Ынталы жобаны орындау мерзімі 8 страница11.3 Альянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде.

 

11.1 Инновациялық қызметті ұйымдастыру түрлері

Инновациялық жобаның тәуекелділігіосы аталмыш бөліммен танысудан бұрын тәуекелділік туралы қарастырылған бөлімдерге кері оралып отырсақ оның өзі инновация қасиеттеріне және кәсіпорынның дамуында инновациялық стратегияларға арналған. Аталмыш бөлімде өзіндік инновациялық кезеңдердің тәуекелділігін басқарудың автор арқылы кейбір қағидаларын құру болып және сонымен қатар жаңа енгізулердің толық қанды циклы талдауын жоққа шығармауға үміт артпай отыру арқылы табылады яғни кейбір себептерге байланысты:

Бұл талдау инновациялық жобадағы өзіндік инновациялық кезеңдер шегінен ары қарай асып жатады. Тәуекелділікті басқару өз алдына бір курстың пәні  немесе негізі болып табылады. Тәуекелділікті талдау өз алдына нақты да субъективті сипатта болады ең алдымен бірінші кезекте квалификацияға сүйене отырып, тұлғаларға тәжірибе және бағалы тоқтам , және оны нақты жаңа енгізулерге жүзеге асырушылық. Талдаудың формалды түрде талдауы және тәуекелділікті есепке алып отыру басқару құралдары тәжірибесінде әлі күнге дейін тиімді болып саналады.

Дитхелм көрсетеді:

11.2 Инновациялық рынокта қызмет етуші фирмаларға әсер етуші сыртқы орты факторлары

 «Арнайы Фравнке (Franke) және Фюрнрор (Fuernohr) әдебиеттерінде талданым бойынша төмендегі тезистер пайда болды :

Тезис 1. 1980 жылдан бастап жабалар менеджменті шеңберінде менеджмент тәуекелділігіне өсім үнемі байқалып отырады .

Тезис 2. Тәуекелділік көрсеткішін бағалауда көптеген талданған әдістемеліктер менеджменттік жобалау және кәсіпорындарда қажетсіз болып, қолданылмайды.

Тезис 3. Әдістер тенденциясы мен құралдар талдауы көрсеткіші тәуекелділігі бақылау тәуекелділігі кестесі негізінің қарапайым келісі негізінде және мамандар жиналысы негізінде болады (эксперттер).

Тезис 4.Тәуекелділік талдауының  жетістікті әдістері оның ойлау өрісі мен анықтылығы демек шешімдерді дайындауда қабылданбақ менеджмент ретінде;

Тезис 5. Шешімді менеджмент тәуекелділігі қабылдау негізінде эксперемент сапасы осы уақыттта талдау кезеңінде жүріп жатыр бірақ оны пайдалануға әлі ерте болып тұр өйткені дайын емес.

11.3 Альянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде

Франке және Фюрнрор барлық қабылданған эксперементтің бес тезисінің жоғарылығын көрсетіп отырды». Біздің көзқарасымыздан жаңа енгізілген процесстегі тәуекелді басқару ал оның өзі тығыз құрылған айырылмайтын осы басқару процесстерінен басқа да бизнесс процесстерінен ерекшеленіп тұрады. Егер соңғысы тәуекелділіктен алыстау немесе айналып өткісі келсе онда инновациялық процесс кезінде тәуекелділікті басқару оның қабылдауында негізделген.

Өзінің жиынтығының инновациялық жобаның көлемі жақын уақытта болатын келеңсіздіктерден (тікелей жоғалтулар мен шығындар мөлшерінде) толықтай алғанда жобаның қаржыландыру көлеміне тең болады.

Шешім қабылдайтын тұлғалар осы көлемді (немесе қаржыландырудың жоспарлы көлемі) енгізу кезіндегі тәуекелділік мөлшері ретінде (тәуекелділікті басқару терминологиясында қатыстты, қатарлы шығын болады) инновациялық жобаның жетістігі болған жағдайдағы фирманың капиталының ұлғаю мүмкіндігі бағасымен тіпті сол жерде анықталған тәуекелділікті қай жағдайда да есептей бастайды.

