Тема 28. Спадкування за законом.ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та юридична характеристика спадкування за законом.

2. Підстави і черговість спадкування за законом.

3. Порядок прийняття спадщини. Порядок відмови від спадщини.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розглядаючи перше питання, студент повинен дати визначення спадкуванню взагалі та спадкуванню за законом зокрема; пояснити, в яких випадках має місце спадкування за цією підставою. В цьому ж питанні визначається, якими саме цивільно-правовими актами регулюється спадкування. Необхідно пояснити, який вид правонаступництва характерен для спадкування за законом. 

У другому питанні варто дати визначення спадкуванню за законом та провести його детальний правовий аналіз. Потрібно студентам вказати на підстави і черговість спадкування за законом. Перерахувати кількість черг та вказати осіб, які входять до них. Студенти повинні дослідити додаткову література і окреслити недоліки чи законодавчі пробіли в питанні спадкування за законом.

В заключному питанні роботи слід окреслити порядок прийняття спадщини. Зазначити необхідні умови та строки прийняття спадщини за законом. Порядок відмови від спадщини.

       В заключній частині роботи студенти повинні сформулювати висновок по темі.

Література:

 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. —1996 — №30. —Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.
 3. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8
 4. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9
 5. Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3
 6. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.
 7. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.
 8. Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7
 9. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6
 10. Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8
 11. Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 11

 

 

Тема 28. Юридична природа спадкового договору.

ПЛАН

Вступ.

 1. Поняття спадкового договору.
 2. Сторони та форма у спадковому договору.
 3. Забезпечення виконання спадкового договору та розірвання спадкового договору.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розглядаючи перше питання, студент повинен дати визначення спадковому договору, вказати, що предметом спадкового договору є як придбання права власності на майно відчужувача, так і дії (виконання робіт, надання послуг тощо) набувача. В цьому ж питанні визначається, якими саме цивільно-правовими актами регулюється спадкування. Необхідно окреслити характеристику договору (двосторонній, консенсуальним, відплатний).

У другому питанні варто дати визначення сторонам договору спадкування (відчужував, набувач). Потрібно студентам вказати на форму спадкового договору. Він укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Спадковий договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення, яке у цьому разі до того ж є обов’язковим незалежно від предмету договору.

В заключному питанні роботи слід окреслити порядок забезпечення виконання спадкового договору та порядок розірвання спадкового договору. Зазначити, що спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

       В заключній частині роботи студенти повинні сформулювати висновок по темі.

Література:

 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. —1996 — №30. —Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.
 3. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8
 4. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9
 5. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.
 6. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.
 7. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.
 8. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.
 9. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.
 10. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12
 11. Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 11

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 883; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!