Тема 12. Банкрутство: законодавство і практика його застосування.ПЛАН

Вступ.

 1. Банкрутство юридичної особи та його види.
 2. Підстави для банкрутства юридичної особи. Способи для запобігання банкрутства.
 3. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичної особи.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Розкриваючи перше питання, необхідно проаналізувати норми ЦК України та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Варто розкрити поняття «банкрутство», вказати на те, що Цивільний кодекс України встановлює, що уразі, коли вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом. Слід вказати види банкрутства.

Розгляд подальших питань базується на аналізі Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» При цьому, відповідаючи на друге питання, слід визначити підстави для визнання юридичної особи банкрутом. Необхідно зауважити, що важливим механізмом запобігання ліквідації юридичної особи шляхом банкрутства є санація. Треба акцентувати увагу на понятійній категорії «санація» та зауважити, що процедура санації може призвести до двох результатів: 1. якщо заходи, передбачені процедурою санації, виявилися ефективними, підприємство відновлює своє свою платоспроможність; 2. якщо заходи, передбачені процедурою санації, виявилися неефективними, підприємство не відновлює платоспроможності. Слід вказати на порядок проведення процедури санації.

Розкриваючи третє питання, слід звернути увагу, що при ліквідації юридичної особи шляхом банкрутства Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлює спеціальні норми щодо черговості задоволення вимог кредиторів. Студентам потрібно проаналізувати порядок задоволення вимог. При цьому слід звернути увагу, що вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.
 3. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38 (17.09.91). - Ст. 508.
 4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - Ст. 440.
 5. Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001), ст. 30.
 6. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.
 7. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), ст. 140.
 8. Галянтич М. Державна реєстрація підприємництва – нові підходи // Право України. – 1993. - № 9-10. – С. 14.
 9. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України.–2000.-№11.–С.88.
 10. Бондик В. Трансформація власності у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.
 11. Труш І. Вдосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2001. - № 7. – С.44.
 12. Дунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство // Право України. – 2001. - № 12. – С.55.
 13. Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.60.
 14. Колізії у законодавстві про підприємництво / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 9. — С. 46-51.
 15. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми / А. Мельник // Право України. — 2001. — N 10. — С. 60-63.
 16. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 1. — С. 42-47.
 17. Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 9. — С. 65-68.
 18. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Право України. — 2005. — N 2. — С. 48-51.
 19. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення / Б. Грек // Право України. — 2004. — N 6. — С. 24-31.
 20. Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство / Н. Асєєва // Право України. — 2004. — N 11. — С. 26-29.
 21. Правовий механізм захисту інтересів сторін у процедурі банкрутства / Н. Асєєва // Право України. — 2005. — N 9. — С. 37-40.
 22. Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності / Н. Асєєва // Право України. — 2006. — N 7. — С. 59-62.
 23. Поляков Б. Правове становище кредиторів у процесі банкрутства //Право України. – 2001. - № 7. – С.39.
 24. Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства //Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 746; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!