Ынталы жобаны орындау мерзімі 10 страница15.2 Қызмет атқарып жатқан венчурлы қорлардың инновациялық проекттерді жүзеге асыру принциптері

    Көрсетілген шаралар жергілікті деңгейде индустриялық жэне инновациялық саясаттың басым бағыттарын айқындауға, өндірістік, индустриялық және инновациялық потенциал мониторингін жасауға мүмкіндік береді.

Өткен жылы облыс әкімінің шешімімен сыртқы экономикалық байланыстар және инвестиция басқармасы құрылды. Ол осы бағытта мақсатты түрде жұмыс істейді. Басқарманың облыста қолайлы инвестициялық климат құру және инвестиция тарту жұмыстары қалыптасқан жағдайды жан-жакты талдау, инвестицияның басым бағыттарын айқындау негізінде жүргізіледі. Басқарманың әрбір қызметкері бір немесе бірнеше жобаға бекітіліп, жүйелі түрде мониторинг жүргізеді. Өнеркәсіп өнімдерін өткізетін жаңа нарық және перспективті инвестжобаларды жүзеге асыруға қажетті инвесторларды іздеу мақсатында сыртқы экономикалық байланыстар мен инвестиция басқармасының ВЕБ-сайты ашылды. Сайтта Ақтөбе облысының мүмкіндіктері мен инвестициялық жобалары туралы материалдар, сыртқы инвестициялық және экономикалық қызметі туралы мәліметтер орналасқан.

 

15.3 Қазақстандық инновациялық кәсіпкерлер қызметі

Облыстың инвестициялық жобалар тізімі Қазақстан Республикасының сыртқы істер Министрлігіне, сонымен қатар ҚР-ның перспективті инвестжобаларының базасына еніп, болашақ инвесторлар табу мақсатында ҚР-ның индустрия және сауда Министрлігінің инвестиция комитетіне жіберілді. Ағымдағы кезеңде Қазақстан Республикасының Франция, Иран, Канада, Германия, Польша, Түркия елдеріндегі өкілеттіктерінен біздің ұсыныстарымызды алғандығы жөнінде мәліметтер бар.

Инвестжобаларды қаржыландыру және жүзеге асыру мәселелері халықаралық ұйымдар, қорлар, банктермен тұрақты негізде қарастырылады. Инвестиция саласында ТұранӘлемБанкі және Евразия Өнеркәсіп Ассоциациясымен ынтымақтастық Меморандумына қол қойылды.

Өткен жылы облыстың индустриялық-инновациялық Кеңесініңүш отырысы ұйымдастырылды.

1. Кеңестің бірінші отырысында инвестициялық қаржы тартудың түрлі механизмдері мен схемалары талданды, олардың ішінде:

• Құнды қағаздарды шығару (муниципалды облигация).

• Вексель механизмін енгізу.

• Шетел инвестициялары.

• Шаруашылык субъектілерінің қаржылары, бұған шағын кәсіп-керліктің дамуы да кіреді. Республикалық бюджет пен облыстың даму бюджетінің қаржылары.

Қазақстан Республикасының көптеген облыстарының муниципалды облигациялар шығару тәжірибесін ескере отырып, Кеңес аймақтық құнды қағаздар нарығын дамыту мақсатында 1,5 млрд. теңге көлемінде муниципалды облигациялар шығаруды ұйғарды. Оны ендіру бойынша іс-шаралар жоспары құрылды.

2. Кеңестің екінші отырысында аймақтық инвестициялық жобалар тізімі қаралды. Тізімнің қүрамына түрлі бағыттағы 50-ге жуық жоба енді: өңдеуші өнеркәсіп, энергетика, машина жасау, мұнай өңдеу және химиялық өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу. Талқылау нәтижесінде облыстың 14 перспективті инвестициялық жобасы жүзеге асырылуға ұсынылды. Жұмыс онымен аяқтала қойған жоқ, мәліметтер жинау, таңдау жұмыстары әрі қарай жалғасуда.

3. Кеңестің соңғы отырысында аймақтың энергетикалық тэуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында энергетика саласының бірнеше жобасы қарастырылып, Ақтөбе облысы энергетикалық комплексінің даму перспективалары белгіленді.

 Ақтөбе облысы 125 МВт-тан астам электр қуатының жетіспеушілігін бастан кешіп отыр. Қазақстанның басқа өңірлерімен салыстырғанда, Ақтөбе облысының Республиканың ортақ энергия жүйесімен нақты байланысы жоқ. Осыған байланысты облыстың электр қуатына деген сүранысын қамтамасыз ету үшін,  Ресейден алуға тура келді.

Мәселені шешудің бір жолы Мамыт кенішінде қуаты 140 МВт ЖЭС-н салу жобасын жүзеге асыру. Аталған жоба аймақтың 14 басым жобасына енді. Сонымен қатар, қуаты 120-150 МВт ГТЭС құрылысының жобасы іске асырылуы мүмкін.

Бекітілетін сұрақтар:

1. Қазақстан Республикасында индустриалды- инновациялық даму стратегиясы.

2. Даму институттарының рөлі.

3. Ұлттық инновациялық қор қызметі және қаржыландырылған проекттері.

Негізгі түсінік

Индустрия

Стратегия

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -

банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с

2. Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.- Киев,1998.- 264с          

3.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - Алматы Экономика,2001. -158

4.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с.

