Гідроліз солей в хімічному аналізі    Водні розчини багатьох нейтральних (середніх) солей не є нейтральними, що свідчить про взаємодію їхніх йонів з молекулами води. Причина такої взаємодії криється у можливості утворення під час хімічної реакції слабких електролітів.

    Гідроліз – це процес взаємодії розчинених у воді солей з полярними молекулами води.

    До гідролізу схильні солі, що утворені слабкою кислотою і сильною основою, сильною кислотою і слабкою основою та слабкою кислотою і слабкою основою.

    Кількісно гідроліз характеризують, як і процес дисоціації, двома величинами:

1) ступенем гідролізу , що показує, яка частина розчиненої солі прогідролізувала у стані рівноваги;

2) константою гідролізу , як оборотного процесу, в якому через деякий час настає рівновага.

 

 

Гідроліз солі, утвореної одноосновною слабкою кислотою і сильною основою

Гідроліз таких солей можна представити реакціями в молекулярній та йонно - молекулярній формах

,

.

Константу і ступінь гідролізу солей цього типу розраховують за рівняннями

                          .                                           (2.21)                                                  

                      .                                (2.22)

    В результаті гідролізу в розчині накопичуються йони ОН־, змінюючи кислотність середовища. При цьому 

               

або .         (2.23)

Таким чином, рН розчину зростає зі збільшенням концентрації солі та величини .

 

Гідроліз солі, утвореної двоосновною слабкою кислотою і сильною основою

Гідроліз солей дво- та багатоосновних кислот ускладнюється тим, що відповідно до ступінчастої дисоціації останніх процес гідролізу також протікає ступінчасто. Наприклад, гідроліз солі  протікає за наступними ступенями:

перша ступінь                    ,

                                    ;

друга ступінь                     ,

                                               .

    Солі цього типу гідролізують переважно за першим ступенем, що випливає з порівняння констант дисоціації кислоти за першим та другим ступенем. Гідроліз за другим ступенем майже не здійснюється, оскільки вже на першому ступені утворюється більш слабка кислота  порівняно з тією, яка утворюється за другим ступенем .

            ;

               .

. Отже перший ступінь гідролізу є найвигіднішим і завершеним. Схематично гідроліз таких солей можна представити

.

    Константу гідролізу солей цього типу розраховують за рівнянням

                    ,                                            (2.24)

де - константа дисоціації слабкої кислоти за другим ступенем.

Ступінь гідролізу визначають за рівнянням

                                  .                              (2.25)

Кислотність розчину такої солі обчислюють за рівняннями

               або .  (2.26)

 

 

Гідроліз кислої солі, утвореної слабкою кислотою і сильною основою

    Схема гідролізу .

    Константу та ступінь гідролізу цих солей розраховують за рівняннями

                                          ;                                         (2.27)

                                 ,                       (2.28)

де  і  - відповідно константи дисоціації кислоти за першим та другим ступенем.

    Кислотність розчину солі визначають за рівняннями

      або .           (2.29)

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 497; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!