Тема. Класифікація витрат в залежності від зміни обсягів виробництва і точки беззбитковості для одного продуктуВаріанти індивідуальних завдань

За Вашим варіантом згідно номеру в журналі необхідно визначити:

1. Скільки одиниць продукції Q (в натуральному та ціновому виразі) необхідно продати, щоб покрити всі затрати? Побудувати графік.

2. Знайти прибуток, якщо обсяг виробництва збільшиться на – ЗО.

3. Яким буде прибуток, якщо постійні витрати зростуть на - ЗП

4. Скільки одиниць продукції необхідно продати щоб отримати прибуток – ПП (грн.)

5. Якою повинна бути ціна, для того щоб продавши – НО(шт..) одиниць продукції, щоб отримати прибуток – 75000грн..?

6. Визначити запас фінансової міцності, у кожній з 5-и попередніх ситуацій

Проаналізувати отримані результати.

Вихідні дані:

Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)

Змінні витрати –ЗВ (грн..)

Постійні витрати –ПВ (грн..)

Ціна одиниці продукції – ЦО (грн..)

 

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант№

ОР

ЗВ

ПВ

ЦО

ЗО

ЗП

ПП

НО

1

290000

160000

87000

250

10%

20%

110000

1500

2

288000

139000

79000

243

10%

14%

85000

1230

3

299000

140000

74000

252

8%

19%

101000

1120

4

263000

152000

70000

245

12%

14%

107000

1000

5

273000

142000

56000

260

12%

16%

95000

1310

6

259000

153000

57000

243

6%

14%

88000

1000

7

265000

153000

71000

254

8%

10%

108000

1140

8

267000

152000

64000

241

14%

13%

104000

1130

9

267000

150000

78000

263

5%

15%

101000

1200

10

251000

143000

77000

253

5%

13%

107000

1050

11

270000

151000

78000

257

5%

10%

105000

1290

12

251000

137000

69000

255

7%

16%

105000

1230

13

270000

144000

67000

251

10%

15%

87000

1390

14

288000

155000

70000

254

9%

18%

101000

1070

15

276000

130000

77000

246

10%

14%

88000

1020

16

293000

145000

66000

243

5%

11%

101000

1150

17

263000

152000

77000

235

11%

17%

108000

1050

18

264000

159000

59000

264

11%

16%

109000

1180

19

277000

140000

72000

255

10%

14%

94000

1040

20

253000

150000

79000

252

11%

16%

94000

1060

21

265000

147000

77000

260

8%

11%

109000

1180

22

279000

137000

75000

257

7%

18%

91000

1140

23

269000

147000

62000

241

12%

11%

92000

1250

24

263000

148000

69000

243

11%

10%

82000

1280

25

258000

135000

64000

242

11%

14%

93000

1040

26

265000

131000

55000

240

5%

18%

91000

1040

27

279000

133000

69000

246

7%

15%

87000

1300

28

289000

144000

70000

239

11%

18%

98000

1070

29

251000

138000

73000

260

10%

18%

105000

1350

30

255000

145000

56000

254

12%

11%

98000

1190

 

Приклад

Дано:

Постійні витрати=87000

Змінні витрати=160000

Ціна одиниці=250

Кількість одиниць=1160

 

Розв’язання:

1. Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)=кількість * ціну одиниці

1160*250=290000 грн.

Прибуток = 290000-(160000 + 87000) = 53000 грн.

Скільки одиниць продукції (Q в натуральному та ціновому виразі) необхідно продати, щоб покрити всі затрати?

В натуральному виразі Q = постійні витрати / (ціна одиниці – затрати на одиницю)

Затрати на одиницю продукції = змінні витрати / кількість = 160000 / 1160 = 137,93

Q= 87000 / (250-137,93)=776,3 штук

Тобто, нам необхідно продати 776,3 одиниці продукції, щоб покрити всі витрати

В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)

Тмин = 87000/(1-160000/290000)=194000 грн.

Тобто, щоб покрити всі затрати нам необхідно продати продукції на суму 193333 грн.

Запас фінансової міцності = (Обсяг реалізації – точка беззбитковості) / Обсяг реалізації * 100%

Запас фінансової міцності(1)=(290000 - 194000) / 290000 * 100% = 33%

 

 

 

2. Знайти прибуток, якщо обсяг виробництва збільшиться на – 25%.

