Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності. При самостійному опрацюванні матеріалу студенти повиннірозглянути пит Право інтелектуальної власностіПри самостійному опрацюванні матеріалу студенти повиннірозглянути пит Право інтелектуальної власності, як об'єкт цивільно-правових відносин, викликає певні труднощі при засвоєнні його специфіки, що зумовлено його відносною новизною у цивільному законодавстві України, неоднозначністю позицій в науковій та навчальній літературі і, в кінці кінців, відсутністю достатньої судової практики. Це обумовлює і джерела вивчення цієї теми: чинне законодавство України, починаючи із 1992 р., відповідні наукові та популярні видання, що з'явились до та після цього періоду, а також більш ранні дослідження зарубіжних авторів. Серед українських правників варто звернути увагу на роботи професорів Азімова Ч.Н., Підопригори О.А., Дахно І.І., Шишки Р.Б., доцентів Жукова В.І., Підопригори О.О., Чобота О.А. та інших.

В юридичній літературі єдиного підходу розуміння природи права інтелектуальної власності не існує. Одні ототожнюють його із самими результатами творчої діяльності — творами науки, літератури та мистецтва, результатами науково-технічної творчості, інші ж - з виключними правами — правом самому використовувати отримані результати в комерційній діяльності чи дозволяти (забороняти) це робити іншим особам, треті — те і інше. Тому, приступаючи до вивчення цієї мети, спід виробити на основі аналізу чинного законодавства свою власну позицію з цього питання, а при виникненні складнощів у його розумінні варто звернутись за консультацією на кафедру чи до спеціаліста в області права інтелектуальної власності (патентного повіреного, представника у справах інтелектуальної власності).

Особливу увагу необхідно звернути на вивчення особливостей чинного законодавства про інтелектуальну власність, у тому числі підзаконних нормативних актів та постанов пленумів Верховного Суду України. Лише добре знання законодавства стане запорукою успішного засвоєння теми.

Важливе значення потрібно приділити основним інститутам права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію, тощо.

Студентам необхідно звернути увагу на норми ЦК України, які визначають особливості права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору та створенні на замовлення. Розглянути необхідно питання змісту права інтелектуальної власності.

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як: особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності, передання майнових прав інтелектуальної власності та вільне використання майнових прав, здійснення та захисту права інтелектуальної власності, форми та способи (загальні та специфічні) захисту права інтелектуальної власності.

Література:

Основна література –1, 5, 18­-20, 28; додаткова література – 16, 37, 56, 57, 86, 87, 93, 94, 99, 118, 124, 125, 140, 151, 170, 171, 172, 206, 207, 238, 239, 240, 289, 302, 303, 304, 305, 322, 342, 367, 368; нормативні акти –1, 29, 30.

 

Тема 23 . Авторське право та суміжні права

 

При самостійному опрацюванні теми студенти повинні окреслити поняття та джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.

Доречно було б розкрити питання виникнення авторського права. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі. Особисті немайнові права автора. Забезпечення недоторканності твору. Майнові права інтелектуальної власності на твір. Ознаки твору. Використання твору. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Необхідним в процесі освоєння даної теми є дослідження питання суміжних прав. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав.

Обов’язково потрібно розкрити питання використання виконання. Використання фонограми, відеограми. Використання передачі (програми) організації мовлення. Строк чинності суміжних майнових прав.

Захист авторського права і суміжних прав.

Література:

Основна література –1, 5, 18-20, 28; додаткова література – 16, 37, 56, 57, 86, 87, 93, 94, 99, 118, 124, 125, 140, 151, 170, 171, 172, 206, 207, 238, 239, 240, 289, 302, 303, 304, 305, 322, 342, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368; нормативні акти – 1, 29, 30.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 798; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!