технічні умови на виконання роботи, норми витрат матеріалів та запасних частин, інструкції з експлуатації обладнання, технічна література з конструкції автомобіля тощо);

- технологічне забезпечення якості (використання сучасних технологій та матеріалів, якість технологічної документації, виконання робіт у заданих обсягах та у суворій відповідності до технологічної документації, впровадження комп’ютерних технологій тощо);

- матеріальне забезпечення якості (забезпечення технологічного процесу необхідними матеріалами, інструментам та запчастинами);

- метрологічне забезпечення якості (визначення кількості засобів вимірювання для забезпечення необхідної точності вимірювань, придбання та облік засобів вимірювання, організація контролю, випробувань і перевірки засобів вимірювання, контроль нормативної, технічної та технологічної документації, розробка і впровадження технічних нормативів);

- психофізичне забезпечення якості (оптимізація кількості робітників, підвищення кваліфікації робітників, дотримання ергономічних вимог на робочому місці, дотримання фізіологічних вимог до обладнання, що використовується (зручність експлуатації, мінімальний рівень стомлення при роботі з обладнанням, відсутність негативного впливу на людський організм) забезпечення оптимального робочого режиму, організація навчання персоналу;

- соціологічне забезпечення якості (забезпечення робітників побутовими приміщеннями та соціальними пакетами, естетика та зручність робочих місць);

- інформаційне забезпечення якості (використання інформаційних технологій для покращання управління процесами ТО та ремонту автомобілів).

Технічний контроль поділяється на наступні види:

а) за місцем проведення контролю:

1) на спеціально обладнаному посту або дільниці;

2) на робочому місці виконавця робіт;

3) на контрольно-регулювальному обладнанні, яке застосовується при ТО та ремонті автомобілів;

б) за ступенем охоплення:

1) вибірковий контроль готової продукції;

2) вибірковий контроль дотримання технології ТО та ремонту окремих операцій;

3) обов’язковий контроль всієї готової продукції;

4) обов’язковий контроль дотримання всього технологічного процесу певного виду ТО або ремонту автомобіля.

 

 

-89-

Планування СТОА

Основні принципи планування

 

Основні принципи планування СТОА – такі ж, як і для АТП.

До основних вимог, які слід враховувати при разробці планувальних рішень СТОА, відносяться:

- архітектурно-планувальне рішення має відповідати вимогам сервісного, а не промислового підприємства;

- розташування основних зон і виробничих дільниць підприємства у відповідності до схеми технологічного процесу в одній будівлі без поділу підприємства на дрібні приміщення;

- стадійний розвиток СТОА, який передбачає її розширення без значних перебудов і порушення функціонування;

- можливість зміни технології без реконструкції будівлі;

- забезпечення зручності для клієнтів шляхом відповідного розташування приміщень, якими вони користуються, зовнішніх і внутрішніх функціональних зон та виробничих підрозділів СТОА.

Генеральний план

 

Генеральний план підприємства – це план відведеної під забудову земельної ділянки території, орієнтований у відношенні проїздів загального користування та сусідніх володінь, із зазначенням на ньому будівель і споруд за їх габаритним обрисом, майданчиків для зберігання автомобілів, основних і допоміжних проїздів і шляхів руху автомобілів по території.

Генеральний план СТОА містить:

- основні зовнішні функціональні зони та їх розташування;

- будівлі, споруди та їх взаємне компонування на плані ділянки;

- споруди інженерного забезпечення;

- проїзди та виїзди;

- организацію рельєфу;

- благоустрій та упорядкування території (стоянки, дороги, місця віпочинку, озеленення) ;

- розробку транспортної схеми, зі зручними під’їздами, тротуарами, організацію та безпеку руху у відповідності до вимог ДАІ.

Генеральний план розробляється у відповідності до вимог державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»*, СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», ВСН та ОНТП. Конкретні вимоги до планування СТОА наведені в нормативних документах, зокрема ОНТП-01-91.

____________________

*Нормативні документи, зокрема ДБН 360-92, регламентують тільки містобудівельні, санітарні, протипожежні, екологічні та інші вимоги, які необхідно враховувати при розробці генерального плану, не визначаючи при цьому технологічні рішення.

-90-

Основою для розробки генерального плану та внутрішнього планування території є технологія та організація виробничих процесів.

При розробці генерального плану необхідно забезпечити:

- раціональне разміщення будівель і споруд, інженерних комунікацій у відповідності до вимог містобудівельних норм і технології виробництва;

- господарське, транспортне та інженерно-технічне забезпечення підприємства;

- соціальне та побутове обслуговування працюючих;

- охорону зовнішнього середовища;

- благоустрій території;

- охорону території підприємства [26, c. 231-233].

На території СТОА крім основної будівлі станції та очисних споруд зазвичай передбачаються відкрита стоянка для автомобілів, що очікують обслуговування, та стоянка готових автомобілів, які бажано влаштовувати закритими (під навісом).

Крім того, на території СТОА можуть розташовуватися склади лакофарбових матеріалів, кисню, ацетилену та інші, розміщення яких у складі основної будівлі затруднено через категорії та виробничі процеси з вибухопожежної та пожежної безпеки. У ряді випадків на території станції розташовуються окремі будівді (навіс) для постів самообслуговування та миття автомобілів.

