Тема 16. Правова характеристика договору будівельного підрядуПЛАН

 Вступ.

1. Поняття та значення договору будівельного підряду та його види.

2. Істотні умови договору будівельного підряду.

3. Зміст договору будівельного підряду.

4. Цивільно-правова відповідальність сторін за порушення умов договору будівельного підряду.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору будівельного підряду у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань, зокрема в системі підрядних договорів. Автор повинен дати класифікацію договорів будівельного підряду. Слід пам’ятати, що договір будівельного підряду є різновидом договорів на виконання робіт. Автор повинен проаналізувати схожість та відмінність договору будівельного підряду від близьких договорів. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу вагома роль надається договірному регулюванню цих правовідносин.

У другому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору будівельного підряду. Так під істотними умовами при написанні курсової роботи слід вважати предмет та строк виконання робіт за будівельним підрядом. Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору будівельного підряду як предмет. Щодо строків у договорі будівельного підряду, то тут студент повинен визначити момент початку строку та його закінчення.

У третьому пункті плану треба зупинитись на аналізі системи прав та обов'язків сторін у договорі будівельного підряду. Для зручності викладення матеріалу курсової роботи потрібно охарактеризувати спочатку права та обов'язки однієї сторони, а потім висвітлити кореспондовані права та обов'язки іншої сторони. Так як за договором будівельного підряду на практиці можуть залучатися багато субпідрядників, то слід проаналізувати і їх права та обов’язки, а також зібрати у єдину систему усі правовідносини, що виникають у правовідносинах, що випливають з договору будівельного підряду. Крім того, необхідно детально вивчити можливості ефективного застосування системи засобів забезпечення виконання зобов'язань.

При висвітленні четвертого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором будівельного підряду. Важливе висвітлити відповідальність між субпідрядником та генеральним підрядником, а також між замовником та субпідрядником. Окремо слід зупинитися на формах та підставах цивільно-правової відповідальності за договором будівельного підряду. Необхідно висвітлити умови недійсності договору будівельного підряду та її правові наслідки.

Література:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 

 1. Стасюк Р. Майнова відповідальність за порушення умов договору підряду на капітальному будівництві //Юридичний вісник України. — 2003. — № 1. — С. 13. (Інформаційно-правовий банк).
 2. Дамбругова А. Договір підряду: правові наслідки неналежного виконання //Юридичний вісник України. — 2003. — № 37. — С. 14.
 3. Косик С. Оформлення відносин працівника і підприємства: трудовий договір чи договір підряду //Вісник законодавства України. — 2002. — № 17. — С. 43—44.
 4. Теньков С. Правове регулювання договорів підряду //Юридичний вісник України. — 2000. — № 5. — С. 4. (Інформаційно-правовий банк).
 5. Ильяшенко С. Что нужно знать при заключении договора подряда? //Все о бухгалтерском учете. — 2002. — № 95. — С. 42—43.
 6. Щуковская О. М. О соотношении обязательств по оказанию услуг и обязательств по выполнению работ (подряда) //Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2002. — № 2. — С. 204—208.
 7. Эрделевскип А. Подряд: общие положения //Закон и право. —2001. —№7. —С. 16—18.
 8. Андриенко С. Договор подряда //Все о бухгалтерском учете. —2002. — № 27. — С. 16—21.
 9. Пошяркин Д. Е. Застройщик — сторона договора инвестирования при строительстве многоквартирного жилого дома //Юрист. — 2002. — № 12. — С. 49—50.
 10. Герасименко А. Ответственность в строительстве: некоторые особенности договорных отношений //Все о бухгалтерском учете. — 2003. — № 19. — С. 41—43.
 11. Матвиец А. Договор на долевое участие в строительстве //Баланс. — 2000. — № 24. — С. 58—61.
 12. Товкун И. Н. Правовые проблемы хозяйственного способа капитального строительства в СССР: Автореф. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) /Юрид. акад. им. Ф. Э. Дзержинского. — X., 1991. — 20 с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 824; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!