Хто використовує методи управління організацією?1. Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціалісти.

2. Лінійні та функціональні керівники.

3. Лінійні керівники.

4. Лінійні керівники та спеціалісти.

Що слід розуміти під методами менеджменту?

1. Способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань.

2. Способи досягнення виконання функцій менеджменту.

3. Способи здійснення управлінської діяльності, за допомогою яких виконуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей та завдань.

4. Способи виконання виробничих завдань.

245. На чому засновані методи менеджменту?

1. На основі нормативних актів управління.

2. На дії об'єктивних законів розвитку суспільного виробництва.

3. На основі діючих законів України.

4. На основі статуту підприємства.

Під впливом чого змінюються методи менеджменту?

1. Під впливом досвіду ефективного господарювання.

2. Під впливом змін умов діяльності організації.

3. Під впливом розвитку економіки країни.

4. Під впливом змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та досвіду ефективного господарювання.

247. Яким методам управління організаціями належить провідна роль у сучасних умовах ?

1. Економічним.

2. Соціально-психологічним.

3. Організаційно-розпорядчим.

4. Розпорядчим.

Що таке акцизний збір як економічний метод менеджменту?

1. Непрямий податок на високорентабельні товари (продукцію), що включається до їх ціни.

2. Податок на товари та послуги.

3. Непрямий податок на окремі товари та послуги.

4. Прямий і непрямий податок на товари.

Що слід розуміти під організаційно-розпорядчими методами?

1. Засоби впливу на керовані системи.

2. Засоби впливу на колективи і окремих працівників, що ґрунтуються на використанні об'єктивних '(організаційних) відносин між ними.

3. Методи впливу на окремих працівників, які не виконують свої завдання.

4. Методи впливу на окремих працівників.

Що слід розуміти під регламентуванням як методом менеджменту?

1. Введення в дію відповідних нормативних актів управління.

2. Розроблення і введення в дію організаційних положень, правил, обов'язкових для виконання.

3. Розроблення відповідних інструкцій для персоналу.

4. Розроблення і введення в дію окремих правил.

Що таке постанова як розпорядчий метод управління?

1. Розпорядчий акт управління, який приймається керівником організації.

2. Розпорядчий акт управління, який приймається колегіальним органом управління організацією.

3. Розпорядчий акт управління, який приймається керованою системою управління.

4. Розпорядчий акт управління, який приймається групою керівників.

252. З якою метою використовується моральне стимулювання персоналу як метод менеджменту?

1. Для заохочення трудової активності управлінського персоналу.

2. Для заохочення трудової та соціальної активності колективів, груп, окремих працівників.

3. Для заохочення соціальної активності працівників.

4. Для заохочення окремих груп працівників.

За допомогою яких організаційно-методичних документів здійснюється методичне інструктування?

1. За допомогою правил та інструкцій.

2. За допомогою правил.

3. За допомогою інструкцій.

4. За допомогою розроблених положень.

Що таке наказ?

1. Розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціалістами організації.

2. Акт управління.

3. Документ, який видається заступником керівника підприємства.

4. Розпорядчо-правовий документ, який видається керівником організації.

Що таке розпорядження?

1. Розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціалістами організації.

2. Розпорядчо-правовий документ, який видається переважно керівниками структурних підрозділів організації.

3. Розпорядчо-правовий документ, який видається тільки спеціалістами організації.

4. Правовий документ, який видається тільки керівником організації.

Що таке соціально-психологічні методи менеджменту?

1. Сукупність заходів впливу на поведінку трудових колективів.

2. Сукупність конкретних заходів впливу на процеси формування трудових колективів, їх розвиток, поведінку, структуру зв'язків.

3. Сукупність заходів, які сприяють всебічному розвитку окремих працівників.

4. Сукупність заходів впливу на поведінку окремих працівників.

257. У чому полягає специфіка соціально-психологічних методів менеджменту?

1. В їх спрямованості на інтереси окремих працівників організації.

2. В безпосередньому впливі на психологію працівників.

3. В їх спрямованості на соціальні інтереси особи та колективу в управлінському процесі.

4. В їх спрямованості на економічні інтереси колективів.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 838;