Класифікація ДТЗ автомобільного транспорту,Характеристика умов експлуатації, кількість легкових автомобілів

 

Таблиця А.1 – Перелік груп технологічно сумісних автомобілів для виконання ТО та ПР [35, c.118]

 

Групи технологічно сумісних автомобілів Базові моделі технологічно сумісних автомобілів, які входять в одну групу
               І група               ІІ   "                     ІІІ "               ІV "                 V  " ЗАЗ, ЛуАЗ, ИЖ, ВАЗ, «Москвич» «Волга», УАЗ, РАФ, ЕрАЗ ПАЗ, КаВЗ, ГАЗ, ЗИЛ ЛАЗ, ЛиАЗ, «Икарус» «Урал», МАЗ, КамАЗ, КрАЗ

 

Таблиця А.2 – Класифікація ДТЗ автомобільного транспорту [35, c.116] (витяг)

 

Тип ДТЗ Характеристика ДТЗ Модель-представник
1 2 3
Автомобілі легкові особливо малого класу малого                "  середнього         " Робочий об’єм двигуна, л до  1,2 вкл. понад 1,2 до 1,8 " 1,8 " 3,5   ЗАЗ – 1102 ВАЗ – 2107 ГАЗ – 3102 «Волга» (ГАЗ – 2411 таксі)

 

Таблиця А.3 – Характеристика умов експлуатації ДТЗ і відповідні їм категорії [22, с.8-9]

 

Катего-рія умов експлу-атації   Умови роботи ДТЗ  
1 2
І     1 Автомобільні дороги І, ІІ, ІІІ технічних категорій за межами приміської зони на рівнинній, малопагорбкуватій та пагорбкуватій місцевості, що мають цементобетонне та асфальтобетонне покриття
ІІ 1 Автомобільні дороги І, ІІ, ІІІ технічних категорій за межами приміської зони в гористій місцевості, а також в малих містах і в приміській зоні (в усіх типах рельєфу, крім гірського), що мають цементобетонне та асфальтобетонне покриття.

 

 

-94-

Продовження таблиці А.3

 

1 2
ІІ 2 Автомобільні дороги І, ІІ, ІІІ технічних категорій за межами приміської зони (в усіх типах рельєфу, крім гірського), а також у малих містах і в приміській зоні на рівнинній місцевості, з покриттям з бітумомінеральних сумішей. 3 Автомобільні дороги ІІІ, ІV технічних категорій за межами приміської зони, що мають щебеневі та гравійні покриття в усіх видах рельєфу, крім гористого та гірського
ІІІ 1 Автомобільні дороги І, ІІ, ІІІ технічних категорій за межами приміської зони, автомобільні дороги в малих містах і в приміській зоні (гірська місцевість), а також у великих містах, що мають цементобетонне та асфальтобетонне покриття. 2 Автомобільні дороги І, ІІ, ІІІ технічних категорій за межами приміської зони (гірська місцевість), автомобільні дороги в малих містах і в приміській зоні (в усіх типах рельєфу, крім рівнинного), а також у великих містах (в усіх типах рельєфу, крім гірського), що мають покриття з бітумомінеральних сумішей. 3 Автомобільні дороги ІІІ, ІV технічних категорій за межами приміської зони, в гористій та гірській місцевості, автомобільні дороги в приміській зоні та вулиці малих міст, вулиці великих міст (всі типи рельєфу, крім гористого та гірського), що мають щебеневі та гравійні покриття.  4 Автомобільні дороги ІІІ, ІV, V технічних категорій за межами приміської зони, автомобільні дороги в приміській зоні та вулиці малих міст, вулиці великих міст (рівнинна місцевість), що мають покриття з брукового та колотого каменя, а також покриття з грунтів, що оброблені в’яжучими матеріалами. 5 Внутрішньозаводські автомобільні дороги із вдосконаленими покриттями. 6 Зимівники
ІV   1 Вулиці великих міст, що мають покриття з бітумом мінеральних сумішей (гірська місцевість), щебеневі та гравійні покриття (гориста та гірська місцевість), покриття із брукового та колотого каменя та з грунтів, що оброблені в’яжучими (всі типи рельєфу, крім рівнинного) матеріалами. 2 Автомобільні дороги V технічної категорії за межами приміської зони, автомобільні дороги в приміській зоні та вулиці малих міст, що мають грунтове неукріплене або укріплене місцевими матеріалами покриття. 3 Лісовозні та лісогосподарські грунтові дороги, що знаходяться у справному стані
V 1 Природні грунтові дороги, внутрішньогосподарські дороги у сільській місцевості, внутрішньокар’єрні та відвальні дороги, тимчасові під’їзні шляхи до різного роду будівельних об’єктів і місць добування піску, глини, каменю та ін. у періоди, коли можливий рух

