Варіанти завдань контрольних робіт, що виконуються з Загальної частини курсу «Цивільне право»Варіант № 1

Теоретичне питання. Що є предметом регулювання цивільного пра­ва України?

Практичне завдання 1. Після звільнення з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за вчинення шахрайства, Шагаров звернувся з заявою до адміністрації району про реєстрацію приватного підприємства і в органи міліції про видачу дозволу на придбання мисливської нарізної зброї. Приватне підприємство було зареєстровано, але за заявою проку­рора реєстрація в наступному була скасована. В ході перевірки матеріа­лів на видачу дозволу на придбання зброї було вияснено також, що за рік до свого засудження Шагаров був обмежений у дієздатності, незабаром після чого перемінив місце проживання і місце роботи, де і вчинив зло­чин. На цій підставі йому було відмовлено у видачі дозволу на придбання мисливської зброї. Вважаючи ці дії незаконними, Шагаров звернувся в суд з позовом про оскарження неправомірних відмов державних орга­нів. У своїй заяві він зазначив, що протягом останніх трьох років спир­тні напої взагалі не споживає, і тому рішення суду утратило свою силу, а Конституція України надає йому право за своїм розсудом обирати рід і вид трудової діяльності.

Яке рішення і чому повинен винести суд?

Практичне завдання 2. Під час перебування хворої матері в лікарні, душевнохворий Танін, визнаний таким, що не потребує ізоляції в психі­атричному закладі, забрався в сарай до сусіда, де улаштував пожежу, від якої згорів сам сарай та інше майно. Сусіди звернулися з позовом до матері Таніна про відшкодування заподіяного підпалом збитку. Заперечу­ючи проти позову, Таніна зазначила, що в момент події вона знаходилася в лікарні, куди потрапила цілком раптово і перебувала там після стрима­ної травми в безпомічному стані. Крім цього, вона, як інвалід, потребує лікування, а якого-небудь майна, за винятком будинку і домашнього по­суду, у неї немає.

Як необхідно розв'язати справу?

 

Варіант № 2

Теоретичне питання. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.

Практичне завдання 1. Лиховіт звернулася до суду із заявою про оголошення її колишнього чоловіка померлим і зазначила, що при розі­рванні з ним шлюбу на утримання їхньої дитини були призначені аліме­нти, які відповідач не сплачує впродовж 5 років. По даній справі вона порушила кримінальну справу, але оскільки місце знаходження відпові­дача їй не відомо, то міліцією було оголошено його розшук. Суд на під­ставі заяви Лиховіт і довідки з житлової контори за останнім місцем проживання відповідача виніс рішення про визнання Лиховіта безвісно відсутнім. Роз'яснюючи рішення суду, суддя зазначив, що через 3 роки після вступу даного рішення в силу, позивачка зможе порушити справу про оголошення свого чоловіка померлим. Крім цього істотних розхо­джень між наслідками визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою немає.

Чи правильне рішення виніс суд? Чи правий суддя при роз’ясненні наслідків судового рішення?

Практичне завдання 2. Чубенко видала довіреності Шумко і Киричко на отримання грошових вкладів у відділеннях ощадного банку міста Харкова. Незабаром вона померла. її сестри вчинили позов про визнання довіреностей недійсними і стягнення одержаних Шумко і Киричко сум, вказавши, що Чубенко в момент оформлення довіреностей внаслідок хворобливого стану не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Суд позов не задовольнив, тому що, як встановила судово-психі­атрична експертиза, Чубенко розуміла значення своїх дій і могла керува­ти ними.

Як буде вирішена справа в касаційній інстанції? Чи може суд визна­ти довіреності недійсними?

 

Варіант № 3

Теоретичне питання. Поняття та ознаки юридичної особи.

Практичне завдання 1. Єжов був засуджений до 5 років позбавлення волі за систематичні побої своєї дружини. Дізнавшись, що кримінальна справа була порушена за клопотанням дружини, він написав із місць позбавлення волі лист, в якому обіцяв дружині «розрахуватися» з нею. Єжова продала у м. Харкові квартиру, що належала їй, та виїхала до м. Полтави. Через рік вона дізналася, що її чоловік помер у місцях позба­влення волі. Тоді вона звернулася в м. Харкові до суду із позовом про визнання угоди купівлі-продажу квартири недійсною, як таку, що укла­дена під впливом погрози.

