Порядок складання Зведених кошторисних розрахунків вартості будівництваЗведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг ─ це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об’єктів передбачених Проектом або Робочим проектом, та включає вартість будівельно-монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також всі супутні витрати. До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються окремими строками підсумки усіх об’єктних кошторисних розрахунків, об’єктних кошторисів і кошторисних розрахунків окремих видів витрат.

Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних документів.

У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва виробничого і невиробничого призначення кошти розподіляються по дванадцяти главах.

При відсутності об’єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

Віднесення об’єктів і витрат до глав зведеного кошторисного розрахунку здійснюється відповідно до Приблизної номенклатури Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва ДБН Д. 1.1-2000).

В главі 1 „Підготовка території будівництва” передбачаються кошти на роботи і витрати, пов’язані з відведенням та освоєнням території забудови, а саме:

─ відведення земельної ділянки, видача архітектурно-планувального завдання, червоних ліній забудови та технічних умов, витрати пов’язані з отриманням прав тимчасового користування ділянкою для організації будівельного майданчика;

─ розбивка основних осей будівель і споруд та закріплення на місцевості пунктами і знаками;

─ компенсація та витрати по знесенню будівель, споруд, улаштувань, зелених насаджень і посівів;

─ зняття та складування родючого шару ґрунту;

─ осушення території будівництва, проведення на ній заходів, пов’язаних із зміною умов водовикористання а також із захистом довкілля і ліквідацією несприятливих умов будівництва;

─ рекультивація земельних ділянок, наданих у тимчасове використання;

─ інші витрати, пов’язані з освоєнням території.

До глави 2 „Основні об’єкти будівництва” включаються вартість будівництва будівель і споруд, призначених для виконання основних функцій підприємств, житлові будинки, об’єкти соціальної сфери..

В главі 3 „Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення” враховується кошторисна вартість об’єктів підсобного та обслуговуючого призначення:

─ для промислового будівництва ─ будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо;

─ для житлово-цивільного будівництва ─ господарські корпуси, сміттєзбиральники прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо, а також об’єкти соціальної сфери, що призначені для обслуговування працівників і розташовані на території забудови підприємств ─ окремо розташовані поліклініки, магазини, їдальні, об’єкти побутового обслуговування інші об’єкти.

Віднесення об’єктів до глав 4-7 здійснюється відповідно до їх найменування:

Глава 4 „Об’єкти енергетичного господарства”;

Глава 5 „Об’єкти транспортного господарства і зв’язку”

Глава 6 „Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання;

Глава 7„Благоустрій та озеленення території”.

В главі 8 „Тимчасові будівлі і споруди” передбачаються кошти на зведення і розбирання тимчасових (титульних) будівель і споруд, а також на розміщення і обслуговування працівників будівництва.

До глави 9 „Інші роботи і витрати” включаються кошти на покриття витрат замовника і підрядника, а також на окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативах і визначаються в цілому по будові: додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий і літній періоди; додаткові витрати пов’язані з виконанням протипаводкових заходів; витрати на утримання та відновлення діючих постійних автодоріг; витрати пов’язані з випробуванням паль; витрати на перевезення працівників; витрати на проведення геологорозвідувальних робіт; витрати, пов’язані з проведенням науково-дослідних і експериментальних робіт; витрати на перебазування будівельно-монтажних організацій; витрати на шефмонтаж імпортного устаткування; додаткові витрати, пов’язані з організацією робіт вахтовим методом; витрати на придбання господарського інвентарю; інші витрати.

В главі 10Утримання служби замовника і авторський нагляд" передбачаються кошти на: утримання служби замовника, здійснення нагляду проектними організаціями, проведення геодезичних наглядів за переміщенням й деформацією будівель і споруд, проведення тендерів і введення об’єкта в експлуатацію, формування страхового фонду документації України.

В главі 11 „Підготовка експлуатаційних кадрів” враховуються кошти на підготовку експлуатаційних кадрів знову побудованих підприємств.

В главі 12 „Проектні та вишукувальні роботи включаються: кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт і експертизи проектно-кошторисної документації та затрати, пов’язані з випробуваннями паль, що здійснюються проектно-вишукувальною організацією.

За підсумком глав 1-12 до Зведеного кошторисного розрахунку включаються:

кошторисний прибуток;

─ кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації;

─ кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва;

─ кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

─ податки, збори, обов’язкові платежі, встановленні чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва

(плата за землю, комунальний податок);

─ податок на додану вартість.

В складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться наступні підсумки:

─ по кожній главі;

─ сумарні по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12;

─„Разом” по главам 1-12 з врахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, коштів на покриття ризику усіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

─ „Разом” з податками, зборами, обов’язковими платежами, встановленими чинним законодавством і не врахованими складовими вартості будівництва (без ПДВ);

─ „Податок на додану вартість”;

─ „Всього по зведеному кошторисному розрахунку”.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться:

1. Зворотні суми, що враховують реалізацію:

─ матеріалів і виробів, що отримані від розбирання тимчасових будівель і споруд, в розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд;

матеріалів і виробів отриманих від розбирання конструкцій, знесення та перенесення будівель і споруд, що визначаються розрахунками;

─ меблів, устаткування і інвентарю, що придбані для меблювання приміщень для іноземного персоналу, що здійснює шефмонтаж устаткування;

─ матеріалів отриману порядку попутного видобування.

2. Довідково сумарна залишкова (балансова) вартість устаткування, що демонтується або переноситься в межах діючого підприємства, яке реконструюється і технічно переоснащується.

3. Дані про дольову участь підприємств і організацій в будівництві об’єктів загального користування або загально вузлових об’єктів.

4. Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва за напрямками капітальних вкладень (за необхідності).

5. Кошти на розвиток власної бази будівельної індустрії, а також на відновлення їх парку будівельних машині механізмів.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 229;