ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ(50 балів)

Аудиторні заняття (модуль 1) – оцінювання 15 балів

Лекції оцінювання – 5 балів.

За матеріалами лекцій студент надає:

Ÿ опорний конспект лекцій (в якому розкриваються зміст теми та перелік використаної літератури).

Практично-лабораторні заняття – оцінювання – 10 балів.

Рівень засвоєння визначеної теми студентом, який навчається за індивідуальним графіком,визначається шляхом:

Ÿ усного опитування;(оцінювання однієї теми – максимум 5 балів);

Ÿ виконання студентом тестових завдань.

Самостійна робота (модуль 2) оцінювання – 35 балів.

Самостійна робота над навчальною дисципліною включає (за вибором):

¡ реферат (15 б.);

¡ конспект першоджерел (5 б.);

¡ дослідження психічно хворої людини (17 б.)

¡ складання бібліографії (10 б.);

¡ складання тестів (10 б.);

¡ складання анотованих списків (15 б.).


Розділ V. Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів

Підсумковий тест з патопсихології

     1. Назва «патопсихологія» походить від слова «pathos», яке означає «біль, страждання» в перекладі:

а) з грецької;

б) з латинської;

в) всі відповіді вірні.

     2. Засновником вітчизняної патопсихології є Зейгарник Блюма:

а) Вульфовна;

б) Вольфовна;

в) Вікторівна.

     3. Книгу «Клиническая патопсихология» написали:

а) В. Блейхер;

б) Е. Блейлер;

в) А. Бейль.

     4. Книга «Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики»     Р. Комера, - містить:

а) 608 с.;

б) 648 с.;

в) 708 с.

     5. Книгу «Судебная патопсихология» написали:

а) Л. Балабанова;

б) Е. Беликова;

в) М. Буянов.

     6. Розділ психології, що вивчає закономірності розпаду психічної діяльності якостей особистості під час хвороби – це:

а) патопсихологія;

б) психіатрія;

в) психопатологія; 

г) всі відповіді вірні.

     7. Зниження настрою короткочасне, буває й у здорових людей, - це:

а) гіпотимія;

б) дистимія;

в) всі відповіді вірні.

     8. Дистимія – це:

а) порушення у вигляді плаксивості, дратівливості;

б) емоційне порушення, яке супроводжується зниженням фону настрою;

в) всі відповіді вірні.

     9. Депресію можна дослідити за допомогою методик:

а) Стотта, Зунге – Балашової;

б) Рощаховського, Норакідзе;

в) всі відповіді вірні.

     10. Реактивна депресія має іншу назву:

а) відкритої;

б) маскуючої;

в) всі відповіді вірні.

     11. Поняття «патопсихологія» та «психопатологія» співвідносяться:

а) перше поняття вужче;

б) вони співпадають;

в) всі відповіді невірні.

     12. Під час бесіди з хворим психолог має:

а) обережно ставити питання;

б) бути уважним;

в) всі відповіді вірні.

     13. Методи дослідження особистості у хворого бувають:

а) психологічний анамнез;

б) тести;

в) всі відповіді вірні.

     14. До проєктивних методів дослідження особистості відносяться:

а) ДДЛ;

б) КРС;

в) всі відповіді вірні.

     15. У хворого на невроз порушується:

а) сон;

б) суб’єктивні ставлення до інших;

в) всі відповіді вірні.

     16. До основних видів неврозів відносяться:

а) істерія;

б) неврастенія;

в) всі відповіді вірні.

     17. Спеціалістами з проблеми неврозів вважаються:

а) Хорні К.;

б) М’ясищев В.;

в) всі відповіді вірні.

     18. Депресія буває:

а) відкрита;

б) маскуюча;

в) всі відповіді вірні.

     19. До причин шизофренії відносять:

а) порушені стосунки матері з дитиною в дитинстві;

б) спадковість;

в) всі відповіді вірні.

     20. Шизофренію досліджували:

а) Блейхер В.;

б) Блейлер Е.;

в) всі відповіді вірні.

     21. Слово «анамнез» в перекладі з грецької означає:

а) оповідання;

б) пригадування;

в) всі відповіді вірні.

     22. Висновок психолога складається після:

а) бесіди з лікарем;

б) тестування хворого;

в) всі відповіді вірні.

     23. Слово «катамнез» в перекладі з грецької означає:

а) розповідаю;

б) запам’ятовую;

в) пригадую;

г) всі відповіді вірні

     24. Наука про лікарський обов’язок має назву:

а) девіантологія;

б) деонтологія;

в) денсиметрія;

г) всі відповіді вірні.

     25. Слово «невроз» походить від слова «нейрон», яке означає «нерв» в перекладі:

а) з латинської;

б) з грецької;

в) всі відповіді вірні.

     26. Перше визначення поняття «невроз» належить:

а) Hechert;

б) Gullen;

в) Gpass;

г) всі відповіді вірні.

     27. Психічну хворобу за назвою маніакально-депресивний психоз визначали:

а) за МКБ-8;

б) за МКБ-9;

в) за МКБ-10;

г) всі відповіді вірні.