-95-

Таблиця А.4 – Інтенсивність руху (кількість автомобілів на добу) для автомобільних шляхів (СНиП-Д.5 - 72) [71, с.44]

 

Технічна категорія дороги Кількість автомобілів на добу
1 2
І більше 7000
ІІ від 3000 до 7000 включ.
ІІІ  " 1000 " 3000 "
ІV  " 200 " 1000 "
V менше 200  

 

Таблиця А.5 – Приріст парку легкових автомобілів з початку автомобілізації України [32, с.316]

 

Рік 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2010
Кількість автомобілів, тис. од. 298 1550 3400 6760 7630 8000 8500
Темп росту за 10 років, % - 520 220 200 126 112,8 104,8
Кількість авт., на 1000 чол., од. 4 31 66 144 162 170 185
Приріст, тис. од. - 1250 1850 3360 870 370 1740

 

Таблиця А.6 – Динаміка приросту парку автомобілів в Україні [32, с.317]

 

  Рік   Кількість автомобілів, тис. од.   Темп росту, %   Темп приросту,% Кількість автомобілів, на 1000 чол., од. Приріст автомобілів на 1000 чол., од.
2006 8000 104,8 4,8 170 8
2005 7630 103,5 3,5 162 5
2004 7370 102,9 2,9 157 5
2003 7160 102,9 2,9 152 3
2002 7000 102,2 2,2 149 3
2001 6900 101,4 1,4 147 2
2000 6760 106,8 6,8 144 3
1999 6460 110,0 10,0 137 7
1998 5870 120,5 20,5 125 12
1997 4870 102,3 2,3 104 21
1996 4760 106,4 6,4 101 3
1995 4470 104,6 4,6 95 6
1994 4270 105,1 5,1 85 10
1993 4060 107,1 7,1 82 3
1992 3790 105,2 5,2 78 4
1991 3600 110,0 10,0 73 5
1990 3270 - - - -

 

-96-

Таблиця А.7 – Розрахунок парку легкових автомобілів в Україні

на перспективу [32, с.318]

 

  Рік   Кількість автомобілів, тис. од.   Темп росту, %   Темп приросту,% Кількість автомобілів, на 1000 чол., од. Приріст автомобілів на 1000 чол., од.
2023 15200 - - 323 4
2022 15000 101,3 1,3 319 4
2021 14800 101,3 1,3 315 11
2020 14300 103,4 3,4 304 10
2019 13800 103,6 3,6 294 11
2018 13300 103,7 3,7 283 11
2017 12800 103,9 3,9 272 11
2016 12300 104,0 4,0 262 11
2015 11800 104,2 4,2 251 11
2014 11300 104,4 4,4 240 11
2013 10800 104,6 4,6 229 8
2012 10400 103,8 3,8 221 9
2011 10000 104,0 4,0 212 8
2010 9600 104,1 4,1 204 9
2009 9200 104,3 4,3 195 8
2008 8800 104,5 4,5 187 8
2007 8400 104,7 4,7 179 9

 

 

-97-

Нормативна середня за моделями автомобілів виробнича потужність (пропускна спроможність) робочого поста (автомобілів на рік).  

