Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмівКошторисні норми цього збірника призначені для:

─ визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

 ─ розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах та видах робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних одиничних розцінок;

─ визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі і розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники:

─ середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонт технічному обслуговуванні та перебазуванні (надалі ─ середній розряд ланки робітників);

─ витрати праці машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (людино-години);

─ витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

─ витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

─ витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру);

─ витрати праці робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслуговуванні будівельних машин і механізмів (людино-години);

─ витрати праці робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з одного будівельного майданчика (бази механізації) на інший будівельний майданчик.

Трудовитрати, наведені в нормах, враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:

─ амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;

─ матеріальні ресурси: на заміну частин, що швидко спрацьовуються; на ремонт і технічне обслуговування та перебазування;

─ податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

 і механізмів.

У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноківшевих екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами проводження робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиністів слід застосовувати коефіцієнт 1,8.

У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноківшевих і багатоківшевих екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови виконання робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктивності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів слід застосовувати коефіцієнт 0,55.

Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та дизельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визначають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково:

─ до 3 % у літній період;

─ до 4,5% у зимовий період.

Нормативні показники РКНЕМ включають трудовитрати на капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин.

Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи, які провадяться під час їх монтажу і демонтажу.

Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів, які є технологічним устаткуванням, ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

Річні режими роботи землесосних плавучих снарядів, землесосних станцій перекачування, гідромоніторно-насосно-землесосних установок і станцій прийняті у розмірі 4000 машино-годин.

У випадках, коли проектом, з об'єктивних причин, встановлюється річний режим роботи, що відрізняється від зазначеного вище, до кошторисних норм на експлуатацію зазначених будівельних машин і механізмів, які входять застосовуються коефіцієнти, наведеш у таблиці 1.

При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управліннями) механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні норми, з яких вилучаються трудовитрати машиністів.

 

Таблиця 1

  Найменування машини   Шифр машини

 

Річний режим роботи,

маш.-год.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 147;