Көрініп тұрғандай бірінші көлемі (жобаның құны) уақытқа жақын қарастырылған күш көрсетулердің анықталуы және сметалық жобада жетерліктей қатты шектелген. Инновацияны енгізген жағдайдағы айырылып қалған шығын көлемі тек өзіндік инновациялық кезеңдерге өткенде шынайы инвестицияға өткенде қана жоғары және анықталған бағыт немесе сипат ала бастайды.

Инновациялық жоба кезіндегі концепцияда инвестор әрекет ете бастайды өзінің экономикалық болашағына байланысты нықталған экономикалық бағалау яғни оның берері мол болашақтағы сценарий варианттары бойынша жасалған сонымен қатар инновацияның дағдарысты позицияларына байланысты инновацияға байланысты тәуекелділіктің есебі әртүрлі көрсеткіштеріне байланысты болады.

Сонымен қатар осы кезеңде шешімді қабылдау кезеңінде міндетті түрде реалистік (оның өзі кеміту емес екенін көрсетеді) оның өзі жобаның болашақ рентабелдігіне баға болып есептелінеді.

Осындай бағалау алынғанннан кейін біз бұл кезеңде анық айқындалған маңызды инновациялық қарама- қайшылықтарға, қазіргі уақыттағы және болашақтағы пайданың жанажалына тап боламыз оның өзі психологиялық заң күшінде қазіргі уақыттағы экономиканы тану және болашақтағы пайдадағы шығындар көлемі осы экономика нәтижесінде жоғалту мүмкін болатын, мұның өзі максимальды негативті сценарий (сақтық) пайдасын шешілетін сыңайда болатын және осыдан кейін экономикалық инновацияның тиімілділігінің артық түрде төмендегенін байқаймыз.

Дегенмен инновациядан өте жоғары қарқынды күте отырып міндетті түрде жаңа енгізулерді жүзеге асыруға тырысуымыз қажет одан кейінгі жетістікті түрде жүзеге асырылуы үшін (ары қарай инновациялық жобаны жүзеге асыру ,ішкі ұйымдастырылу инновациялық ұжымның коммуникациясы).

Міне, сондықтан да инновациялық процесстің өзіндік ерекше бір   тәуекелділігіне тап боламыз одан күтілген тиімділігінің тәуекелділігінің төмендеуі оның сондай жоғары болғандықтан тиімділіктің интегралды талдауының әдіскерлері өздерінде өте қуатты ішкі тәуекелділікке қарсы механизімдер мен жобалардың тиімділігін төмендету механизімдермен қаруланған.

Бекітілетін сұрақтар:

1. Инновациялық рынокта қызмет етуші фирмаларға әсер етуші сыртқы орты факторлары. 

2. Алянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде.

3. Инновациялық рыноктағы инновациялық қызметтердің жіктелуі.

Негізгі түсінік

Алянс

Консорциум

Біріккен кәсіпорындар

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -

банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с

2. Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.- Киев,1998.- 264с          

3.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - Алматы Экономика,2001. -158

4.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с.

5.Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с

6.Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005

12 - тақырып. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу

Дәріс жоспары:

12.1 Дамыған елдерде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау: Жапония, АҚШ, Ұлыбритания, Франция тәжірибесі.

12.2 Дүниежүзілік экономиканың инновациялық даму қарқыны мен бағыттары.

12.3 Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар.  

 

12.1 Дамыған елдерде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау: Жапония, АҚШ, Ұлыбритания, Франция тәжірибесі

Енді ең соңында тағы да бір басты инновациялық тәуекелділік туралы. Жоғарыда осыған дейін қаралып келген инновациялық процесс бойынша және оның микроэкономикалық өлшемдерінде біз жеке факторлардың мәнін анық көре білдік. Инновациялық идея энтуазист генератор арқылы шығарылған оның өзі инновацияның «кіндік әке» жағдайына дейін жеткізілген және олар арқылы қолданған менеджер интеграторлар арқылы ары қарай алып кетілген тіпті одан кейін инновациялық мессанство араласуымен оның өзі жоба командасында берілетін негізгі инновацияның мәні осында. Сондықтан да инновацияның негізгі спецификалы тәуекелділігі болып (кәсіпорындар ретке келтіріп отыратын) жаңа енгізушілік (новациялық ) процесстердің басты фигураларын жоғалту тәуекелділігі тұр.

