Тема 30. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування. Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 39-40 (4 години). Навчальні питання:

1. Види договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування.

2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).

3. Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).

4. Особливості та загальна характеристика договору прокату.

5. Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки.

6. Особливості та загальна характеристика договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

7. Особливості та загальна характеристика договору лізингу. Види лізингу.

8. Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) транспортного засобу.

9. Особливості та загальна характеристика договору найму (оренди) житла.

10. Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.

11. Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.

12. Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.

13. Особливості та загальна характеристика договору позички.

Додаткові питання:

1. Які підстави для перегляду та зміни розміру плати за користуванням майна за договором найму?

2. Які правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму?

3. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна за договором найму?

4. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт речі, переданої у найм?

5. Яка позовна давність застосовується до вимог, які випливають із договору найму?

6. Хто зобов’язаний проводити технічне обслуговування і поточний ремонт транспортного засобу за договором найму транспортного засобу?

7. У чому полягає специфіка транспортного засобу як об’єкта цивільних прав?

8. Чи може бути предметом договору найму будівлі або іншої капітальної споруди незавершене будівництво?

9. Які суттєві умови найму житла?

10.Які умови укладення договору піднайму житла?

11.Які істотні умови договору позички?

12.У якому випадку можливе одностороннє розірвання договору позички?

13.Які правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею за договором позички?

Теми для рефератів:

1.Порядок державної реєстрації договорів оренди землі.

2.Співвідношення лізингу з іншими договорами найму.

3.Особливості укладення договору найму (оренди) житла.

4.Договір позички транспортного засобу.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Назвати види договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування та норми ЦК України, що регулюють вказані правовідносини. Зазначити юридичну характеристику цих договорів та їх особливості.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення договору найду (оренди). Вказати правову ціль цього договору. Пояснити коли буде правильним використання терміну «оренда», а коли «найм». Дайте юридичну характеристику договору найму (оренди).

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення договору найму (оренди). Вказати його істотні умови, форму. Назвати сторони. Проаналізувати права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).

Відповідаючи на питання четверте необхідно дати визначення договору найму (оренди) та договору прокату. Вказати на особливості та юридичну характеристику договору прокату. Охарактеризувати сторони, предмет, строк, ціну тощо договору прокату.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно дати визначення договору найму (оренди) земельної ділянки. Вказати на особливості та дати юридичну характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки. Назвати сторони, форму, права та обов’язки сторін тощо. Проаналізувати норми ЦК України та ЗК України, що спрямовані на регулювання цих правовідносин.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Вказати сторони, форму, предмет, права та обов’язки сторін тощо. Назвати особливості та юридичну характеристику договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно дати визначення договору лізингу. Назвати нормативні акти, які спрямовані на регулювання правовідносин, що виникають при укладенні договору лізингу. Назвати предмет, сторони, форму, права та обов’язки договору лізингу. Вказати на особливості та юридичну характеристику договору лізингу. Дати характеристику видам лізингу. Назвати підстави припинення договору лізингу.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати визначення договору найму (оренди) транспортного засобу. Назвати предмет, сторони, форму, права та обов’язки тощо договору найму (оренди) транспортного засобу вказати особливості та юридичну характеристику договору найму (оренди) транспортного засобу.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно дати визначення договору найму (оренди) житла. Назвати предмет, сторони, форму, права та обов’язки тощо договору найму (оренди) житла. Вказати на особливості та загальну характеристику договору найму (оренди) житла. Зазначте підстави для припинення договору найму (оренди) житла. Назвіть види договору найму (оренди) житла.

Відповідаючи на питання десяте необхідно вказати порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Зазначити, яка законом встановлюється черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.

Відповідаючи на питання одинадцяте необхідно дати визначення договору комерційного (приватного) найму житла та договору соціального найму житла. Зазначити відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.

Відповідаючи на питання дванадцяте необхідно дати визначення ордеру. Вказати на його правову сутність. Зазначити порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.

