Тема 40. Оформлення права на спадщинуВсього годин 9 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 1.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 58-59 (4 години). Навчальні питання:

1. Порядок оформлення спадкових прав.

2. Свідоцтво про право на спадщину

3. Особливості спадкування окремих видів майна

- авторських прав

- цінних паперів

- часток у господарських товариствах

- земельних ділянок

- квартир та будинків

- обов’язків померлого спадкодавця

Додаткові питання:

15. Спадкування частки у праві спільної власності.

16. Спадкування права на вклад у банку.

17. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення оформлення спадкових прав. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на друге питання необхідно вказати, хто має право видавати свідоцтво про право на спадщину, кому видається таке свідоцтво, в яких кількостях, у разі коли декілька спадкоємців.

Відповідаючи на третє питання необхідно визначити особливості спадкування окремих видів майна. Порядок оформлення спадкових прав на ці види майна.

 

Завдання № 211

Василенко, дружина Сіренка, який помер 13 вересня 2003 року, звернулась до суду з позовом до В. Сіренко – матері померлого спадкодавця – про усунення тієї від спадщини. Василенко мотивувала це тим, що В. Сіренко залишила свого сина у віці одного року шести місяців матері чоловіка, злісно ухилялась від його виховання та утримання.

Розгляньте підстави усунення від спадщини.

Завдання № 212

Через рік після смерті Сирцової АТ “Світанок” звернулось з позовом до чоловіка померлої про відшкодування 3 000 грн. Сирцова працювала завідуючою складом, і за період роботи виявилася недостача майна на цю суму, яка не була з неї стягнута внаслідок її смерті. Суд позов задовольнив і стягнув з Сирцова як спадкоємця 3 000 грн.

Чи правильне судове рішення?

Завдання № 213

Після смерті Івенка між його спадкоємцями: дружиною, неповнолітньою дочкою Оксаною та повнолітньою дочкою Іриною, яка проживала окремо, – виник спір про поділ майна. Із всього майна, що знаходилось в квартирі померлого, суд поділив лише кришталь на суму 500 грн., а інші речі: 667 книжок художньої літератури, три килими, два холодильники, два телевізори закордонного виробництва, два імпортні меблеві гарнітури, п’ять коштовних чайних і столових сервізів – відніс до предметів домашньої обстановки та вжитку.

Чи є вірним рішення суду?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок оформлення спадкових прав.

 

нормативні акти та Література:

Конвенція ООН про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень вiд 13.03.2003 

Конвенція ООН, яка передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту вiд 01.10.2001

Конвенція Рада Європи про створення системи реєстрації заповітів вiд 16.05.1972 № ETSN77

Цивільний кодекс

Законом України від 19 січня 2006 року №3378-IV „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини” внесено зміни. Дані зміни набрали чинності з 1 січня 2007 року.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 2000, № 39

Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених вiд 15.06.1994 № 419

Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених від 06.07.2006 № 940

Наказ Міністерства юстиції України Про Спадковий реєстр № 51/5 від 17.10.2000 Наказ Міністерства юстиції України Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ вiд 23.04.2001 № 26/5

Рішення Верховний Суд Про визнання права на земельну частку (пай) у порядку спадкування законом вiд 24.03.2004

Ухвала Верховний Суд Про визнання недійсним договору дарування будинку та визнання права власності на будинок в порядку спадкування за законом вiд 31.01.2002 

Ухвала Верховний Суд Про визнання заповіту недійсним вiд 24.01.2007

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 2. – 736 с.

Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в сучасному

спадковому праві України: Автореф. канд. юрид. наук. — К., 1997.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. — К., 2002.

Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

 

Тема 41. Спадковий договір

Всього годин 8 у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 4.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 60 (2 години). Навчальні питання:

1. Особливості спадкового договору

2. Умови спадкового договору.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення спадкового договору. Назвати сторони у спадковому договорі.

Відповідаючи на друге питання необхідно вказати на особливості спадкового договору і його умови. Зазначити підстави розірвання цього договору.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок прийняття спадщини.

нормативні акти та Література:

Конвенція ООН про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень вiд 13.03.2003 

Конвенція ООН, яка передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту вiд 01.10.2001

Конвенція Рада Європи про створення системи реєстрації заповітів вiд 16.05.1972 № ETSN77

Цивільний кодекс

Законом України від 19 січня 2006 року №3378-IV „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини” внесено зміни. Дані зміни набрали чинності з 1 січня 2007 року.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 2000, № 39

Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених вiд 15.06.1994 № 419

Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених від 06.07.2006 № 940

Наказ Міністерства юстиції України Про Спадковий реєстр № 51/5 від 17.10.2000 Наказ Міністерства юстиції України Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ вiд 23.04.2001 № 26/5

Рішення Верховний Суд Про визнання права на земельну частку (пай) у порядку спадкування законом вiд 24.03.2004

Ухвала Верховний Суд Про визнання недійсним договору дарування будинку та визнання права власності на будинок в порядку спадкування за законом вiд 31.01.2002 

Ухвала Верховний Суд Про визнання заповіту недійсним вiд 24.01.2007

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 2. – 736 с.

Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в сучасному

спадковому праві України: Автореф. канд. юрид. наук. — К., 1997.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. — К., 2002.

Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

 


Висновок: навчальний курс передбачає засвоєння студентами комплексу приватноправових знань з цивільного та сімейного права. Засвоївши зміст основних тем курсу, студенти повинні знати предмет, метод та систему цивільного та сімейного права, їх джерела; учасників цивільно-правових та сімейних відносин, їх зміст; об’єкти цивільних прав; загальні положення про фізичних та юридичних осіб як учасників цивільних правовідносин; юридичні факти як підстави виникнення, зміну та припинення цивільних та сімейних відносин; форми та способи захисту цивільних та сімейних прав та інтересів; основні положення права інтелектуальної власності; особисті немайнові права фізичної особи; зобов’язальне право; договірні та недоговірні зобов’язання; спадкове право; шлюб; особиста приватна власність подружжя; майнові та особисті немайнові права подружжя тощо.

Отримавши зазначений комплекс знань студенти повинні орієнтуватися у системі цивільного та сімейного права, вміти користуватися джерелами цивільного та сімейного права. Оволодіння теоретичним матеріалом у межах курсу цивільне та сімейне право передбачає набуття вмінь та навичок для подальшого вивчення приватноправових галузей права. Отримані знання студентами повинні сприяти формуванню самостійного мислення та власної оцінки правової ситуації у відповідності до основних приватноправових засад передбачених конституцією України, ЦК та СК України. Набуті знання та уміння допоможуть майбутнім юристам у різних галузях професійної юридичної діяльності, зокрема, адвокатурі, міліції, прокуратурі, суді тощо. Крім того, отримані знання повинні бути закріплені на заліках та іспитах. Студентам необхідно знати базові терміно-поняття, джерела цивільного та сімейного права, орієнтуватися по темам навчальної дисципліни.                                                

У період розвитку і формування ринкових відносин особливої актуальності набуває вивчення цієї навчальної дисциплінами студентами, майбутніми юристами. Це дасть їм можливість отримати більш ґрунтовні знання по базовим галузям приватного права. Тому перед науковцями теоретиками стоїть задача якомога повно та зрозуміло структурувати матеріал із курсу «Цивільне право».

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1014; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!