Тема 39. Порядок здійснення спадкування. Всього годин 9 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 1.Всього годин 9 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 1.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 56-57 (4 години). Навчальні питання:

1. Підстави і черговість спадкування за законом.

2. Порядок прийняття спадщини.

3. Порядок відмови від спадщини.

4. Відповідальність за боргами спадкодавця.

5. Спадкова трансмісія. Підпризначення спадкоємця.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення спадкування. Розкрити підстави і черговість спадкування за законом.

Відповідаючи на друге питання необхідно зазначити порядок прийняття спадщини.

Відповідаючи на третє питання необхідно зазначити порядок відмови від спадщини.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення спадщини. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини. Зазначити, яка настає відповідальність за боргами спадкодавця.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення спадкової трансмісії. Розкрити підпризначення спадкоємця.

 

Завдання № 206

Кленова з дитиною проживала з 1990 р. з Бутовим однією сім’єю, не перебуваючи з ним у шлюбі, дитина Кленової не була всиновлена Бутовим. За час спільного життя у них народилось ще двоє дітей, відносно яких Бутов визнавав своє батьківство з оформленням в органах РАГСу. Кленова була на утриманні Бутова, здійснюючи догляд за дітьми та ведучи домашнє господарство. В 2003 р. Бутов помер, залишивши єдиним спадкоємцем за заповітом не всиновлену дитину Кленової. Інших родичів та утриманців він не мав.

Чи можуть Кленова та діти Бутова отримати спадщину після смерті Бутова?

 Завдання № 207

Громадянин Фетисов, що проживав зі своєю непрацездатною дружиною та працездатним братом у двокімнатній квартирі, залишив заповіт на свою половину квартири на користь сина від першого шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі предмети домашньої обстановки та грошовий внесок в сумі 5 тис. доларів, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова в суд звернулась дружина покійного з позовом про визнання частково недійсним заповіту, складеного на користь сина на половину житла. Свій позов вона мотивувала тим, що вона непрацездатна і користується правом обов’язкової долі. В суд звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання заповіту недійсним, вказуючи, що він проживав однією сім’єю з спадкодавцем протягом останніх 5 років до смерті останнього, доглядав брата і за письмовою домовленістю, посвідченою родичами на нараді членів сім’ї, на якій був присутній син померлого, його визнали єдиним спадкоємцем брата.

Вирішіть спір.

Завдання № 208

Михайлов, Іванова і Сизова звернулись до суду з позовом до Захарова про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, яке було видане відповідно до заповіту Сіренка на ім’я відповідача. Одночасно позивачі просили визнати за кожним з них право власності в порядку спадкоємства на 1/3 частину дому. Позивачі посилались на те, що, по-перше, в заповіті спадкодавець розпорядився на випадок смерті тільки відносно грошового вкладу, але нотаріальна контора помилково видала Захарову свідоцтво про право спадкоємства на все май-но, в тому числі і на дім; а, по-друге, вони сплатили гроші заповідачу за відчуження дому, шляхом укладення заповіту, який він зобов’язувався не відміняти й не змінювати, про що є окремий письмовий документ, написаний власноручно заповідачем. В судовому засіданні нотаріус Айматова пояснила, що вона протягом часу складала текст двох заповітів: згідно з першим спадкодавець залишив будинок, який належав йому, в рівних частинах Захарову, Івановій та Сизові. Через 1 день на прохання спадкодавця був складений ще один заповіт, в якому вказувалась, що заповідач не позбавляє права спадкувати інших спадкоємців, але Захарову повинно відійти грошовий внесок та майно, що збережеться в натурі на момент смерті заповідача.

Як треба вирішити справу? Яким чином відбувається скасування та зміна заповіту? Чи можна оспорювати заповіт показаннями свідків?

 

Завдання № 209

Д’яченко пред’явив позов до дружини Борисенка про відшкодування шкоди завданої каліцтвом. Позивач зазначив, що автомобіль під керуванням Борисенка скоїв ДТП, внаслідок якої йому заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, що стали причиною повної втрати професійної працездатності. Посилаючись на те, що відповідачка в добровільному порядку відмовилась відшкодовувати втрачений у зв’язку з каліцтвом заробіток, позивач просив стягнути з неї одноразово 817 грн. і щомісячно по 508 грн., а також моральну шкоду в розмірі 8 765 грн. Суд задовольнив позов. У касаційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення суду і звільнити її від відповідальності, посилаючись на те, що, як встановила судово-медична експертиза, її чоловік помер за кермом від серцевого нападу, і вже некерована машина завдала шкоду Д’яченко, тому вона не повинна нести відповідальність за заподіяну після смерті чоловіка шкоду.

Проаналізуйте обставини справи і вкажіть, за які борги спадкодавця відповідає спадкоємець.

Завдання № 210

Після смерті Маленка до його дочки Івасюк звернулась з позовом організація, в якому просила визнати право на спадщину по заповіту, що був складений Маленком у формі листа до друзів, та був посвідчений підписами двох осіб. В цьому листі Маленко вказував, що своє майно залишає побудованій на його гроші бібліотеці в селі, де він народився. Цей лист, на думку позивача, є заповітом померлого, якому повинна бути надана юридична сила. Івасюк позову не визнала і вказала, що, оскільки нотаріально посвідченого заповіту немає, лист його замінити не може.

Як повинна бути вирішена справа? Які правила посвідчення заповіту при свідках?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок прийняття спадщини.

 

нормативні акти та Література:

Конвенція ООН про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень вiд 13.03.2003 

Конвенція ООН, яка передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту вiд 01.10.2001

Конвенція Рада Європи про створення системи реєстрації заповітів вiд 16.05.1972 № ETSN77

Цивільний кодекс

Законом України від 19 січня 2006 року №3378-IV „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини” внесено зміни. Дані зміни набрали чинності з 1 січня 2007 року.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 2000, № 39

Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених вiд 15.06.1994 № 419

Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених від 06.07.2006 № 940

Наказ Міністерства юстиції України Про Спадковий реєстр № 51/5 від 17.10.2000 Наказ Міністерства юстиції України Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ вiд 23.04.2001 № 26/5

Рішення Верховний Суд Про визнання права на земельну частку (пай) у порядку спадкування законом вiд 24.03.2004

Ухвала Верховний Суд Про визнання недійсним договору дарування будинку та визнання права власності на будинок в порядку спадкування за законом вiд 31.01.2002 

Ухвала Верховний Суд Про визнання заповіту недійсним вiд 24.01.2007

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 2. – 736 с.

Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в сучасному

спадковому праві України: Автореф. канд. юрид. наук. — К., 1997.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. — К., 2002.

Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1197; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!