Територія СТОА має бути ізольована від міського руху транспорту та пішоходів. Поза територією станції розміщують відкриті стоянки для автомобілів клієнтів і персоналу СТОА.

При розміщенні в комплексі станції АЗС та мийки автомобілів, що стоїть окремо, необхідно враховувати в загальній транспортній схемі генплану самостійні транспортні потоки до цих спруд і накопичувальні майданчики біля них. При цьому транспортні потоки не повинні пересікати основні потоки заїзду та виїзду автомобілів на СТОА.

Дорожні СТОА рекомендуєтсья розташовувати в населенних пунктах або в безпосередній близкості від них, що зменшує витрати на комунікації та благоустрій, а також полегшує вирішення житлового питання для персоналу станції. Як правило, дорожні СТОА споруджуються в комплексі з АЗС. На території дорожньої СТОА передбачаються місця зберігання автомобілів.

На стадії техніко-економічного обґрунтування та при попередніх розрахунках потрібна площа ділянки СТОА визначається за формулою (2.49). При цьому мінімальна щільність забудови складає 20-40 % в залежності від потужності СТОА (таблиця И.13).

 

 

-91-

Технологічне планування приміщень СТОА

 

В основі планувального рішення СТОА так само, як і АТП лежать:

- схема виробничого процесу;

- склад приміщень;

- об’ємно-планувальне рішення;

- протипожежні та санітарно-гігієнічні вимоги, які висуваються до окремих зон та дільниць.

Виробнича частина будівлі СТОА зазвичай одноповерхова. Іноді частина будівлі має 2-3 поверхи, на яких разміщуються адміністративні та деякі допоміжні приміщення.

При розміщенні СТОА у двох будівлях в одній з них рекомендується розташовувати адміністративні, торгові, побутові та інші приміщення, які відвідують клієнти, а в іншій – приміщення виробничого призначення.

На СТОА з кількістю постів до 10 в одному приміщенні з постами ТО та ПР допускається (додаток Н):

- виконувати роботи: з ремонту двигунів, агрегатні, слюсарно-механічні, електротехнічні та радіоремонтні, з ремонту та виготовленню технологічного обладнання, пристосувань і оснащення;

- розміщувати пости миття автомобілів, розташовані в камерах;

- розміщувати пости для ремонту кузовів із застосуванням зварювання при умові, що зазначені пости будуть огороджені екранами, що не горять, висотою 2,5 м (від підлоги) та забезпечені централізованим газопостачанням.

На СТОА основним приміщенням є зона ТО та ремонту, яка за характером виробничого процесу має бути пов’язана з усіма виробничими дільницями.

Практикою експлуатації СТОА вироблені певні планувальні рішення невиробничих зон. Це в першу чергу відноситься до приміщень, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів. Так, диспетчерська зазвичай розташовується поряд з дільницею приймання та видачі автомобілів. Поруч з диспетчерською та дільницею приймання та видачі автомобілів розташовується дільниця діагностування автомобілів. Тут же знаходяться контора та каса, де оформлюється наряд-замовлення та виконується розрахунок з клієнтом (клієнтська). До цієї ж групи приміщень відносяться магазин, буфет та ін. [33].

На багатьох станціях стіл замовлень (рецепція) відокремлений від ремонтного цеху стекляною стіною, це дає змогу клієнтам бачити, що відбувається в цеху як на стадії здачі автомобіля в ремонт, так і при його виконанні. Блок перерахованих приміщень є головною частиною СТОА, куди клієнт має вільний доступ. У цій частині зазвичай розташовуються основні робочі виїзди та в’їзди. Клієнтські можуть обладнуватися приладами, дублюючими показання основного діагностичного обладнання, що дає змогу клиенту бачити результати діагностування свого автомобіля [26, c. 231-233].

Робочі місця, на яких виконується великий обсяг робіт, повинні розташовуватися ближче до складу, тому що вони «споживають» більше запасних частин.

-92-

Планувальне рішення проектованої дільниці

 

Планувальне рішення виробничої дільниці передбачає оптимальне розміщення на плані дільниці робочих місць і відповідно обладнання та інвентарю для забезпечення неперервності та раціональної послідовності виробничого процесу і для надання працюючим необхідних умов для високопродуктивної праці.

Неперервність і раціональна послідовність виробничого процесу визначається раніше розробленою схемою виробничого процесу.

Розміщення обладнання та інвентарю має забезпечити вимоги безпеки праці та охорони здоров’я, зручності монтажу та обслуговування обладнання, дотримання норм технологічного проектування ОНТП-01-91 і ВСН-01-89 (таблиці И.2, И.8), зручності переміщення автомобілів (складових частин) з одного робочого місця на інше [19, c.48].

Планувальне рішення зон ТО та ПР залежить від обраної будівельної сітки колон (кроку колон і ширини прогонів), облаштуваня постів, їх взаємного розташування та ширини проїзду в зонах.

 

 

 -93-

Додаток А

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 208; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!