     28. Психічну хворобу за назвою «біполярне афективне порушення» визначали:

а) за МКБ-9,

б) за МКБ-10,

в) за МКБ-8,

г) всі відповіді вірні 

     29. Поняття «маніакально - депресивний психоз» та «біполярне афективне порушення» співвідносяться:

а) перше ширше;

б) співпадають;

в) перше вужче;

г) всі відповіді вірні.

     30. Поняття «шизофренія» одним з перших використав:

а) Блейхер В.;

б) Блейлер Е.;

в) всі відповіді вірні.

     31. Депресію у хворого можна дослідити за допомогою методик:

а) ДОН;

б) FPI;

в) Зунге-Балашовой;

г) всі відповіді вірні.

     32. Порушення психічної, розумової активності та емоцій мають місце при:

а) манії;

б) депресії;

в) шизофренії;

г) всі відповіді вірні.

     33. Методи дослідження родини в клініці бувають:

а) спостереження;

б) бесіда;

в) тести;

г) всі відповіді вірні.

     34. До методів дослідження родини в клініці відносяться:

а) «Аналіз сімейної тривоги»;

б) КРС;

в) Рене Жиля;

г) всі відповіді вірні.

     35. Одним із завдань клінічного психолога є:

а) бесіди з родиною хворого;

б) вивчення клімату в родині;

в) постановка «сімейного діагнозу»;

г) всі відповіді вірні.

     36. Методика для дослідження дитячо-батьківських стосунків - це:

а) Рене Жиля;

б) КРС;

в) Варга-Століна;

г) всі відповіді вірні.

     37. Ставлення хворого до інших членів родини можна дослідити за допомогою методик:

а) «незакінчені речення» Сакса-Леві;

б) КРС;

в) «цветовой тест отношений» Еткінда;

г) всі відповіді вірні.

     38. В роботі з родиною можна використовувати методи:

а) бесіда;

б) сугестія;

в) гіпноз;

г) всі відповіді вірні.

     39. В роботі з дітьми можна використовувати методики:

а) проективні;

б) ігрові;

в) малюнкові;

г) всі відповіді вірні.

     40. Найбільш ефективною психотерапією в роботі з родиною є:

а) гештальттерапія;

б) сімейна;

в) ігрова;

г) всі відповіді вірні.

 

Екзамен:

1. теоретичне питання;

2. теоретичне питання;

3. тестове завдання

До екзамену підготувати папки:

1) реферат;

2) конспект першоджерел;

3) дослідження психічно хворої людини.

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Поняття про патопсихологію.

2. Історія розвитку патопсихології.

3. Поняття про психологічний анамнез.

4. Функції психолога в психіатричній клініці.

5. Деонтологічні вимоги до роботи психолога у психіатричній клініці.

6. Поняття про патопсихологічне дослідження.

7. Завдання патопсихологічного дослідження.

8. Поняття про бесіду патопсихолога з хворим.

9. Спостереження патопсихолога за хворим.

10. Документація психолога в психіатричній клініці.

11. Умови проведення патопсихологічного дослідження.

12. Відносини між патопсихологом і хворим.

13. Поняття про психічні хвороби.

14. Поняття про розумову відсталість.

15. Поняття про психотерапію.

16. Поняття про психокорекцію.

17. Поняття про психореаблітацію.

18. Поняття про психопрофілактику.

19. Дослідження сім’ї у клініці.

20. Методи патопсихологічного дослідження.

21. Поняття про медичну деонтологію.

22. Ятрогенії та їх запобігання.

23. Психологічні особливості хворих на шизофренію.

24. Психологічні особливості хворих на біполярне афективне порушення.

25. Психологічні особливості хворих на епілепсію.

26. Психологічні особливості хворих на старече слабоумство.

27. Психологічні особливості хворих на церебральний атеросклероз.

28. Психологічні особливості прояву деменції при хворобі Альцгеймера.

29. Психологічні особливості прояву деменції при хворобі Паркінсона.

30. Психотичні порушення внаслідок вживання алкоголю.

31. Алкогольний амнестичний синдром.

32. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання седативних або снотворних речовин.

33. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання стимуляторів, включаючи кофеїн.

34. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання галюціногенів.

35. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання летучих розчинників.

36. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання тютюну.

37. Психологічні особливості людей, що вживають наркотики.

38. Психологічні особливості людей, що хворіють на фобії.

39. Психологічні особливості людей, що мають порушення сна.

40. Психологічні особливості хворого на параною. 

41. Психологічні особливості людей, що мають схильність до азартних ігор.

42. Психологічні особливості людей, що хворіють на нервову анорексію.

43. Психологічні особливості людей, що хворіють на нервову булімію.

44. Психологічні особливості людей, що хворіють на сомнамбулізм.

45. Психологічні особливості олігофренів.

46. Психологічні особливості дітей з атипичним аутизмом.

47. Психологічні особливості дітей з гіперкинетичним синдромом.

48. Психологічні особливості дітей з елективним мутизмом.

49. Психологічні особливості дітей з неорганічним енурезом.

50. Психологічні особливості дітей, що хворіють на логоневроз.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 279; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!