Ынталы жобаны орындау мерзімі 11 страницаСеминар  жоспары:

7.1 Шабуылдаушы, қорғанушы және иммитациялық инновациялық саясаты.

7.2 Жаппай өндіріс саласындағы стратегиялар – виоленттер стратегиясы.

Әдістемелік нұсқау: Инновациялық стратегиялардың экономикалық мазмұнын, олардың түрлерін, ерекшеліктерін білу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Венчурлық қызмет, Венчурлық компания, Идея, Капитал

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

8 – тақырып. Интеллектуалдық меншік

Семинар  жоспары:

8.1 Инновациялық қызметті құқықпен қорғауды қамтамасыз ету жолдары.

8.2 Инттеллектуалды меншік құқығының объектілері мен субъектілері.

8.3 Инттеллектуалды меншіктің құқық ретінде мазмұны және маңыздылығы.

Әдістемелік нұсқау: Интеллектуалды меншіктік стратегиялардың экономикалық мазмұнын, ерекшеліктерін білу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Инновация, Кәсіпкерлік

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

9 – тақырып. Шағын инновациялық бизнес

Семинар  жоспары:

9.1 Шағын инновациялық кәсіпорындардың негізгі мінездемелері.

9.2 Шағын инновациялық бизнестің рыноктағы орны.

9.3 Шағын кәсіпорындарда инновациялық процесстердің қалыптасу және жүзеге асыру сатылары.

Әдістемелік нұсқау: Шағын инновациялық бизнестің рыноктағы алатын орнын білу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Венчурлы, Бизнес, Компания

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

10 – тақырып. Венчурлы қаржыландыру

Семинар  жоспары:

10.1 Инвестиция салғанға дейінгі кезең, инвестициялық кезең және инвестициядан кейінгі кезең.

10.2 Венчурлы компаниялардың түрлері.

Әдістемелік нұсқау: Инвестиция салғанға дейінгі кезең, инвестициялық кезең және инвестициядан кейінгі кезеңдерді бөлуді анықтау, компаниялардың түрлеріне анықтама беру.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Start- up- «жаңа ғана пайда болған компания», Seed – «өсіруге арналған компания», Early Stag- «дамудың алғашқы қадамдары

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

11 – тақырып. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестің түрлері

Семинар  жоспары:

11.1 Кәсіпорынның инновациялық деңгейін анықтау.

11.2 Инновациялық деңгейі бойынша кәсіпорындарды топтарға жіктеу.

Әдістемелік нұсқау: Инновациялық бизнестің түрлерін анықтау, кәсіпорындарды топтарға жіктеуді үйрену.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Алянс, Консорциум, Біріккен кәсіпорындар

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

12 – тақырып. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу

Семинар  жоспары:

12.1 Дамыған мемлекеттердің инновациялық жүйесі.

12.2 Инновациялық саланың дамуына арналған приоритеттік бағыттар.

12.3 Инновациялық кәсіпкерлікті қолдау жолдары мен шаралары.

Әдістемелік нұсқау: Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің түрлерін ажрата білу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Приоритет, Прогресс, Лидер

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

13 – тақырып. Инновациялық инфрақұрылым

Семинар  жоспары:

13.1 Инновациялық қызметті атқарушы және дамытушы кәсіпорындар үшін жасалатын өндірістік, консалтингтік, мамандығын, жоғарылатушы, ақпараттық орталықтар және инновациялық процесстің тиімді жүзеге асырылуына басқа да жағдай жасаушы қызмет көрсетуші комплекстер.

Әдістемелік нұсқау: Инновациялық қызметті атқарушы және дамытушы кәсіпорындар үшін жасалатын өндірістік, консалтингтік, мамандығын, жоғарылатушы, ақпараттық орталықтар және инновациялық процесстің тиімді жүзеге асырылуына басқа да жағдай жасаушы қызмет көрсетуші комплекстерінің маңыздылығын ашу және түсіндіру.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Ақпараттық орталықтар, Консалтинг, Қызмет көрсетуші комплекстер

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

14 – тақырып. Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы

Семинар  жоспары:

14.1 Технологиялық даму моделін таңдау.

14.2 Қазақстан Республикасының жаңа технологиялық кезеңдерге көшу мүмкіншіліктері.

Әдістемелік нұсқау: Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы туралы мағлұматтар алу және түсінік беру.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Материалды - техникалық база, Модернизация  

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РКҢ «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

15 – тақырып. Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің қалыптасуы мен дамуы

Семинар  жоспары:

1. Ұлттық инновациялық қор қызметі және қаржыландырылған проекттері.

2. Жаңа өнімнің инновациялық рынокқа шығуы механизмі.

3. Қызмет атқарып жатқан венчурлы қорлардың инновациялық проекттерді жүзеге асыру принциптері.

Әдістемелік нұсқау: Қызмет атқарып жатқан венчурлы қорлардың инновациялық проекттерді жүзеге асыру принциптерін түсіндіру.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Индустрия, Стратегия

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 13. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.
 14. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный менеджмент: Алматы, Экономика, 2003г.-164с.
 15. Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А. Инновационный менджмент: Алматы, 1998- 60 с.

Қосымша:

 1. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки.- М.: Финансы и статистика, 1985-366с.
 2. Перлаки И. Нововведения в организациях.- М.: Экономика, 1981.-144с.
 3. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент.- СПб: Питер, 2001.-304с.
 4. Мотина Ю. Японская стратегия разработки и рыночной экспансии новой продукции // Российский экономический журнал. 1995- № 9- С.77-81
 5. Бакош. Г. Технологическая политика в Японии: уроки для стран Восточной Европы // Вопросы экономики.- 1997.- № 9- С.98-113.
 6. Иванова Н. Финансовые механизмы научно- технической политики. (опыт стран Запада) //Проблемы теории и практики управления.- 1997.- №5.-С.78-83.
 7. Кембаев Б.А., Айтмағамбетов Р.М., Ордабаева С.И. Динамика научно технического потенциала РК за 1991-2000 гг. Аналитический обзор.- Алматы: КазгосИНТИ, 2001.-74 с.

«Инновациялық менеджмент» пәнінен

студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған

 әдістемелік нұсқау

 

    Қазіргі заманда дүние жүзіндегі бүкіл елде әлеуметтік экономикалық өзгерістер болып жатыр. Яғни ғылыми – техникалық және әлеуметтік прогреске әсерін тигізуі.Қадам басқан сайын міндетті түрде экономиканың немесе экономикалық,әлеуметтік және де басқада тиімділіктер беретін инновацияларды игеру процестерін басқару, ұйымдастыру күннен – күнге дамып келеді.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 219;