Тема 32. Договори про надання послуг. При самостійному опрацюванні теми студенти повинні розглянути питання щодо загальних положень про договори з надання послуг: предмет договоруПри самостійному опрацюванні теми студенти повинні розглянути питання щодо загальних положень про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання, вказати загальні та відмінні риси договорів про надання послуг, види таких договорів.

Студенти повинні надати правову характеристику наступним договорам договір перевезення, договір транспортного експедирування, договори зберігання, страхування, договори доручення та комісії, договори управління майном та позики, кредитний договір, договір банківського вкладу, договір факторингу. При розкриті цих питань потрібно послідовно окреслити: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Варто охарактеризувати загальні положення про розрахунки. Висвітлити питання: розрахунки із застосуванням платіжних доручень; розрахунки за акредитивом; розрахунки за інкасовими дорученнями; розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Питання для самоконтролю:

32. Яка особливість договорів про надання послуг?

33. Які існують види послуг?

34. Хто може бути поклажодавцем за договором зберігання?

35. Поняття товарного складу.

36. Договір складського зберігання.

37. Зберігання речей, визначених родовими ознаками.

38. Зберігання речі у ломбарді.

39. Зберігання цінностей у банку.

40. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.

41. Зберігання речей у гардеробі організації.

42. Зберігання речей пасажира під час його перевезення.

43. Зберігання речей у готелі.

44. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).

45. Зберігання автотранспортних засобів.

46. Договір охорони.

47. Які особливості зберігання на товарному складі?

48. Які документи видаються складом на підтвердження прийняття товарів?

49. Які особливості договору охорони?

50. Поняття та ознаки договору чартеру (фрахтування).

51. Перевезення у прямому змішаному сполученні.

52. Перевезення транспортом загального користування.

53. Відповідальність сторін за договором перевезення.

54. Елементи договору транспортного експедирування.

55. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування.

56. Припинення договору транспортного експедирування.

57. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором транспортного експедирування.

58. Яка відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу?

59.       Яка відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу?

60.       Яка відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставляння пасажира до пункту призначення?

61.       Яка відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу?

62. Яка відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти?

Література:

Основна література – 1, 2, 3, 4, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391; нормативні акти – 1,2, 5,6, 7, 10, 11, 28.

 

МОДУЛЬ № 7

Тема 33. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Під час самостійної роботи над опрацюванням теми студенти повинні детально проаналізувати та засвоїтизагальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Доречно було б розкрити види таких договорів: ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як:

7. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

8. Строк ліцензійного договору.

9. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Література:

Основна література –1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –391, 392, 393, 394, 395, 396, 397; нормативні акти – 1, 29, 30.

 

 

Тема 32. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність.

Під час самостійної роботи над опрацюванням теми студенти повинні детально проаналізувати та засвоїтипитання щодо договору про комерційну концесію.

Достатню увагу потрібно приділити питанням: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види договору про комерційну концесію.

Студентам варто окреслити загальні положення про спільну діяльність, загальна характеристика та форма договору про спільну діяльність. Розкрити питання договір простого товариства: поняття, вклади учасників, спільне майно, витрати та збитки учасників, припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

 

 

Література:

Основна література –1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –399, 400, 401, 402, 403; нормативні акти – 1,2.

 

МОДУЛЬ № 8


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1015; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!