Міне, сондықтан да кәсіпорын иновациялық қызметтің бірінші кезектегі міндеті  болып инновациялық персоналды құру болып табылса онда инновациялық қызметтің бастың фигураларын жоғалту мүмкіндігі болып, оның өзі нақты инновациялық жобаларды жүзеге асырудағы қаржылық өлшемге ұласатын басты маңызды инновациялық тәуекелділік болып табылады.

12.2 Дүниежүзілік экономиканың инновациялық даму қарқыны мен бағыттары

Тәуекелділіктің жалпы бағасы болып (интуитивтілі және формализовалды) инновациялық жобаны (ИЖ) қаржыландыру туралы қабылданған шешімдер жатады және оның жүзеге асырылуы болып табылады.

Салыстырмалы шешім инновациялық тәуекелділіктен бас тартқан уақытта орын алады (терминологияда тәуекелділікті басқару болып табылады).

Жоғарыда біз инновациялық процесстерді қаржыландыруға қатысты мәселелерді қарастырдық және олардың осы процесске қатысуы инновациялық өнімге жеке меншіліктің бөлінуі, ал бір жағынан оның оларға пропорционалды түрде инновациялық жобаны қаржыландырудағы соның ішінде инновациялық тәуекелділік үлесін беру болып табылады (инновациялық тәуекелділікті беру).

Ең соңында инновациялық шексіздікті бөлу оның өзі нарықтық немесе базар фундаменталдығы шексіздігі мен бірдей болады инновациялық кезеңдер бойынша анықты емес: әрбір кезекті кезең ғылми техникалық жетістіктерде инновацияның сенімсіздіктер бөлігін алып тастайды, оның параметірлерін айқындай түседі және оның базарлы немесе нарықтық ұсыныстарын жоғары позициядан көрсете біледі. Осы жағымды шығыс инновациялық жобаның (ИЖ) экономикалық бағалауын анықтауға көмектеседі сонымен қатар оның тәуекелділікке байланысты жақтарын жоғары түрде анықтап береді.

 

12.3 Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар

Инновациялық тәуекелділіктің бағалау өлшеміндегі жиынтығы инновациялық қаржыландырудан асып кетпеуі қажет. Осыдан кейін бір тұжырым жасалады : осының алдындағы қаржылық анықталмаған инновациялық жобаның кезеңдерін міндетті түрде төмендету қажет. Соның ішінде Ф.Янсен көрсетеді :

«Қателік жасаудың жоғары мүкіндігіне байланысты және жобаның басындағы ақша шығыны арзан болады, бірақ анық тестілеу варианттары жобаны іске асыруды жүзеге асырудың басында байқалады ал жоғары бағалы (қымбат) процесстер кейінге қалдырылатын болады».

Бірақта бұл инновациялық анықталмаушылықтың мерзімін алып тастауға және оның басқа кезеңге ауыстырылуына алып келеді .

«Магиялы үшбұрыш»: шығындар мерзім сапа (нәтиже) кейде пирамидаға дейін толықтырылып отыратын «персонал» осі , бұл жерде сонымен қатар тағы да «тәуекел» осін деп те қосуға болады. Шығындарды айналып өту ұмтылысы содан кейін инновациялық кезеңдердегі тәуекелділік оның мерзімдерінің ұлғаюына және содан кейін тәуекелділіктің келесі кезеңдерге ығыстырылуына алып келеді оның өзі белгілі бір баланыс қажеттілігінің бар екендігін көрсетеді мәселелер жиынтығына тұтастай келісімен аталмыш жағдайда нақты иновация ретінде .

Міне, сондықтан да инновациялық тәуекелділіктерді қабылдаудадағы басшылық шешімдерді құру мен жүзеге асыру және оларды инновациялық процесстерге ішкі қатысушыларға беру (әдетте инновациялық жобаны қаржыландырудағы үлесіне пропорционалды болатын) тәуекелділікті сақтандыру немесе бас тарту (соңғысы инновациялық жобадан екендігін көрсетеді) және жоба кезеңдері бойыншща тәуекелділіктердің бөлінуі тәуекелділікті басқару мазмұнын құрайды инновациялық менеджментте.