 

Різні фірми мають різні нормативи кількості автомобілів на один пост.

Для Mersedes – 560 автомобілів на пост, для інших марок – 300. При цьому в розрахунок беруться такі вихідні дані: під постом розуміється тільки стандартні робочі місця з ТО та ремонту, тобто підйомники без врахування миття, діагностики, електрика, дільниць (біля 70% від загальної потужності). Кількість автомобілезаїздів на один автомобіль на рік – від 3,4 до 5,2; вік автомобілів – не більше 6-7 років.

З наведених даних видно, що фірми мають різні нормативи. Так, кількість автомобілів на пост збільшується зі збільшенням потужності СТОА, але в одному випадку вона варіює від 125 до 250 автомобілів на пост, а в іншому від 420 до 592 (рисунок А.1) [32, с. 301].

 

 

Рисунок А.1 – Кількість автомобілів на робочий пост для автомобілів різного класу

 

 

-98-

Додаток Б

 

Класифікація СТОА

 

 

Таблиця Б.1 – Класифікація, номенклатура та групування СТОА за потужністю [35, с.84]

 

Тип підпри-ємства   Стисла характеристика Одиниця виміру потужності Потужність (розмір)
1 2 3 4
Міська СТОА Виконання всіх видів робіт ТО та ПР легкових автомобілів При необхідності: комерційне миття, продаж автомобілів, запасних частин, автоприладь, протикорозійне покриття Робочий пост для ТО та ПР     5 10 20 30 50
Дорожня СТОА Виконання робіт з усунення несправностей, кріпильні та регулювальні роботи, миття автомобілів, включаючи при необхідності вантажні автомобілі та автобуси  Робочий пост для ТО та ПР   2 3 5  

Примітки

1 За цільовим призначенням та характером виробничої діяльності відрізняють наступні типи СТОА:

- комплексного обслуговування (всі види ТО та ПР);

- спеціалізованого обслуговування (діагностичні, ремонту та регулювання гальм, ремонту приладів системи живлення й електрообладнання, ремонту та зарядження акумуляторних батарей, ремонту кузовів, мийні);

- гарантійного обслуговування;

- самообслуговування;

- суміщені з автозаправочними станціями.

2 У кількість робочих постів, що визначають розміри СТОА, входять пости прибирально-мийних робіт, які призначені для автомобілів, що надходять на ТО та ремонт на станцію й антикорозійного покриття автомобілів.  

 

-99-

Таблиця Б.2 –Спеціалізація СТОА за видами робіт [32, с.69-71]

 