Розберіть доводи позивачки Яке рішення повинен винести суд?

Практичне завдання 2. Орсик позичив у Клишнікова значну суму грошей із зобов'язанням повернути борг через місяць, тобто не пізніше 15 вересня 2003 року. У зазначений термін гроші повернуті не були. За­мість грошей Орсик видав Клишнікову нову розписку, за якою зобов'я­зався виплатити Клишнікову суму, збільшену на 25%, не пізніше 1 січ­ня 2004 року. У грудні Орсик був призваний на дійсну військову службу. Після звільнення у грудні 2004 року Орсик додому не повернувся, осели­вшись у Дніпропетровську, де влаштувався на роботу. Дізнавшись від ро­дичів Орсика його адресу, Клишніков звернувся в суд із позовом про стя­гнення з Орсика суми боргу. Орсик позову не визнав, пославшись на пропуск Клишніковим строку позовної давності. Клишніков у суді зазна­чив, що строк позовної давності не минув, тому що, на його думку, час служби Орсика в армії не повинен зараховуватися в строк позовної дав­ності.

Хто правий у цьому спорі? Змінилося б рішення суду, якщо Орсик відповів на лист Клишнікова і пообіцяв би повернути борг до якогось нового терміну?

 

Варіант № 4

Теоретичне питання. Поняття правочину. Умови дійсності правочинів.

Практичне завдання 1. В господарському суд Харківської області звернулися кредитори товариства з додатковою відповідальністю «Спектр» із позовом про ліквідацію товариства в зв'язку з його неспроможністю (банкрутством). До складу майна, що підлягає розподілу між кредитора­ми, позивачі просили включити й активи дочірнього підприємства ТДВ «Спектр», а також майно, закріплене за представництвами і філіями ТДВ в інших містах. Заперечуючи проти запропонованих вимог, представник відповідача заявив, що дочірнє підприємство є самостійною юридичною особою і по боргах підприємства-засновника не відповідає. Іногородні філії, згідно з положенням про філії, також є юридичними особами і не повинні ліквідуватися. Крім того, ліквідація товариства в зв'язку з його банкрутством можлива тільки після застосування санації, тому що не виключається можливість його фінансового оздоровлення.

Оцініть викладені доводи У чому полягає особливість правового по­ложення товариств із додатковою відповідальністю? Охарактеризуйте правове положення філій, представництв юридичної особи та дочір­ніх підприємств.

Практичне завдання 2. Осталчук, збираючись їхати в довгострокове службове відрядження до однієї з країн Центральної Африки, 20 верес­ня 2004 року за пів ціни продав всі свої зимові речі Сокольскому. Але через складні політичні умови в тій країні, куди мав поїхати Остапчук, відрядження було відмінено 4 листопада 2004 року.

Зважаючи на те, що поновити свій гардероб усіма необхідними зимовими речами до початку зими Остапчук матеріально неспроможний, він звернувся в суд з позовом про визнання правочину купівлі-продажу речей між ним і Сокольским недійсною, як укладеної внаслідок помилки.

Сокольский заперечував проти позову, пояснивши, що такі обстави­ни не можуть впливати на дійсність правочину. А крім того, як пояснив Сокольский, частину речей він вже подарував своєму батькові.

Яке рішення має прийняти суд? Розберіть доводи сторін.

 

Варіант № 5

Теоретичне питання. Індивідуалізація фізичної особи.

Практичне завдання 1. П. Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі затрати, організацію забезпечення розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище компанії, компаньйони і дружина Дніпрова подали заяви про визнання Дніпрова обмежено діє­здатним (марнотратником).

Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним

Практичне завдання 2. Між Перебійнісом та Статівкою, які працювали в одній державній установі, склалися неприязні стосунки. Перебій-ніс став розповідати службовцям, що начебто Статівка є хронічним ал­коголіком та займає колегам кошти під великий процент, постійно раніше від інших йде з роботи, б'є дома дружину. Статівка подав позов у суд про захист честі та гідності.

Яке рішення повинен прийняти суд? У чому різниця між наклепом, образою та цивільно-правовим захистом честі та гідності?

 

Варіант № 6

Теоретичне питання. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Практичне завдання 1. Житель міста Баку Павличко вирішив придбати Вовка житловий будинок, розташований в місті Харкові. Нотаріус відмовив у реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки її. Павличко не є громадянином України і у нотаріуса відсутня можливість встановити дійсний об'єм дієздатності Павличко.

Чи правильно зробив нотаріус? Яка правоздатність і дієздатність іноземних громадян?

Практичне завдання 2. При виході із власного будинку на тренування, В., професійний футболіст, послизнувся на східцях та зламав ногу. Внаслідок цього він тривалий час перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.

Який характер носять відносини, що виникли? Що б Ви порадили В. якби:

а) східці спеціально були вимащені слизькою рідиною малолітніми «жартівниками», що проживають у тому ж будинку;

б) східці не були очищені двірником від льоду;

в) східці ненароком були вимащені сметаною яка витекла із розірваного пакету О. коли вона пішла за ганчіркою щоб прибрати розлите і сталася пригода.

 

Варіант № 7

Теоретичне питання. Поняття та зміст права власності за законодав­ством України.

Практичне завдання 1. Горик вирішив особисто створити Товари­ство з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив реєст­раційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію.

Виконуючий обов'язки юриста виконкому відмовив йому у прийнятті документів через наступне:

1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути якнайменш дві особи, одна з яких є юридичною.

2. Крім статуту має бути подано засновницький договір.

3. Немає документу з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими пунк­тами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

Практичне завдання 2. Макіївське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам раху­нки за поставлену продукцію. Його керівництво посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фір­мою, і керівництво якого виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Донецький господарський суд за заявами кредиторів «Вимпела» дав оголошена и щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво»«Вимпела», оскар­жуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім цього, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунок з ними в близькому майбутньому із врахуванням ін­фляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за і рахунок коштів від застави основних фондів.

Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

 

Варіант № 8

Теоретичне питання. Об'єкти цивільних прав за законодавством України.

Практичне завдання 1. Попов за домовленістю з і родичем Єгоровим передав останньому в управління за довіреністю автомобіль «Skoda-Superb» строком на один рік. Через рік Попов оформиш на ім'я Єгорова нову довіреність, а потім продовжив її ще на три роки. Таким чином, автомобіль знаходився в Єгорова протягом п'яти років. Через п'ять років Попов пред'явив у суді позов до Єгорова про повернення автомобіля, вказуючи, що повернути його в добровільному порядку відповідач від­мовляється. Єгоров позову не визнав і пояснив, що автомобіль «Skoda-Superb» фактично належить йому, а не Попову. За словами відповідача, вони домовилися про його купівлю-продаж і так як коштів на переофо­рмлення автомобіля у Єгорова не вистачало, вирішили, що Єгоров до накопичення необхідної суми буде користуватися автомобілем за довіре­ністю, а Попов не буде пред'являти ніяких претензій з цього приводу. Також Єгоров стверджував, що він передав Попову в якості оплати за авто 37 300 грн. У підтвердження того, що він сплатив Попову 37 300 грн. Єгоров представив у суд розписку, у якій стверджувалось що Єгоров повернув Попову позичені 37300 грн. Єгоров просив визнати за ним право власності на автомобіль.

Чи можна визнати Єгорова власником автомобіля або автомобіль підлягає поверненню Попову? З якого моменту виникає право власності у набувача за договором? Яка із сторін несе ризик випадкової загибелі речі? Яке рішення повинен винести суд?

Практичне завдання 2. П. Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього вона продала й інші речі успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). Щодо прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить в компетенцію органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на покупку умеблювання квартири, де вони з донь­кою мешкають. За повідомленням інспектора, відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.

Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1193; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!