Модуль № 7. Недоговірні зобов’язання. Всього годин 36, у т.ч. лекції - 12, практичне заняття - 10, самостійна робота - 14.Всього годин 36, у т.ч. лекції - 12, практичне заняття - 10, самостійна робота - 14.

Тема 34. Недоговірні зобов’язання з правомірних дій

Всього годин 20, у т.ч. лекції 6, практичне заняття 4, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 49 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

2. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

3. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.

5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.

6. Зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб.

7. Зобов’язання, що виникають в результаті запобігання загрози.

Додаткові питання:

1.Поняття, види і характеристика публічної обіцянки вина­городи

2.Інститут ведення чужих справ без доручення

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу та розкрити визначення «конкурсу». Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

 

Завдання № 181

Гр-н О. випадково знайшов у метро гаманець, в якому виявилася візитка з домашньою адресою та фотографією гр. К. Виявилося, що гаманець дійсно належить К., якому О. його і повернув. Після цього О. випадково у газеті натрапив на оголошення про винагороду в розмірі 300 грн., обіцяну К. тому, хто знайде його гаманець. Гр-н О. звернувся до гр-на К. з вимогою про сплату винагороди, посилаючись на те, що він виконав умови публічної обіцянки винагороди, визначені К. Останній відмовився виплатити винаго­роду, пославшись на те, що він здійснив би її виплату, якби О. пред'явив до нього вимогу одночасно з поверненням гаманця.

Чи маєправо гр-н О. претендувати на одержання винагороди?

Завдання № 182

Повертаючись додому з роботи, пожежник Т. побачив, що з-під дверей магазину, що належить ТОВ «Весна», йде густий дим. Оскільки в магазині ніхто не відповідав на крики Т., останній вибив вітрину магазину, загасив пожежу і врятував непритомну прибиральницю магазину С., через недопалок цигарки якої виникла пожежа.

ТОВ «Весна» пред'явила вимогу до Т. про відшкодування шкоди, завдану знищенням вітрини, посилаючись на те, що товариство не уповноважувало Т. на вчинення зазначених дій. Т. в свою чергу зазначив, що рятувати чуже життя та майно від пожежі - його службовий обов'язок, тому ці відносини взагалі не можуть регулюватися цивільним правом, адже є трудовими. Т. вважав, що пожежна частина, в якій він працює, зобов'язана відшкодувати шкоду, завдану його здоров'ю, адже, рятуючи життя і майно інших від пожежі, Т. ушкодив руку і зазнав опіків, на лікування яких витратив 1500 грн.

Чиї вимоги є правомірними? Вирішіть справу по суті.

Завдання № 183

По телеканалу «ТВТ» торговельна марка «Старт» оголосила конкурс про створення найкращого рекламного слогану спортив­ним товарам, що нею виробляються. Поет П. вирішив узяти участь у конкурсі, надіславши на адресу, зазначену в оголошенні, кілька варіантів рекламних слоганів.

На ім'я П. надійшов лист від торговельної марки «Старт», в якій була висловлена вдячність П. за його працю, проте вказувалося, що у зв'язку з перепрофілюванням її діяльності вона більше не займається виробництвом спортивної продукції, а відтак конкурс був скасований, про що раніше повідомлялося по радіо.

Хто виступив організатором конкурсу? Чи правомірні дії торговельної марки «Старт»? Чи може П. претендувати на виплату винагороди?

Чи змінилося б вирішення справи, якби П. у зв'язку з виконан­ням конкурсного завдання узяв би відпустку за свій рахунок?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин. Знати види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій.

 

нормативні акти та Література:

1. Конвенція Міжнародної організації праці про відщкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві від 01.09.2001, №12

2. Міжнародний документ СНД про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків вiд 01.07.2003

3. Конституція України

4. Цивільний кодекс України

5. Господарський кодекс України

6. Кодекс законів про адміністративні правопорушення

7. Кримінальний кодекс

8. Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України вiд 21.04.1998 № 521

9. Постанова Кабінет Міністрів України вiд 19.08.2002 № 1219

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

10. Постанова Кабінет Міністрів України Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії вiд 08.09.2004 № 1177

11. Наказ Державного казначейства, Мінфін України Про затвердження Порядку виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів вiд 04.02.2008 

12. Наказ Держмитслужба України Про затвердження Порядку розгляду митними органами скарг платників податків на податкові зобов'язання, нараховані митними органами вiд 08.02.2006 № 97

13. Рішення Конституційний Суд вiд 27.01.2004 № 1-рп/2004

 (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування)

14. Ухвала Конституційний Суд вiд 06.06.2002 № 38-у/2002

(справа про тлумачення положень частини четвертої статті 62 Конституції України, Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду")

15. Постанова Верховний Суд Про витребування майна з чужого незаконного володіння та відшкодування шкоди вiд 26.12.2006 № 26/10-2002

16. Постанова Верховний Суд Про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним та відшкодування моральної шкоди вiд 02.08.2006

17. Ухвала Верховний Суд Про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними притягненнями до кримінальної відповідальності вчинення дій, відшкодування моральної шкоди вiд 21.02.2007

18. Ухвала Верховний Суд Про відшкодування майнової та моральної шкоди вiд 02.08.2006

19. Ухвала Верховний СудПро відшкодування одноразової допомоги та моральної шкоди у зв'язку з утратою працездатності при виконанні трудових обов'язків вiд 11.01.2006

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право Укрвїни: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда , причиненного субьектами гражданського права. – Х : Консул, 1996.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзе-ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.Кн. 1 — 720 с.

Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /2 частина/. -К.: Вентурі, 1996.

Будман Ш. Й., Павловский Е. А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблеми еовременного гражданского права: Сборник статей. — М.: Городец, 2000. — С. 223-235.

Камалитдинова Р. А. Развитие доктрины невозможности исполнения обязательств в различннх правових системах // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вип. 4. — М., 2002. — С. 111-167.

Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1305; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!