Задачі для самостійної роботи1. Визначте масову частку  у технічному препараті Магній сульфату, якщо з наважки масою 0,4285г отримали 0,1920г .

2. З наважки бронзи масою 0,4867г отримали 0,2706г . Визначте масову частку Стануму в сплаві.

3. Розрахуйте масу наважки сталі, що вміщує 0,05% Сульфуру, яку треба взяти для отримання 0,0075г осаду .

4. Обчисліть масову частку Аргентуму в сплаві, якщо з наважки сплаву масою 0,3000г отримали 0,1528г  .

5. З 0,6422г доломіту при проведенні аналізу отримали 0,4520г . Розрахуйте масову частку Кальцію і Кальцій карбонату у доломіті.

6. З наважки 0,6254г глини після відповідної обробки і прожарювання отримали 0,2484г  і 0,0754г . Обчисліть масову частку Кальцію і Магнію у глині.

7. З наважки 0,3628г Манган карбонату виділили осад , після прожарювання якого отримали 0,4326г . Розрахуйте масову частку Мангану у технічному .

8. З наважки 1,0000г бабіту, що містить , , ,  і , після відповідної обробки отримали 0,0915г , 0,2107г , 0,0229г , 0,0093г  і 0,0046г . Розрахуйте масову частку кожного компонента у сплаві.

9. При аналізі проби граніту з наважки 1,0960г було отримано 0,0198г прожареного осаду . Розрахуйте масову частку Фосфору у граніті.

10. Вміст Алюмінію у бокситі складає 30% (по масі). Яку наважку необхідно взяти для визначення Алюмінію, щоб маса прожареного осаду  становила 0,1500г?

11. З наважки 1,0000г сталі отримали осад  і  загальною масою 0,1021г. Після обробки осаду  і видалення  маса залишку  дорівнювала 0,0712г. Розрахуйте масову частку Силіцію і Вольфраму в сталі.

12. При визначенні Ніколу в сталі гравіметричним методом узяли наважку сталі 0,8450г. Після відповідної обробки маса гравіметричної форми  дорівнювала 0,2140г. Розрахуйте масову долю Ніколу в сталі.

13. Наважка сталі 1,0000г розчинена у кислоті. Після відповідної обробки отримано 0,1425г . Визначте масову частку Вольфраму в сталі.

14. Для визначення Алюмінію гравіметричним методом наважка сплаву 0,4620г була розчинена в мірній колбі ємкістю 100мл. Для аналізу узяли 25мл розчину і після відповідної обробки отримали 0,2042г . Визначте масову частку Алюмінію в сплаві.

15. З наважки цементу масою 1,5000г отримали після відповідної обробки 0,2105г прожареного осаду . Розрахуйте масову частку  у цементі.

16. Розрахуйте масову частку компонентів у дюралюмінію, якщо з його наважки 0,5000г при проведенні аналізу отримали 0,8020г ; 0,0091г ; 0,0025г  і 0,0385г .

17. Масова частка Кальцію в доломіті складає 14,1%. Визначте масу наважки доломіту, якщо після відповідної обробки отримали 0,4490г .

18. Розрахуйте масову частку Кобальту в сплаві, якщо з наважки 0,2100г після осадження і прожарювання отримали 0,1012г .

19. З наважки сплаву 0,4267г отримали 0,2304г . Розрахуйте масову частку Стануму в цьому сплаві.

20. Розрахуйте масу наважки силікату, який містить 21,74% . При прожарюванні було отримано 0,0724г .

21. З наважки чавунної стружки масою 1,5462г після відповідної обробки і прожарювання отримали 0,1436г  і 2,1140г . Визначте масову частку Силіцію і Феруму в чавуні.

 22. Наважку руди 0,4124г розчинили і обробили відповідним способом. Після прожарювання отримали 0,2514г . Обчисліть масову частку Стибію в руді.

23. Наважку сплаву 1,0000г розчинили і після відповідної обробки отримали 0,2500г . Розрахуйте масову частку  у сплаві.

24. Вміст Феруму в руді складає 49,52%. Яку наважку руди необхідно взяти, щоб після відповідної обробки отримати 0,4150г ?

25. З розчину солі Калію отримали осад , маса якого після прожарювання складала 0,1528г. Визначте масу Калію, що міститься в розчині.

26. Розрахуйте масову частку у магнітному залізняку, якщо з 0,6000г технічного залізняку отримали 0.4326г .

27. З наважки сплаву масою 0,5783г після відповідної обробки виділили Купрум у вигляді , маса якого дорівнювала 0,1274г. Визначте масову частку Купруму в сплаві.

28. З наважки кам’яного вугілля 2,6248г після відповідної обробки отримали 0,3248г . Визначте масову частку Сульфуру в кам’яному вугіллі.

29. З наважки 0,5808г залізної руди після розчинення, осадження і прожарювання осаду отримали 0,3582г . Розрахуйте масову частку Феруму в руді.

30. Зразок вміщує ,  і . Після відповідної обробки отримали 0,5620г ; 0,4380г  і 0,5220г . Визначте масову частку кожного компонента в зразку.

 

Титриметричний метод аналізу

    Порівнюючи гравіметричний і титриметричний аналізи, слід зазначити, що вони за своєю суттю і методикою роботи значно відрізняються. Якщо у гравіметричному аналізі вимірюють масу продукту реакції, то в титриметричному аналізі вимірюють об’єм розчину реактиву відомої концентрації, який витрачено на взаємодію з розчином речовини, що визначається.

    Гравіметричний аналіз відноситься до найбільш точних хімічних методів аналізу. Але він має і суттєвий недолік, який заключається в його тривалості. Титриметричний аналіз в цьому відношенні має великі переваги. Він більш швидкий.

    Основна операція методу – титрування. Титрування – це процес поступового добавляння розчину відомої концентрації з бюретки до розчину речовини, що визначається. Розчин, концентрація якого відома з високою точністю, називається титрованим, стандартним, робочим або титрантом. Титрування ведуть до досягнення точки еквівалентності – це момент, коли речовини прореагують у відповідності до закону еквівалентів. Точку еквівалентності встановлюють за допомогою індикаторів. Індикатор – це речовина, яка за певних умов змінює свій колір. Вибір індикатору залежить від типу реакції.

    Досягнувши точки еквівалентності, титрування припиняють. Момент, коли відбувається зміна забарвлення розчину і припиняється титрування, називається точкою кінця титрування.

    Після припинення титрування вимірюють об’єм титранту, витраченого на реакцію з речовиною, яку визначають, і розраховують вміст речовини.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 567; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!