Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність. Під час самостійного опрацювання теми, студенти повинні розкрити питання: поняття строку і терміну, їх значення та види. 

Під час самостійного опрацювання теми, студенти повинні розкрити питання: поняття строку і терміну, їх значення та види.

Студенти повинні знати питання щодо обчислення строків; загальні правила про обчислювання строків; початок та закінчення строку; порядок вчинення дій в останній день строку. Визначення строку вказівкою на подію, яка неминуче повинна настати. Визначення строку моментом вимоги кредитора.

Строки здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. Строки існування цивільних прав та присікальні (преклюзивні) строки.

При самостійній роботі значну увагу потрібно приділити строкам захисту цивільних прав: гарантійні строки, строки оперативного захисту, претензійні строки, строки позовної давності, процесуальні строки.

Велике практичне значення має поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Зміст тривалості позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні. Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу позовної давності. Закінчення строку позовної давності. Правові наслідки пропущення строку позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог. Наслідки спливу позовної давності,

Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 

Питання для самоконтролю:

1. Правила обчислення позовної давності.

2. Початок перебігу позовної давності.

3. Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.

Література:

Основна література – 1, 14, 15, 18-28; додаткова література –224, 326, 334, 340, 359; нормативні акти – 1,2.

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

 

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на поняття та види особистих немайнових прав. Послідовно розкрити питання змісту особистого немайнового права та здійснення особистих немайнових прав.

Висвітлити питання забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Дослідити питання обмеження особистих немайнових прав.

Велике значення для практики має питаннязахисту особистих немайнових прав, поновлення порушеного особистого немайнового права та спростування недостовірної інформації. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

Розглянути питання заборони поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Висвітлюється питання правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Поновлення порушеного особистого немайнового права.

2. Спростування недостовірної інформації.

3. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

4.  Особисті немайнові відносини, що пов‘язані з майновими.

5. Особисті немайнові відносини, що не пов‘язані з майновими.

Література:

Основна література – 1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –2, 60, 82, 117, 122, 137, 196, 199, 200, 210, 214, 217, 219, 220, 233, 234, 237, 244, 285, 298, 343; нормативні акти – 1, 19.

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Під час самостійної роботи над опрацюванням теми студенти повинні детально проаналізувати та засвоїтипоняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Доречно було б розкрити питання поняття та змісту права особи на життя. Потрібно дати визначення моменту початку та припинення життя. Студенти повинні дати загальну характеристику таких особистих немайнових прав як: право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я.

Важливе значення мають питаннящодо права на свободу; права на особисту недоторканність; права на донорство; права на сім'ю; права на опіку або піклування; права на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Обов’язково потрібно дати визначання понять: фізична недоторканність, психічна недоторканність, статева недоторканність, а також розкрити їх зміст, визначити способи захисту при порушенні.

 

Питання для самоконтролю:

 

6. Самозахист як підстава позбавлення права на життя.

7. Право на смерть. Чи можна розглядати самогубство достатньою правовою підставою для припинення права на життя.

8. Права на донорство.

9. Права на сім'ю.

10. Права на опіку або піклування;

Література:

Основна література –1, 6, 5, 7, 15-28;; додаткова література –2, 60, 82, 117, 122, 137, 196, 199, 200, 210, 214, 217, 219, 220, 233, 234, 237, 244, 285, 298, 343; нормативні акти –1, 19.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1241; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!