Тема 38. Загальні положення про спадкування. Всього годин 10 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 2.Всього годин 10 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 2.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 54-55 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття спадкування, підстави спадкування.

2. Суб’єкти спадкового права.

3. Поняття спадкової маси. Права та обов’язки громадян, що можуть та не можуть переходити у спадок.

4. Час відкриття спадщини та його правове значення.

 5. Місце відкриття спадщини.

6. Оформлення заповіту, його виконання.

7. Види заповідальних розпоряджень.

8. Загальна характеристика права на обов’язкову частку в спадщині.

9. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.

 

Додаткові питання:

8. Право на спадкування.

9. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування.

10. Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.

11. Спадкування права на земельну ділянку. С

12. Спадкування частки у праві спільної власності.

13. Спадкування права на вклад у банку.

14. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

Теми для рефератів:

1. Особливості спадкового права у сучасному законодавстві України.

2. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України.

3. Правова конструкція заповіту подружжя в українському спадковому праві.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення спадкового права та спадкування. Дати загальну характеристику спадкування. Вказати на види спадкування. Зазначити підстави спадкування.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення спадкування. Вказати суб’єктів спадкового права. Усунення спадкоємців від права на спадкування.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення спадкової маси. Вказати на права та обов’язки громадян, що можуть та не можуть переходити у спадок.

Відповідаючи на четверте питання необхідно вказати на час відкриття спадщини та його правове значення.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення спадщини. Вказати коли відкривається спадщина. Зазначити місце відкриття спадщини.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення заповіту. Зазначити хто може бути заповідачем та спадкоємцем за заповітом. Розкрити питання оформлення заповіту, його виконання.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення заповідального розпорядження. Вказати на види заповідальних розпоряджень. Розкрити кожний з них.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення спадщини. Дати загальну характеристику права на обов’язкову частку в спадщині.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення заповіту. Розкрити порядок та випадки відміни та зміни заповіту.

Завдання № 201

Катков, громадянин РФ, який постійно проживав у м. Харкові і мав там житловий будинок та інше майно, на власному автомобілі “Мерседес” виїхав в довгострокове відрядження у Францію, де через декілька місяців помер.

Визначте місце відкриття спадщини Каткова.

Завдання № 202

Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина – через чотири години. У подружжя Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та дорослий непрацездатний брат Никифорова, який мешкав разом з подружжям Никифорових.

Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових.

Завдання № 203

Після смерті Будякова залишилось майно, що складалось із: автомашини, акцій ЗАТ “Оболонь”, земельної ділянки, отриманої у довічне користування, колекції марок, носильних речей, предметів домашнього вжитку та грошового внеску в сумі 2 000 доларів США, який знаходився в банку. Дружина віком 50 років та повнолітня дочка проживали в одній сім’ї з Будяковим, а дорослий син з сім’єю – окремо, після конфлікту в сім’ї він принципово не підтримував контактів з родичами. Дружина та дочка померлого вважали, що сину, який проживає окремо і не приймав участь у накопичені сімейного майна, нічого із спадкового майна не належить.

 Чи обґрунтований такий погляд? Як має бути розділене спадкове майно?

Завдання № 204

Сім’я Трушина складалась: дружина віком 60 років, чоловік дочки, яка померла за рік до смерті Трушина, двоє онуків. Трушин помер, залишивши заповіт, в якому єдиним спадкоємцем була зазначена померла дочка.

Яка в даному випадку підстава спадкування? Як повинно бути розподілене спадкове майно? Як його належало б розподілити, якщо б дочка Трушина померла через місяць після смерті свого батька, не встигнувши прийняти майно?

Завдання № 205

Після смерті важко хворого Скорика залишилась спадщина, на отримання якої претендували: Петро – єдиний спадкоємиць за заповітом, що проживав разом із спадкодавцем і доглядав його 6 останніх років перед смертю; син Василь, що проживав окремо від спадкодавця і не підтримував зв’язків з батьком; та рідний брат Олексій – інвалід I групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив усунути від одержання спадщини Василя на тій підставі, що останній злісно ухилявся від надання матеріальної допомоги батькові, про що були пред’явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд включити його в склад спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував матеріальної допомоги від спадкодавця.

Як повинен бути вирішений такий спір?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса.

 

нормативні акти та Література:

Конвенція ООН про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень вiд 13.03.2003 

Конвенція ООН, яка передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту вiд 01.10.2001

Конвенція Рада Європи про створення системи реєстрації заповітів вiд 16.05.1972 № ETSN77

Цивільний кодекс

Законом України від 19 січня 2006 року №3378-IV „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини” внесено зміни. Дані зміни набрали чинності з 1 січня 2007 року.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 2000, № 39

Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених вiд 15.06.1994 № 419

Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених від 06.07.2006 № 940

Наказ Міністерства юстиції України Про Спадковий реєстр № 51/5 від 17.10.2000 Наказ Міністерства юстиції України Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ вiд 23.04.2001 № 26/5

Рішення Верховний Суд Про визнання права на земельну частку (пай) у порядку спадкування законом вiд 24.03.2004

Ухвала Верховний Суд Про визнання недійсним договору дарування будинку та визнання права власності на будинок в порядку спадкування за законом вiд 31.01.2002 

Ухвала Верховний Суд Про визнання заповіту недійсним вiд 24.01.2007

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Кн. 2. – 736 с.

Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в сучасному

спадковому праві України: Автореф. канд. юрид. наук. — К., 1997.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. — К., 2002.

Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1223; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!