Спеціалізація СТОА Особливості
1 2
1Шиномонтаж і балансування Монтаж, ремонт і балансування коліс
2 Ремонт і відновлення шин Ремонт порізів вантажних і легкових шин
3 Швидка заміна оливи Використання спеціального устаткування для швидкої заміни оливи
4 Ремонт автоматичних коробок передач Використання спеціального устаткування для регулювання технічних характеристик АКП
5 Ремонт турбокомпресорів Використання спеціального устаткування та технологій для ремонту та балансування турбін
6 Ремонт і регулювання паливних насосів високого тиску   Використання спеціального устаткування та інструменту, а також діагностичних приладів для ремонту та регулювання ПНВТ
7 Ремонт електричного устаткування автомобілів Використання спеціального устаткування для діагностики та ремонту стартерів, генераторів, систем запалювання
8 Відновлення та ремонт базових деталей двигуна Використання спеціальних верстатів, інструментів, а також технологій для ремонту блоків циліндрів, головок блоку циліндрів, клапанів
9 Ремонт і балансування карданних валів Використання сучасних технологій, устаткування балансування для відновлення карданних валів
10 Ремонт кондиціонерів, холодильників, автономних обігрівачів Використання спеціалізованих технологій та устаткування
11 Установка протиугінних і охоронних систем Розробка, збірка, установка протиугінних систем, аудіоапаратури, звукової сигналізації
12 Тюнінг Тюнінг кузова, трансмісії, двигуна, систем впорскування; перепрограмування процесорів
13 Обслуговування та ремонт систем упорскування та систем запалювання Ремонт карбюраторів, промивка інжекторів, ремонт і регулювання систем запалювання
14 Миття автомобілів і двигунів, обробка салону Тунельне, портальне, безконтактне, ручне миття автомобілів; поліровка автомобіля; хімічне чищення салону; видалення іржі, усунення подряпин; інші роботи
15 Виготовлення та ремонт систем випуску газів Спеціальне устаткування для виготовлення елементів системи випуску газів
16 Ремонт і фарбування кузовів   Виконання рихтувальних, зварювальних і фарбувальних робіт на основі спеціального устаткування
17 Антикорозійна обробка кузова Використання спеціального устаткування та технологій для антикорозійної обробки кузова
18 Установка, тонування стекол Використання спеціального устаткування, матеріалів і технологій при установці та тонуванні стекол
19 Оббивання салону, виготовлення чохлів Використання спеціального устаткування, матеріалів і технологій для оббивання салону, виготовлення чохлів

 

-100-

Продовження таблиці Б.2

 

1 2
20 Установка, обслуговування та ремонт газобалонного устаткування Використання спеціальних інструментів і пристосувань для установки та ладнання газобалонного устаткування.
21 Ремонт бензинових паливних насосів Використання спеціального устаткування та технологій для відновлення паливних насосів
22 Реставрація автомобілів Виконання робіт з реставрації антикварних автомобілів
23 Відновлення деталей Відновлення деталей (кульових опор, наконечників рульової тяги, інше)
24 Розбирання автомобілів Розбирання автомобіля, дефектування деталей і організація їх продажу
25 Передпродажна підготовка автомобілів* Відновлення кузова автомобіля шляхом полірування, ремонт вузлів агрегатів, підготовка до продажу автомобілів б/в
26 Використання ультразвуку в автосервісі Використання спеціальних розробок для створення ультразвукових апаратів очищення деталей
27 Установка звукової апаратури Підбір і установка аудіоапаратури; тонкощі у «звуковому оформленні» салону
28 Спеціалізація з вузького переліку ремонтних послуг Обмежений перелік послуг (швидка заміна гальмівних колодок, амортизаторів, кульових опор і т. п.) і орієнтація на терміновість виконання робіт обумовлюють специфіку організації обслуговування (окремі в'їзди, наявність запасних частин, виконання роботи удвох, підбір спеціальних пристосувань і спецінструментів)

___________

* Є в розвинутих країнах. У нас поки не отримали розвитку.

 

Примітка – Деякі види спеціалізації:

- тюнінг автомобіля, як дизайнерський, так і технічний, – новий самостійний напрям автомобільного бізнесу. Тюнінг широко застосовується для встановлення додаткового устаткування, форсування двигуна, програмного забезпечення, дизайну автомобіля;

- тюнінг салону обумовлений специфікою роботи, особливостями устаткування, матеріалів і технологій. Для тюнінгу сидінь застосовуються спеціальні автомобільні шкіри та тканини, а також спеціальне устаткування для ремонту та тюнінгу елементів салону;

- реставрація автомобілів, яка у нас має давні традиції як аматорський вид діяльності, одержує все більший розвиток, знаходить свої напрацювання, традиції, підходи. Цей специфічний вид діяльності може з часом перетворитися на високопрофесійний, престижний, ексклюзивний.

- установка охоронних систем. Цей напрям автомобільного бізнесу побудований на використанні електроніки. Сфера автомобільної електроніки та протиугінних систем недостатньо освоєна, тому фахівців в цій сфері не вистачає.

 

-7-

 

Додаток В

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 371; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!