Що є теоретичною основою соціальних і психологічних методів менеджменту?1. Соціальна психологія.

2. Психологія особистості як наука про закони психофізичної діяльності.

3. Соціологія і психологія.

4. Соціальна психологія і психологія особистості як наука про закони психофізичної діяльності індивіда та різних суспільних груп.

Чим відрізняються методи управління від методів (способів) виконання управлінських робіт ?

1. Нічим не відрізняються.

2. Своєю складністю.

3. Можливістю здійснення впливу на людей.

4. Своєю структурою.

260. Методами управління організацією користуються:

1. Лінійні керівники.

2. Лінійні та функціональні керівники.

3. Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціалісти.

4. Економісти та лінійні керівники.

Який взаємозв'язок існує між принципами та методами управління?

1. За допомогою методів реалізуються вимоги принципів управління.

2. Ніякого взаємозв'язку не існує.

3. Цей зв'язок визначає, як повинні працювати управлінці.

4. Цей зв'язок визначає, як повинні працювати керівники організації.

На яких відносинах ґрунтується застосування розпорядчих методів управління?

1. Неформальних стосунках.

2. Відносинах координації.

3. Формальних зв'язках.

4. Відносинах субординації.

Що належить до методів морального стимулювання?

1. Видача туристичних путівок.

2. Подяка за хорошу роботу, офіційне чи неофіційне визнання професійної досконалості працівника.

3. Підбадьорення та поблажливість у випадках притягнення до відповідальності.

4. Видача грамот та похвальних листів.

Від чого, перш за все, залежить ефективне використання методів управління організацією ?

1. Від знання стану, в якому знаходиться об'єкт управління.

2. Від знання методів управління та механізму їх дії.

3. Від знання характеру проблемних ситуацій.

4. Від знання психології об'єктів управління.

265. Якщо вам доведеться пояснювати, що таке методи менеджменту, то ви скажете, що це:

1. Сукупність заходів щодо здійснення управлінської діяльності, за допомогою яких виконуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей і завдань.

2. Способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань та досягнення цілей.

3. Спосіб впливу на підлеглих з метою забезпечення раціонального функціонування даної системи.

4. Засоби впливу керівників на своїх підлеглих.

На чому ґрунтуються методи менеджменту?

1. На основі чинних законів країни.

2. На дії об'єктивних законів суспільного виробництва.

3. На основі нормативних актів, що приймаються урядом.

4. На основі рішень, затверджених колективом організації, підприємства.

267. В сучасних умовах керівниками найчастіше застосовуються такі групи методів менеджменту:

1. Соціально-психологічні.

2. Організаційно-розпорядчі.

3. Економічні.

4. Адміністративні.

268. Економічні методи менеджменту – це:

1. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності.

2. Засоби впливу на колектив і окремих його працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними.

3. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

4. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

269. Соціально-психологічні методи менеджменту – це:

1. Засоби впливу на колективи і окремих їх працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними.

2. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності.

3. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

4. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

270. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту – це:

1. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності.

2. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

3. Засоби впливу на колективи і окремих їх працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними.

4. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

271. Психологічні методи менеджменту – це:

1. Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності.

2. Засоби впливу на колективи і окремих їхніх працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними.

3. Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

4. Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

272. Соціальне прогнозування полягає у:

1. Наявності таких соціальних норм, які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і певних груп у колективі.

2. Створенні заходів щодо вдосконалення соціальних відносин між працівниками.

3. Створенні інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу у кожному трудовому колективі.

4. Розробці заходів економічного стимулювання праці персоналу.

273. Соціальна справедливість – це стан, при якому:

1. Не обмежуються без підстав права керівника.

2. Не обмежуються без підстав права працівників.

3. Всі дотримуються встановлених законів.

4. Всі мають рівні можливості для отримання освіти, професії.

274. Методи, що дають можливість менеджеру приймати однозначні рішення, відносяться до групи:

1. Організаційно-розпорядчих методів.

2. Економічних методів.

3. Соціальних методів.

4. Психологічних методів.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 558;