Модуль № 5. Зобов’язальне право. Тема 25. Загальні положення про зобов’язанняТема 25. Загальні положення про зобов’язання

Всього годин 16, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 33 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.

2. Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.

3. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні.

4. Загальна характеристика виконання зобов’язання.

5. Виконання зобов’язання частинами.

6. Строк (термін) виконання зобов’язання.

7. Місце виконання зобов’язання.

8. Валюта виконання грошового зобов’язання.

9. Зустрічне виконання зобов’язання. Виконання альтернативного зобов’язання. Солідарне зобов’язання.

Додаткові питання:

1. Особливість виконання зобов’язання при множинності осіб.

2. Передоручення і переадресування виконання зобов’язання.

3. Загальні правила про предмет виконання зобов’язання.

4. Предмет виконання грошових зобов’язань.

Теми для рефератів:

1. Актуальні проблеми зобов’язального права.

2. Особливості виконання солідарного зобов’язання.

3. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види; підстави звільнення.

4. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.

 

Відповідаючи на питання перше необхідно розкрити поняття зобов’язального права. Встановити його місце в системі галузі цивільного права. Розкрийте поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Вкажіть на загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення зобов’язань. Вказати на підстави виникнення зобов’язального правовідношення. Вкажіть критерії класифікації зобов’язань та їх види.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення зобов’язання. Дайте загальну характеристику суб’єктного складу зобов’язань. Охарактеризуйте роль третіх осіб у зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати загальну характеристику виконання зобов’язання. Зазначити умови виконання зобов’язань. Охарактеризувати виконання зобов’язання належними сторонами.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення зобов’язального правовідношення. Вказати чи можливе виконання зобов’язання частинами.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення строку (терміну) та зобов’язання. Визначте роль строку (терміну) виконання у зобов’язанні. Вкажіть, яке значення має строк (термін) виконання зобов’язання.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення зобов’язання. Вказати на роль, яку відіграє місце виконання у зобов’язанні.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати визначення грошей (грошових коштів) та зобов’язання. Проаналізувати нормативно-правові акти, які встановлюють платіжний засіб в Україні. Визначити, у якій валюті може виконуватися грошового зобов’язання.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно дати визначення виконання зобов’язання. Вказати характеристику зустрічного виконання зобов’язання. Зазначити загальні правила виконання альтернативного зобов’язання. Дати визначення солідарного зобов’язання, його особливості.

 

Завдання № 131

Громадянин Польщі Кашик під час загородньої прогулянки на своєму автомобілі “Volvo” передав управління автомобілем своєму знайомому Сизову (громадянину України), який не мав посвідчення водія, а сам пересів на переднє пасажирське місце. При виїзді з головної на другорядну дорогу Сизов не вправився з керуванням і зіткнувся з автомобілем “КамАЗ” під управлінням Демченко, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння легкого ступеню.

Внаслідок ДТП були пошкоджені обидва автомобілі. Крім того, водій Сизов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Кашик пред’явив позов про відшкодування шкоди до АТП, якому належав автомобіль “КамАЗ”. АТП позов не визнало і вказало, що оскільки Демченко був у нетверезому стані, то він і повинен відповідати.

В адміністративних матеріалах ДАІ, запрошених судом, було відзначено, що зіткнення відбулося з вини обох водіїв.

 Які правовідносини виникли між учасниками ДТП і що є підставою їх виникнення? Яка відповідальність виникає у винних в ДТП осіб? Яке рішення має прийняти суд?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття зобов’язального права та зобов’язального правовідношення. Знати суб’єктів зобов’язання. Знати особливості виконання зобов’язального правовідношення.

Література:

Основна література –; додаткова література –; нормативні акти –.

Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Карнаух Т. Гроші як об’єкт права притримання // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № № 12

Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1897; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!