обсяг виробництва=1160*1,25=1450

Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)=кількість * ціну одиниці

1450*250=362500 грн.

Прибуток = Обсяг реалізації – сума всіх витрат

Постійні витрати = 87000 грн.

Змінні витрати = затрати на одиницю продукції * на новий обсяг = 137,93 * 1450 =

362500-(87000 + 200000) = 75000 грн. збільшився на 41%

Прибуток = 75000 грн.

В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)

Тмин = 87000/(1-200000/362500)=194000 грн.

Запас фінансової міцності(2)=(362500 - 194000) / 362500 * 100% = 46%

 

3. Яким буде прибуток, якщо постійні витрати зростуть на – 15%

Прибуток = 290000-(160000 + (87000*1,15)) = 29950 грн. зменшиться на 43,5%

В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)

Тмин = 100050/(1-160000/290000)=222333 грн.

Запас фінансової міцності(3)=(290000 - 222333) / 290000 * 100% = 23%

 

4. Скільки одиниць продукції необхідно продати щоб отримати прибуток – 110000 (грн.)

Q= (87000 + 110000) / (250-137,93)=1757 штук

Необхідно продати 1757 штук.

Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)=кількість * ціну одиниці

1757*250=439250 грн.

Запас фінансової міцності(4)=( 439250 - 194000) / 439250 * 100% = 56%

 

5. Якою повинна бути ціна, для того щоб продавши – 1200(шт..) одиниць продукції, щоб отримати прибуток – 75000грн..?

Виручка = Постійні витрати + змінні витрати +прибуток

1200 * Х = 87000 + (137,93 * 1200) + 75000

Х = 272,93 грн.

Ціна повинна бути 272,93 грн.

В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)

Тмин = 87000/(1-165516/327516)=174000 грн.

Запас фінансової міцності(5)=(327516 - 174000) / 327516 * 100% = 47%

 

6. Визначити запас фінансової міцності, у кожній з 5-и попередніх ситуацій

Проаналізувати отримані результати.

Запас фінансової міцності(1)=(290000 - 194000) / 290000 * 100% = 33%

Запас фінансової міцності(2)=(362500 - 194000) / 362500 * 100% = 46%

Запас фінансової міцності(3)=(290000 - 222333) / 290000 * 100% = 23%

Запас фінансової міцності(4)=( 439250 - 194000) / 439250 * 100% = 56%

Запас фінансової міцності(5)=(327516 - 174000) / 327516 * 100% = 47%

 

Запас фінансової міцності - один з показників, що підприємство повинне враховувати при формуванні своєї стратегії.

Якщо підприємство має "достатній" запас фінансової міцності, то його стратегія може полягати в інвестуванні засобів у виробництво, в кадри, в освоєння нових ринків і нових видів продукції, в інші види діяльності, цінні папери і т.д.

Якщо підприємство має дуже невеликий запас фінансової міцності, то його стратегія буде полягати у твердому контролі за витратами й оптимізацією всієї діяльності. Для такого підприємства не бажано займатися інвестиційними проектами, але, якщо це необхідно, потрібно ретельно оцінювати останні з погляду окупності (позитивності грошового потоку), тому що в цьому випадку підприємство йде на визначений ризик (обсяг продажів занадто близький до рівня беззбитковості).

Розрахувавши запас фінансової міцності у 5-и попередніх ситуаціях бачимо, що в четвертому випадку показник найвищий, у цьому випадку підприємство може інвестувати свої кошти в освоєння нових ринків і нових видів продукції, в інші види діяльності, цінні папери і т.д. А в третьому випадку показник відносно низький, тому підприємство повинне зайнятися оптимізацією всієї діяльності підприємства.

 

Питання для контролю

1. Поняття «постійні витрати», приклади, графічне зображення;

2. Поняття «змінні витрати», приклади, графічне зображення;

3. Поняття «умовнопостійних витрати», приклади, графічне зображення;

4. Сутність поняття «вкладу на покриття»;

5. Запас фінансової міцності. Як підприємство повинне враховувати запас фінансової міцності?

6. основні витрати, накладні витрати;

7. прямі витрати, непрямі витрати;

8. релевантні витрати, нерелевантні витрати;

9. корисні витрати, безкорисні витрати.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 545; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!