Тема 35. Недоговірні зобов'язання із правомірних дійНа самостійне опрацювання теми студентам виноситься широке коло питань. В першу чергу потрібно, використовуючи нормативно-правову базу та додаткову літературу, відповісти на питання: публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Значну увагу потрібно приділити питанням рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи, зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін та зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки. Розглядається питання створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

 

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як:

1. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

2. Поняття кондикційних зобов’язань.

 

Література:

Основна література –1, 2, 9, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413; нормативні акти –1, 2, 21.

 

Тема 36. Деліктні зобов’язання

Потрібно відмітити розглядаються загальні положення про порядок та об’єм відшкодування заподіяної шкоди, врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях.

Деліктні зобов'язання характеризуються наступними ознаками. По-перше, сфера їх дії розповсюджується як на майнові, так і на особисті немайнові відносини, хоча відшкодування шкоди носить майновий характер. По-друге, вони виникають в результаті порушення прав, що носять абсолютний характер, будь то майнові права (право власності) або особисті немайнові блага (життя, здоров'я, честь, гідність, ділова репутація тощо). По-третє, оскільки порушено абсолютне право, ці зобов'язання носять позадоговірний характер навіть тоді, коли абсолютне право порушено особою, з якою потерпілий знаходиться у договірних відносинах. По-четверте, такі зобов'язання спрямовані на повне відшкодування шкоди потерпілому. По-четверте, у випадках, передбачених законом (ст. 1172-1176; ст. 1178 ЦК України), обов'язок відшкодувати шкоду може бути покладений не тільки на заподіювача шкоди, але і на інших осіб.

Слід розглянути питання щодо підстав вільнення від відшкодування шкоди.

Послідовно варто розкрити питання відшкодування шкоди, завданою особою у разі

 

Література:

Основна література –1, 2, 9, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413; нормативні акти –1, 2, 21.

 

Тема 37. Окремі підстави відшкодування шкоди

На самостійне опрацювання теми студентам виноситься широке коло питань.

Послідовно варто розкрити питання відшкодування шкоди, завданою особою у разі здійснення нею права на самозахист; у стані крайньої необхідності; заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків; заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами, органом дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду; завданої злочином; завданої особами, що не досягли повноліття; завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки; завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю; завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як:

1. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину.

2. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

3. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду.

4. Відшкодування витрат на поховання.

 

 

Література:

Основна література –1, 2, 9, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413; нормативні акти –1, 2, 21.

 

МОДУЛЬ № 9


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 878; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!