Аталмыш бөлімді аяқтай келе инновациялық жобаларды басқару негізінен инновациялық менеджменттің тактикалық және оперативті мазмұнына байланысты болады және оның зерттелуі тереңдетілген арнайы курста таныстырлатын пән  ретінде болмақ.

Бекітілетін сұрақтар:

1. Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар.

2. Дамыған мемлекеттердің инновациялық жүйесі.

3. Инновациялық саланың дамуына арналған приоритеттік бағыттар.

Негізгі түсінік

Приоритет

Прогресс

Лидер

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -

банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с

2. Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.- Киев,1998.- 264с          

3.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - Алматы Экономика,2001. -158

4. Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с.

5.Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с

6.Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005

13 - тақырып. Инновациялық инфрақұрылым

Дәріс жоспары:

13.1 Инновациялық инфрақұрылым мазмұны мен түсінігі.

13.2 Қаржы инфрақұрылымы бизнесинкубатор және ғылыми орталықтар.

13.1 Инновациялық инфрақұрылым мазмұны мен түсінігі

Көптеген дамушы елдер табиғи ресурстарға бай бола тұра, тұрақты дамуға қол жеткізе алмады. Қысқа мерзімде шикізат экспорты бұл елдердің мемлекеттік қазынасына табыс әкеліп, тұрғындардың әл-ауқатын көтереді. Алайда, уақыт өте келе жоғары табыс экономиканы құлдыратады, яғни мемлекетті шикізат экспортынан және оның әлемдік рыноктағы жағдайынан тәуелді етіп, шикізатты аз қажет ететін жаңа саланың дамуын ынталандырмайды және шикізаттың күндердің күнінде таусылатынын еске алсақ, бұл мәселенің қаншалықты маңызды екенін түсінеміз.Дәл осы жағдайдан шығудың бiрақ жолы бар, ол - жоғары технологиялық өндірісті дамыту.

Қазіргі таңда ел экономикасы дамуының шешуші факторлары - ғылым мен инновациялық технологиялар екеніне күннен-күнге көз жеткізіп келеміз. Бүкіл әлемде озық технология мен техниканы насихаттайтын 1951 ж. Калифорнияда құрылған дүние жүзіндегі ең алғашқы технопарк – АҚШ-тағы “Силикон аңғарының” пайда болуына негіз болды. Өткен ғасырдың 80-жылдары технопарктер тек АҚШ, Еуропада ғана емес, Канада, Сингапур, Австралия, Бразилия, Индия, Қытай, Жапонияда да құрыла бастады.

Жапондықтар жаңа өнімді ойлап табу және оны жасап шығару жылдамдығынан американдықтар мен еуропалықтарды да басып озады.Жаңа автокөлік Жапонияда 1 айдан кейін шықса, АҚШ-та –4, Еуропада 2 айдан кейін шығады.Жапондықтар үшін өнімнің сапасын қажетті деңгейге жеткізу үшін 4 ай жеткілікті, ал АҚШ-та бұл көрсеткіш- 11 ай . /2/

Ал Қытайда жаңа техника мен жоғары технологияны өндіріске енгізумен 1950 ж. құрылған ҒТИП /ғылыми-техникалық индустриалды парктер/ айналысады.Онда технологиялық жетістіктер коммерциялық және өндірістік жағынан қарқынды жылдамдықпен игеріледі. ҒТИП қарамағына әр түрлі саладағы ғылыми орталықтар мен кәсіпорындар кіреді. ҒТИП олардың құрылуына жағдай жасайды, ғылыми зерттеулерін жүргізуге көмектеседі, ақпарат және қаржымен қамтамысыз етілуін қадағалайды,бір сөзбен айтқанда , кәсіпорынға “қолайлы орта” жасайды. Қытай экономикасына үлкен үлес қосып, инновацияны дамытып отырғанын ҒТИП құрамына кіретін кәсіпорын санының өсуінен байқаймыз.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 268;