Відповідаючи на питання тринадцяте необхідно дати визначення договору позички. Назвати чим відрізняється договір позички від позики. Вказати предмет, форму, сторони та їх права та обов’язки тощо договору позички. Зазначити особливості та юридичну характеристику договору позички.

Завдання № 154

Іваненко вселився у трикімнатну приватизовану квартиру до Дощина за договором найму. Договір укладено на п’ять років і посвідчено нотаріально.

Через шість місяців з дня укладення договору Дощин оголосив про продаж квартири за 50 000 грн. Знайшовся покупець, Якін, який погодився на купівлю квартири й хотів використовувати її для власного проживання. Він же повідомив Іваненко, щоб той готувався після оформлення документів про купівлю квартири, звільнити її.

Іваненко квартиру звільняти не збирався. Більш того, він вказав, що сам хоче купити квартиру за вказаною ціною і як наймач має право переважно перед іншими купити цю квартиру. Дощин не погодився на це, оскільки на його думку, покупця квартири як власник він вправі обирати сам.

Розв’яжіть ситуацію з посиланням на норми права. Чи вправі Іваненко має право придбати квартиру переважно перед Якіним? Чи має бути розірваним договір найму, що укладено на певний строк зі зміною власника житла?

Завдання № 155

Горський взяв напрокат відеомагнітофон строком на один рік, уклавши відповідно угоду з фірмою прокату. У зв’язку з виїздом в 3-місячне відрядження Горський передав відеомагнітофон в тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він платитиме вартість прокату за той час, поки відеомагнітофон буде знаходитися в його квартирі. Хмельов недбало поводився з відеомагнітофоном, через що той перестав працювати. Після закінчення строку угоди Горський повернув відеомагнітофон в ательє прокату. Проте після огляду відеомагнітофону фірма прийняти його відмовилась і запропонувала Горському відремонтувати відеомагнітофон за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, посилаючись на те, що винуватцем псування відеомагнітофону є сусід Хмельов.

Чи мав право Горський передати відеомагнітофон Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов платив вартість прокату відеомагнітофону замість Горського і яким чином? За чий рахунок потрібно відремонтувати відеомагнітофон? Чи має право Горський вимагати компенсації збитків від Хмельова?

Завдання № 156

Інженер Тулін взяв на прокат легковий автомобіль марки “ДЕУ” без екіпажу. По дорозі до місця відпочинку на вузькій частині шосе машина Туліна зіткнулась з зустрічною автомашиною, внаслідок чого в машині було зім’яте крило і пошкоджено фару. В акті про дорожньо-транспортну подію було вказано, що, крім фари і крила, ще пошкоджений двигун.

Тулін не погодився відшкодувати вартість ремонту двигуна, бо пошкодження, вказане в акті, було помічене в момент передачі автомобіля в прокат, про що усно Тулін заявив робітнику товариства і вимагав замінити машину, але змушений був прийняти зіпсований автомобіль, бо не було іншого.

Чи несе наймодавець відповідальність за те майно, яке передав наймачу? Чи обґрунтовані докази Туліна про відшкодування витрат на ремонт?

Завдання № 157

Відповідно до правочину між об’єднанням “Верстатозавод”, деревообробним комбінатом і банком “Грот”, останній зобов’язався придбати, передати в користування ДОКу комплект нових деревообробних верстатів на умовах повернення коштів банку і додаткової плати в сумі 13 % щорічно від суми угоди протягом 5 років. Два роки ДОК виплачував платежі справно, а потім, після пожежі, перестав, пояснюючи це тим, що верстати стали непридатними, а ризик їх загибелі лежить на власникові. Внаслідок цього і припинились договірні відносини між сторонами.

Дайте кваліфікацію відносин, що склались між сторонами. Які особливості цих відносин у наведеному випадку і їх різновиди? Дайте обґрунтований висновок по справі.

Завдання № 158

Після закінчення вищого навчального закладу подружжя Шульги в липні 1993 року були направлені в Київський РВ Харківського УМВСУ в Харківській області, де звернулись з проханням про постановку на квартирний облік. В РВ їм відмовили на тій підставі, що РВ не веде квартирний облік і свого будівництва не здійснює, і порадили звернутись в районну Раду.

