Система ціноутворення в будівництвіОсновні завдання ціноутворення в будівництві:

─ забезпечення визначення реальної вартості будівництва на стадіях: проектування, визначення виконавця робіт, проведення взаєморозрахунків

─ підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення економії матеріально-технічних та фінансових ресурсів, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в будівельному виробництві, застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій.

Особливості визначення ціни будівельної продукції:

1. Ціна будівельної продукції встановлюється на основі визначення вартості будівництва в індивідуальних кошторисних документах.

2. Вартість будівництва визначається на стадії розробки інвесторської проектно-кошторисної документації, на стадії укладання підрядного контракту та здачі робіт.

3. Ціни у будівництві виконують планово-облікові функції, є підставою для укладання договорів і розрахунків за виконані роботи.

4. Система ціноутворення у будівництві включає кошторисні нормативи і правила визначення вартості будівництва і складання кошторисної документації.

5. Вартість будівництва визначається на основі нормативно-розрахункових показників: за кошторисними нормативами і поточними цінами розраховуються прямі витрати в вартості будівництва, а решта витрат, що враховуються у вартості будівництва, визначаються розрахунково.

6. Ціни на будівельну продукцію визначаються замовником (інвестором) і підрядником (будівельною організацією) на рівноправній основі в процесі укладання договору (контракту) підряду шляхом прямих переговорів чи при проведені тендерних (конкурсних) торгів.

Кошторисні нормативи

Вимоги до кошторисних нормативів.

Види кошторисних нормативів та їх склад.

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні і монтажні роботи.

Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних

Машин і механізмів.

Вимоги до кошторисних нормативів

Кошторисні нормативи ─ це комплекс кошторисних норм, що об’єднані в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями вони служать для визначення вартості будівництва.

Кошторисні нормативи повинні:

─ забезпечити достовірне визначення вартості будівництва;

─ бути технічно й економічно обґрунтованими, забезпечуючи оптимальні витрати необхідних ресурсів;

─ врахувати досягнення будівельної техніки і передовий досвід;

─ мати максимальну простоту і зручність в роботі;

Дія кошторисних нормативів зберігається до переходу на нові кошторисні нормативи, який обумовлюється змінами у сфері будівництва, економічної політики держави.

Види кошторисних нормативів

Кошторисні нормативи поділяються на такі види: загальнодержавні, відомчі, кошторисні нормативи для окремих будов, індивідуальні кошторисні норми.

Загальнодержавні (класу „Д”) будівельні кошторисні нормативи обов’язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами усіх форм власності, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

Відомчі нормативи розробляються в обґрунтованих випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва технологією і організацією робіт, витрати трудових і матеріально-трудових ресурсів відрізняються від галузевого рівня. Вони обов’язкові для організацій, установ і підприємств певного міністерства, відомства чи іншого центрального органу виконавчої влади. Для інших підприємств відомчі нормативи можуть використовуватись при відповідному рішенні.

Кошторисні нормативи для окремих будов ─ розробляються в обґрунтованих випадках, коли за прийнятою технологією і організацією робіт витрати ресурсів відрізняються від загальнодержавних норм. Рішення про їх розроблення приймається забудовником за погодженням з Держбудом України.

Індивідуальні кошторисні нормативи розробляються в складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції і роботи при їх відсутності в діючих кошторисних нормативах і затверджуються в складі проекту (робочого проекту) тільки для даного будівництва.

Всі кошторисні нормативи ділять на елементні та укрупнені.

До елементних кошторисних нормативів відносяться :

─ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи,
(РЕКН, ДБН.Д. 2.2-99);

─ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування, (РЕКНМУ, ДБН Д. 2.3-99);

─ Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, (РЕКНр, ДБН Д. 2.4-2000);

─ Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-реставраційні роботи, (РЕКНрв, ДБН Д. 2.5-2001);

─ Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи, (РЕКНпн, ДБН Д. 2.6-2000);

─ Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів, (РКНЕМ, ДБН Д.2.7-2000)

До укрупнених кошторисних нормативів належать укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН):

─ на будівлі і споруди в цілому;

─ на частину будівель і споруд, конструкції та види робіт.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 150;