Що є оцінкою стратегії організації?1. Порівняння результатів роботи з цілями.

2. Порівняння результатів роботи з місією і цілями організації.

3. Порівняння витрат з прибутками.

4. Порівняння досягнутих результатів за певний період.

Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації?

1. Органи управління організацією.

2. Порядок підпорядкування органів в організації.

3. Рівень управління.

4. Порядок складання звітності.

Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1. Склад ланок управління організацією.

2. Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.

3. Склад підрозділів управління.

4. Склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією.

Що створює структуру управління організацією?

1. Сукупність лінійних і функціональних служб (органів) управління.

2. Сукупність лінійних органів управління.

3. Сукупність функціональних служб.

4. Сукупність окремих ланок управління.

Де переважно застосовується лінійна структура управління?

1. В управлінні великими організаціями.

2. В управлінні малими організаціями.

3. В управлінні об'єднаннями організацій.

4. В управлінні кооперативними організаціями.

181. Організаційна структура управління визначається:

1. Супідрядністю управлінських взаємозалежних ланок управління.

2. Складом ланок управління організацією.

3. Складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією,

4. Складом підрозділів організації.

Що належить до елементів організаційних структур управління?

1. Органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними.

2. Ланки управління організацією.

3. Система взаємозв'язків між органами управління.

4. Ланки і органи управління організацією

Що слід розуміти під органом управління в організації?

1. Всі ланки управління організацією.

2. Ланку або сукупність ланок керуючої системи.

3. Сукупність ланок керованої системи.

4. Сукупність ланок керуючої системи.

Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації?

1. Порядок підпорядкування органів управління організацією.

2. Органи управління організацією.

3. Рівень та органи управління організацією.

4. Рівень управління.

Що створює структуру управління організацією?

1. Сукупність лінійних органів управління.

2. Сукупність функціональних служб.

3. Сукупність лінійних і функціональних служб (органів).

4. Сукупність органів управління.

Де зосереджуються всі функції управління нижчими підрозділами при лінійній структурі?

1. У різних ланках управління організацією.

2. В одній ланці.

3. У різних підрозділах організації.

4. В одному підрозділі.

Де переважно застосовується лінійна структура управління?

1. В управлінні великими організаціями.

2. В управлінні об'єднанням організацій.

3. В управлінні малими організаціями.

4. В управлінні великими і малими організаціями.

Де переважно застосовується функціональна структура управління?

1. В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих організаціями.

2. В управлінні великими організаціями.

3. В управлінні об'єднанням організацій.

4. В управлінні середніми і малими організаціями.

Де переважно застосовується лінійно-функціональна структура управління ?

1. В управлінні середніми за розміром організаціями.

2. В управлінні малими організаціями.

3. В управлінні великими сучасними організаціями.

4. В управлінні великими і малими організаціями.

Де переважно застосовуються дивізіональні структури управління?

1. В управлінні великими організаціями.

2. В управлінні спільними організаціями.

3. В управлінні малими об'єднаннями.

4. В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень.

Де переважно застосовуються матричні організаційні структури управління?

1. В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу.

2. В управлінні спільними організаціями.

3. В управлінні середніми за розміром організаціями.

4. В управлінні великими організаціями.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 466;