Тема 22. Правова природа договору страхування.ПЛАН

 Вступ.

1. Поняття договору страхування.

2. Предмет, форма, істотні умови в договорі страхування.

3. Права та обов’язки сторін в договорі страхування.

4. Відповідальність сторін за договором страхування.

Висновки.

                                  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У першому пункті автор повинен дати поняття та загальну характеристику договору страхування та визначити його місце в системі договірних зобов’язань. Слід пам’ятати, що суспільні відносини щодо страхування регулюються ЦК України, Законом України «Про страхування», окремі норми містяться також в деяких інших нормативно-правових актах. Слід звернути увагу, що при виникненні суперечностей між ЦК України та Законом України «Про страхування» слід керуватися нормами ЦК в силу пріоритету, закріпленого в ЦК України. Треба показати правову ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови.

У другому пункті плану треба вказати, що договір страхування є двостороннім, оплатним та, як правило, реальним. Але потрібно пам’ятати, що не кожна угода між страховиком і страхувальником буде вважатись договором страхування. Угода може набути юридичної сили при дотриманні певних вимог, які можуть стосуватися як інших видів договорів, тобто загальних умов дійсності, так і таких, які є притаманними тільки договору страхування. Слід детально зупинитись на аналізі форми договору страхування. Так Закон України «Про страхування» чітко встановлює форму такого волевиявлення - вона здійснюється у письмовій формі, або ж страхувальник іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Окреме значення мають істотні умови договору страхування (предмет, страховий випадок, розмір грошової суми, розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства), яким потрібно дати юридичну характеристику.

Переходячи до третього питання плану слід проаналізувати правове положення сторін у договорі страхування. Специфікою договору страхування є те, що страховиком є не кожна особа, а тільки юридична особа, яка спеціально створена для здійснення страхової діяльності та одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення страховика та страхувальника. Потрібно окреслити права та обов’язки страховика та страхувальника.

При висвітленні четвертого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін за договором страхування. Окремо слід зупинитися на формах та підставах цивільно-правової відповідальності за договором страхування. Необхідно висвітлити умови недійсності договору страхування та її правові наслідки.

 

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Лівак П., Рогова О. Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 62.
 3. Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3
 4. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів / Н. Безсмертна // Право України. — 2004. — N 3. — С. 34-37.
 5. Поняття та особливості посередницьких договорів / В. Васильєва // Право України. — 2004. — N 12. — С. 42-44.
 6. Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Підприємництво господарство і право. - 2006. -  № 11
 7. Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8
 8. Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 9. Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2
 10. Чапичадзе Я. Понятие и разновидности страхования ответственности в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. -   № 9
 11. Чапичадзе Я. Характеристика и соотношение форм страхования в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7
 12. Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1163; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!