Тема 17. Правова характеристика договору перевезення вантажу залізничним транспортомПЛАН

Вступ.

1. Поняття договору перевезення вантажу залізничним транспортом.

2. Сторони договору перевезення вантажу залізничним транспортом.

3. Істотні умови договору перевезення вантажу залізничним транспортом.

4. Зміст договору перевезення вантажу залізничним транспортом.

5. Цивільно-правова відповідальність залізниці за порушення умов договору перевезення вантажу залізничним транспортом.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору перевезення вантажу залізничним транспортом та визначити його місце в системі договірних зобов'язань, зокрема в системі договорів про надання послуг. Слід пам’ятати, що договір перевезення вантажу залізничним транспортом є різновидом договорів на надання послуг. Треба показати правову ціль даного договору, основні його ознаки та суттєві умови. Необхідно показати відмінність договору перевезення від договору транспортного експедування. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу правовідносини по договору перевезення залізничним транспортом регулюються Статутом залізниці України. У цьому ж пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору перевезення вантажу залізничним транспортом, зокрема предмет та строк. Щодо строків у договорі перевезення вантажу залізничним транспортом, то тут студент повинен визначити момент початку строку та його скінчення.

У другому пункті плану треба зупинитись на правовому регулюванні становища сторін за договором перевезення вантажу залізничним транспортом. Слід охарактеризувати цивільну право- та дієздатність як перевізника так і замовника. Треба проаналізувати особливості правового становища приватних та державних перевізників.

У третьому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору перевезення вантажу залізничним транспортом. Так під істотними умовами при написанні курсової роботи слід вважати предмет і а строк виконання послуг за договором. Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору будівельного підряду як предмет. Щодо строків у договорі перевезення вантажу залізничним транспортом, то тут студент повинен визначити момент початку строку та його закінчення.

У четвертому пункті плану треба зупинитись на аналізі системи прав та обов'язків сторін у договорі перевезення вантажу залізничним транспортом. Для зручності викладення матеріалу курсової роботи потрібно охарактеризувати спочатку права та обов'язки однієї сторони перевізники, а потім висвітлити кореспондовані права та обов'язки замовника. Слід детально зупинитись на аналізі місця, строку виконання зобов'язань, що випливають з договору перевезення, можливості заміни осіб, можливості виконання договору перевезення частинами. Важливе значення в договорі перевезення вантажу залізничним транспортом мають засоби забезпечення виконання зобов'язань, тому студент повинен проаналізувати та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов'язань та обґрунтувати свій вибір. Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і т. інше).

При висвітлені п'ятого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін за договором перевезення. Слід пам’ятати, що у розв'язанні спірних ситуацій має бути дотриманий претензійний порядок. Окремо слід зупинитися на формах та підставах цивільно-правової відповідальності за договором перевезення вантажу залізничним транспортом. Необхідно висвітлити умови недійсності договору перевезення та її правові наслідки. Слід проаналізувати ризикованість даних правовідносин та вплив ризику знищення та пошкодження вантажу на об'єм відповідальності.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Оношко Д. Перевозка грузов по Украине: документальное оформление и учет //Все о бухгалтерском учете. — 2001. — № 7. — С. 4—7.

2. Буга С. Понятие и виды смешанных перевозок грузов //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 9. — С. 27—31.

3. Шевцов С. Договор перевозки //Все о бухгалтерском учете. — 2002. — № 27. — С. 25—30.

4. Літвінова О. В. Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням //Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2002. — №18. — С. 390—394.

5. Сурженко О. Юридическая природа договора на транспортно-экспедиционное обслуживание //Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 7. — С. 34—36.

6. Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №7. — С. 21—23.

7. Законодательство Украины о транспорте. — К.: ООО «Юрид. компания БЕСТ и Ко», 2001. — 144 с. (Право и практика).

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 910; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!