Тема 21. Речові права на чуже майно. Всього годин 7, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3Всього годин 7, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 27 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття, види та зміст речових прав на чуже майно.

2. Право володіння чужим майном як речове право.

3. Виникнення володіння та його припинення.

4. Іпотека та притримання.

5. Захист володіння майном.

6. Право користування чужим майном як речове право (сервітут).

7. Суперфіцій як речове право на чуже майно.

8. Емфітевзис як речове право на чуже майно.

Додаткові питання:

1. Підстави виникнення та припинення сервітуту.

2. Захист від порушення права користування чужим майном.

3. Особливості здійснення суперфіцію та емфітевзису.

Теми для рефератів:

1. Вплив римського приватного права на становлення інституту речового права на чуже майно.

2. Історичний досвід закріплення речових прав на чуже майно у інших країнах світу.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення речових прав на чуже майно. Назвати види речових прав на чуже майно. Розкрити зміст речових прав на чуже майно.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення фактичного володіння та права володіння чужим майном як речового права. Розкрити зміст права володіння чужим майном як речового права.

Відповідаючи на питання третє необхідно назвати підстави виникнення володіння та його припинення. Окремо охарактеризувати кожну таку підставу.

Відповідаючи на питання четверте необхідно розкрити поняття іпотека та при тримання. Проаналізувати нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Встановити підстави виникнення та припинення іпотеки та притримання.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно дати визначення захисту володіння майном. Проаналізуйте норми ЦК України, зокрема, ст. 388 ЦК України. Назвіть випадки коли закон передбачає захист права володіння добросовісного незаконного володільця.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення права користування чужим майном як речового права (сервітут). Вказати на історичні передумови виникнення сервітуту. Назвати та проаналізувати види сервітуту. Встановити підстави виникнення та припинення сервітуту.

Відповідаючи на питання сьому необхідно дати визначення суперфіцію як речового права на чуже майно. Встановити підстави його виникнення та припинення. Дати загальну характеристику суперфіцію та його захисту.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати визначення емфітевзису як речового права на чуже майно. Встановити підстави його виникнення та припинення. Дати загальну характеристику емфітевзису та його захисту.

 

Завдання № 116

Громадянин Іванов знайшов на смітнику пакет з документами (паспортом, свідоцтвом про одруження, посвідченням водія і технічним паспортом на ім’я Дорошенко). Зателефонувавши вказаній в документах особі, він став вимагати оплати за повернення документів. Дорошенко відмовився платити і звернувся з заявою в міліцію про вимагання.

Як треба вирішити справу? Визначить титул знаходження документів у особи.

Завдання № 117

Автомобіль, який знаходився на стоянці, несподівано вибухнув, чим знищив два автомобілі, котрі знаходились поруч, і пошкодив ще чотири. Власники знищених і пошкоджених автомобілів звернулись до керівництва автостоянки як до титульного володільця з вимогою відшкодувати завдані збитки. Адміністрація відмовилась відшкодовувати завдані збитки, оскільки не вважала себе винною у їх заподіянні.

Проаналізуйте умови завдання. Дайте визначення титульного володіння. До кого пред’являти позов, якщо автомобіль, що вибухнув, належав подружжю, яке видало довіреність особі, що поставила автомобіль на стоянку?

 Завдання № 118

Спадкоємець померлого Науменко вирішив продати будинок, залишений йому у спадок. З цією метою він письмово попередив тітку Науменко, яка мешкала в будинку, про необхідність звільнити приміщення. Остання відмовилась, мотивуючи це тим, що вона є відказоотримувачем за заповітом. Спадкоємець звернувся за консультацією до нотаріуса щодо роз’ясненням можливості продати будинок.

Дайте розгорнуту консультацію. Визначте підстави припинення особистих сервітутів.

Завдання № 119

Оскільки в Україні діє мораторій на продаж землі, пенсіонери-землевласники, які з фактичних підстав вже не могли самостійно обробляти землю власноруч, звернулись в управління земельних ресурсів Борівського району з проханням пояснити відмінності між договорами ренти, оренди та встановленням емфітевзису.

Надайте письмову консультацію.

Завдання № 120

Сільська рада с. Олешнів надала підприємцю Каштанову земельну ділянку в центрі села довічно для будови магазину з хлібопекарнею. Після виділення земельної ділянки підприємець збудував замість магазину лазню з баром. Сільрада стала вимагати розірвання договору і зносу будівлі. Підприємець відповів, що він має відповідні дозволи на торгівлю спиртними напоями і не збирається зносити споруду та повертати земельну ділянку.

З посиланням на відповідні нормативні акти поясність, як повинен бути вирішений спір?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання окремі види речових прав на чуже майно. Знати питання право володіння чужим майном як речове право; суб’єкти та об’єкти володіння; виникнення володіння та його припинення. Знати зміст речових прав на чуже майно.

нормативні акти та Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Вищий господарський суд; Постанова, Справа вiд 14.03.2007 № 13-04/1008 Про усунення перешкод в користуванні земельним сервітутом

ЛІТЕРАТУРА:

Право володіння чужим майном в системі цивільного права / Г. Харченко // Право України. — 2006. — N 3. — С. 43-46.

Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном / Є. Мічурін // Право України. — 2006. — N 12. — С. 103-108.

Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз / Є. Мічурін // Право України. — 2007. — N 2. — С. 141-146.

Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.

Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. — 2002. — N 9. — С.124.

Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1553; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!