Розглянувши заяву, райвиконком в постановці на квартирний облік подружжю відмовив з посиланням на наступні підстави: в місті Харкові в приватизованій 2-кімнатній квартирі житловою площею 38 м2 проживають батьки дружини, вона там зареєстрована за місцем проживання і проживає.

Крім того, було вказано, що, начебто, Харківська міська Рада прийняла рішення, згідно з яким на квартирний облік в місті приймаються лише особи, які працюють на підприємствах комунальної власності, а всі інші повинні забезпечувати себе житлом на ринкових умовах.

На прийомі у прокурора, куди Шульги звернулись із скаргою, вони пояснили і надали відповідні докази, що поселитись в квартиру батьків дружини вони не можуть, оскільки батьки, що є єдиними власниками квартири згідно приватизаційних документів, не дають дозволу на вселення зятя, який проживає і зареєстрований за місцем проживання в гуртожитку інституту. Крім цього, як їм здається, постанова міськради суперечить чинному житловому законодавству України.

Чи є правомірними відмова батьків у поселенні чоловіка доньки в квартиру і відмова райвиконкому в прийнятті на квартирний облік і чи є вихід із становища, що склалось? Яке право на житло мають члени сім’ї власника на приватизоване житло згідно із ЦК України? Дайте письмовий висновок.

Завдання № 159

Мазур при переведенні з Алчевського РВ УМВС України в Луганський області був переведений в УМВС України у Харківській області, де був взятий на квартирний облік в м. Харкові в жовтні 2004 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік в м. Алчевську (грудень 1998 року), він подав скаргу на ім’я голови районної Ради.

При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив 1-кімнатну приватизовану квартиру в м. Алчевську сім’ї своєї старшої дочки і в м. Харкові проживає за договором найму в приватизованій 2-кімнатній квартирі свого самотнього батька. На підставі встановленого, виконком констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні. Мазур оскаржив рішення виконкому в суді.

Яке рішення необхідно винести по скарзі? Які підстави для взяття на квартирний облік? Як визначається дата взяття на квартирний облік при переведенні?

Завдання № 160

Після трагічної смерті батьків неповнолітній Донченко був у дитячому будинку сімейного типу, а потім у школі-інтернаті для дітей-сиріт. Двокімнатна квартира, де він проживав з батьками, була розподілена за чергою осіб, що потребують поліпшення житлових умов, іншим особам.

Повернувшись після закінчення школи-інтернату, 17-річний Донченко звернувся в районну Раду народних депутатів із заявою про повернення йому квартири батьків. В прийнятті такої заяви йому було відмовлено і пояснено, що він може тепер одержати житло на загальних підставах і при умові, що буде працювати. Вважаючи таке рішення неправомірним, він звернувся в інспекцію у справах неповнолітніх за роз’ясненням його прав.

Підготуйте письмову відповідь.

Завдання № 161

Куріло була засуджена на два роки позбавлення волі і після оголошення вироку взята під варту. В 1-кімнатну квартиру, де до того проживала Куріло, через місяць за ордером вселилась Жукова, яка потребувала поліпшення житлових умов.

Розглянувши касаційну скаргу на вирок суду, суд вищої інстанції замінив позбавлення волі на виправно-трудові роботи. Куріло була звільнена з під варти. Вона звернулась з позовом про визнання виданого Жуковій ордера недійсним і її виселення.

Яке рішення повинен прийняти суд щодо вказаної цивільної справи? Чи змінилося б рішення, якщо вирок суду щодо кримінальної справи залишився б в силі, а Куріло була б амністована?

Завдання № 162

За договором соціального найму Котін із сім’єю, дружина і неповнолітні дочка й син, займали 1 кімнату в 3-кімнатній неприватизованій квартирі. Вони перебували у черзі осіб, що потребують поліпшення житлових умов. Після звільнення 2-х кімнат у квартирі Котіни їх зайняли.