5.Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с

6.Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005

 

 

«Инновациялық менеджмент» пәнінен практикалық  сабақтарға арналған

Әдістемелік нұсқау

Курстың мақсаты мен міндеттері:

Классикалық және жаңа әдістемелік әдебиеттер, монографияларды, оқулықтар және құқықтық актілер негізінде инновациялық технологияларды,жаналықтарды басқарудың теориялық және практика жүзіндегі тәжірибесі концепциясының мәнін ашып көрсету. Студенттердің макро және микро деңгейдегі инновациялық салада шешім қабылдау жолдарымен және инновациялық технологияларды енгізу процесін басқарудың түрлі әдістерімен таныстыру.

Көптеген пәндерге семинар сабағы дәрістен кейінгі оқу жұмысының негізгісі болып табылады. Семинар сабағы оқылған дәріс курсын толықтырады әрі тәжірибені тереңдете білуге үйретеді.

Семинар сабағын тиімді өткізу мақсатында біріншіден студенттерден өткен тақырып бойынша сұрақтар қою және сол жауаптарына мысал келтіру әрекеттерін кеңіте, бір-бірімен қатынаса отырып, бір-бірінен үйренуі тиіс.

Көптеген пәндерге семинар сабағы дәрістен кейінгі оқу жұмысының негізгісі болып табылады. Семинар сабағы оқылған дәріс курсын толықтырады әрі тәжірибені тереңдете білуге үйретеді.

Аталған курс 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»мамандығына арналған. Курс бойынша 15 тақырып қарастырылып, оқытылатын сағаттар саны 2 кредит көлемінде, соның ішінде семинар сабағына 15 сағат берілген.

Семинар сабағында студенттер 3-6 сұрақтар қарастырады. Студенттер сабаққа дайындалу үшін әрбір сұрақ бойынша материал жинайды, бақылау жасайды, кітапханаға барады, қосымша әдебиеттерді зерттейді. Әрбір тақырып сайын семинар сабағында тест сұрақтары беріледі.

Сабақ соңында студенттің сабаққа дайындығы, сабаққа қатысымы (белсенділігі) ескеріліп баллмен бағаланады.

 

ПРАКТИКА САБАҚТАРЫНЫҢ   ТАҚЫРЫПТАРЫ

1 – тақырып. Жалпы инновация түсінігі

Семинар  жоспары:

1.1 Инновациялар мен инновациялық тиімділік түрлері.

1.2 Н.Д. Кондратьев толқындары мен инновациялар арасындағы байланыс теориясы (Д. Кондратьев, Й.Шумпетер, Г.Менш, К, Фримен).

1.3 Р.Фостердің технологиялық айырылымдар теориясы. 

Әдістемелік нұсқау: Инновация мазмұнын және құрылымын, оларға әсер ететін факторларды сипаттау.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: «инновация», «инновациялық қызмет.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

2 – тақырып. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері

Семинар  жоспары:

2.1 Инновациялық процесс пен инновациялық қызмет түсінігі.

2.2 Инновациялық процестің негізгі этаптары.

2.3 Инновациялық процестің моделдері.

Әдістемелік нұсқау: Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіне білу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: «кәсіпорын», «инновациялық процесс».

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РКҢ «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

3 – тақырып. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері

Семинар  жоспары:

3.1 Ірі инновациялық лидер компаниялардың инновациялық менеджменті және инновациялық қызметті басқару принциптері.

3.2 Инновациялық процесстерді интегралды, параллелді және тізбекті ұйымдастыру әдістері.

3.3 Инновациялық қызметті басқарудағы кедергілер және ынталандырушы факторлар.

Әдістемелік нұсқау: Инновациялық процессті басқару әдістері бойынша білімді толықтыру, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіне білу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Моножобалар; Мультижобалар; Мегажобалар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

4 – тақырып. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау

Семинар  жоспары:

4.1 Инновациялық потенциалды анықтау әдістері.

4.2 Инновациялық климат түсінігі.

4.3 Инновациялық потенциалды анықтаудың корпоративті, маркетингтік, қаржылық және ғылыми - техникалық жақтары.

4.4 Ұйым инновациялық даму деңгейін анықтайтын көрсеткіштер.

Әдістемелік нұсқау: Студенттер ұйымның инновациялық потенциалын құруға қажетті негізгі құжаттарды, лицензияны қажет ететін тауар, қызметтер түрлерін білуі керек.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Тәукел, Жоба, Демография

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РКҢ «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

5 – тақырып. Инновациялық проектердің құрамы және құрылымы

Семинар  жоспары:

5.1 Приоритеттік бағыттарды таңдау.

5.2 Коммерциялық ұсынысты және инновациялық идея мен проектті экономикалық экспертизадан өткізу.

Әдістемелік нұсқау: Инновациялық проекттердің құрамы мен құрылымыныңэкономикалық мазмұнын ашу.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Персонал, Кадр, Ұйым, Пирамида

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

6 – тақырып. Инновациялық өнімді енгізу және өндірудің процессін басқару әдістері

Семинар  жоспары:

6.1 Тұтынушылардың талғамын жаңа өнімге енгізу әдісі QFD.

6.2 Әр әдістің еркешеліктері, кемшіліктері және артықшылықтары.

Әдістемелік нұсқау: Тұтынушылардың талғамын жаңа өнімге енгізудегі әдістерді меңгеру, олардың түрлерінің ерекшеліктерін айқындау.

Тапсырма 1. Мына түсініктерге анықтама келтіріңіз: Жоба, Инвестиция, Бизнес жоспар, Венчурлық каптал

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.

7 – тақырып. Инновациялық стратегиялар


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 230;