 Виконком подав на Котіна заяву про виселення їх із самовільно зайнятої житлової площі. Котін звернувся в виконком з заявою про передачу йому звільненої площі, а, одержавши відмову, – з позовом в суд про надання йому цієї площі. Суд зобов’язав виконком надати сім’ї Котіна спірну житлову площу.

В скарзі на рішення суду виконком вказував, що сім’я Котіних не може претендувати на дві зайві кімнати, адже квартира перегороджена тамбуром, що забезпечує ізоляцію житлових кімнат, і може бути перебудована на 2 окремі квартири.

Як необхідно вирішити справу? Які умови надання наймачу звільнених ізольованих, суміжних кімнат?

Завдання № 163

Виконком районної Ради пред’явив позов до подружжя Костенко про їх виселення без надання іншого житла. Позивач вказував, що відповідачі заселились в однокімнатну квартиру у 2002 р. для догляду за наймачем Пуріч. Вони були зареєстровані за місцем проживання, про що зроблені відмітки в їх паспортах. В січні 2004 р. Пуріч померла, але відповідачі квартиру звільнити відмовились.

Подружжя Костенки пред’явили зустрічний позов про визнання за ними права на спірне житло, посилаючись на те, що проживали з Пуріч однією сім’єю, вели спільне господарство, здійснювали за нею догляд.

Як повинен вирішити цю справу суд?

Завдання № 164

Акціонерне товариство “Яна” (орендодавець) орендувало у заводу “Нік” (орендар) комп’ютери й автомобілі ГАЗ-53 і ЗІЛ-130. За умовою договору орендодавець повинен був 27 березня 2004 року доставити передані орендарю комп’ютери і автомобілі.

Орендодавець на відправлені йому нагадування від 28.03.2004 цей обов’язок не виконав. Орендар відрядив за місцезнаходженням орендодавця (за 100 км) з 10.04.2004 робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендодавця, і доставки його орендарю.

Зразу після отримання майна завод подав позов до АТ “Яна” про стягнення 20 тис. грн., включивши в суму позову: вартість капітального ремонту автомобілів і ремонту комп’ютерів; вартість паливо-мастильних матеріалів; вартість комп’ютерних програм; кошти, витрачені на відрядження і заробітну плату, виплачену шоферам заводу і вантажникам; орендну платню за весь час, коли майно знаходилось у АТ “Яна” після закінчення строку оренди. Відповідач позову не визнав.

Крім того, було вказано, що завод не узгодив з АТ “Яна” своє рішення про те, щоб забрати здане в наїм май-но, і тому сам повинен нести витрати за свої односторонні дії. Що стосується поломок комп’ютерів і машин, то за це АТ “Яна” платити не повинно, бо капітальний ремонт повинен виконувати за свій рахунок наймодавець.

Чи обґрунтовані позовні вимоги наймодавця по витребуванню з наймача:

1) вартості капітального ремонту машин;

2) вартості ремонту комп’ютерів;

3) вартості зламаних автомобілів;

4) вартості зіпсованих комп’ютерних програм;

5) вартості ПММ, витрачених на перегонку автомобілів і перевозу комп’ютерів;

6) коштів на відрядження і зарплату шоферам і вантажникам;

7) орендної плати за час, коли знаходилось майно в АТ після закінчення строку договору?

Чи відповідають заперечення наймача заявленим наймодавцем вимогам? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про передачу майна у тимчасове володіння та користування . Знати види цих договорів. Знати особливості їх укладання.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України вiд 20.12.2006 № 501-V Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму будівлі

Закон України вiд 10.04.1992 № 2269-XII Про оренду державного та комунального майна

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Галянтич М. Розмежування договору соціального та комерційного найму (оренди) житла // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Журик Ю., Новченков І. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Підцерковний О., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку // Право України. – 1999.- № 7.–С.46.

Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999.- № 7.–С.49.

Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві // Право України. – 1999.- № 8.–С. 24.

Рябко Л. Правова природа договору лізингу //Право України.– 2000.-№ 1.–С.70.

Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа ) // Право України. – 2000.-№88.–С.60.

Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1594; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!