Тема 20. Захист права власності. Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 3.Всього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 3.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 25-26 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття захисту права власності.

2. Речово-правові способи захисту права власності.

3. Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).

 4. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).

5. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.

Додаткові питання:

1. Витребування майна власником від добросовісного набувача.

2. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння.

3. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

4. Відшкодування шкоди заподіяної речам власника.

5. Недійсність актів, що порушують право власності.

6. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

Теми для рефератів:

1. Визнання права власності.

2. Неюрисдикційні форми захисту права власності.

 

Відповідаючи на питання перше необхідно розкрити поняття захисту права власності. Вказати основні засади захисту права власності та розкрити їх суть. Навести розмежування термінів «охорона» та «захист».

Відповідаючи на питання друге необхідно проаналізувати речово-правові способи захисту права власності: віндикаційний позов; негаторний позов; позови у спорах стосовно майна, що є спільною власністю; позов про визнання права власності; позов про виключення майна із опису і звільнення з-під арешту.

Відповідаючи на питання третє необхідно проаналізувати такий речово-правовий спосіб захисту права власності як витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Вказати на підстави, за яких віндикаційний позов може бути подано до суду. Дайте загальну характеристику суб’єктному складу.

Відповідаючи на питання четверте необхідно проаналізувати такий речово-правовий спосіб захисту права власності як захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Вказати на підстави подачі негаторного позову до суду. Дайте визначення негаторного позову. Вкажіть на специфіку негаторного позову.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно проаналізувати зобов’язально-правові (позов кредитора про відшкодування йому збитків, завданих невиконанням чи неналежним виконанням боржником свого обов’язку; позов кредитора до боржника про повернення речі, яка була надана по договору у тимчасове користування; позов про відшкодування шкоди, завданої майну власника тощо) та інші способи захисту права власності (визнання правочину недійсним; позови до публічної влади (Н., визнання недійсними правових актів, які порушують право власності). розкрийте зміст зобов’язально-правових та інших способів захисту права власності.

 

Завдання № 108

Брат та сестра Бусигіни звернулися до суду з позовом до свого вітчима Семенова про право на спадщину половини житлового будинку, що належав їхній померлій матері. Попереднє звернення до нотаріуса з питанням про спадщину результатів не дало. Нотаріус пояснив, що будинок зареєстрований на Семенова і без його згоди отримати спадщину Бусигіним не можна. Семенов такої згоди не дав. Більш того, Семенов вчинив зустрічний позов, в якому просив суд визнати будинок його приватною власністю тому, що під час придбання будинку його дружина, мати Бусигіних, не працювала вже кілька років, а займалась вихованням своїх неповнолітніх дітей і самостійних доходів не мала. До того ж на момент смерті мати Бусигіних юридично вже не була дружиною Семенова тому, що вони розірвали шлюб за три місяці до цього, а дітей Бусигіних він не всиновлював.

Як захистити майнові інтереси спадкоємців? Яким має бути рішення суду?

Завдання № 109

За рішенням обласної державної адміністрації земельна ділянка, яка належала на праві власності Овчаренко, підлягала вилученню для державних потреб. Овчаренко та його сім’ї у якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Овчаренко з цим рішенням не погодився і наполягав на будівництві нового житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Адміністрація стверджувала, що не має можливості побудувати новий дім, оскільки в неї нема будматеріалів та коштів, а також, що у цій місцевості вільних земельних ділянок нема. Адміністрація повідомила, якщо Овчаренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго- та водопостачання. Овчаренко звернувся в суд.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 110

ТОВ “Фаїна” пред’явило командитному товариству “Петренко і К°” вимогу про повернення комбайна “Дон-1500СК” або відшкодування збитків в сумі 27 тис. грн. При цьому ТОВ “Фаїна” зазначило, що з ним був укладений договір найму комбайна зі строком повернення до 4 листопада 2004 року, але товариство сплатило плату за наїм, а від повернення комбайна відмовилась. Товариство пояснило, що комбайн був переданий філії товариства у місті Куп’янську, яка має свій розрахунковий рахунок і тому повинна нести самостійну майнову відповідальність. Окрім цього, керівник філії, отримавши цей комбайн, передав його за генеральною довіреністю своєму приятелю Цвігну, а сам зник. На цих підставах командитне товариство пояснювало, що позов треба пред’являти Цвігну. Натомість ТОВ “Фаїна” вимагало повернення товариством комбайна або відшкодування завданих збитків, а також, щоб господарський суд виніс рішення про припинення діяльності командитного товариства (банкрутства) внаслідок його неплатоспроможності.

Як ТОВ може захистити своє право власності? Чи може нести філія самостійну відповідальність? Хто повинен повернути комбайн і відшкодувати майнову шкоду?

Завдання № 111

Водій Костін і заступник начальника Київського РВВС Бурлаков звернулися з заявами на продаж їм списаної автомашини ГАЗ-53. Автомобіль був проданий по остаточній балансовій вартості Бурлакову, який заплатив гроші і в гаражі РВВС відремонтував авто. Після ремонту машини він за довіреністю передавав її своєму братові Андрію, який потрапив на ній у дорожньо-транспортну пригоду. Дізнавшись про продаж машини, районний прокурор пред’явив позов у місцевий суд про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним, оскільки він був проданий в робочому стані, і крім цього, переважним правом придбання автомашини повинен володіти Костін, який 15 років її експлуатував і підтримував у справному стані.

Яке рішення необхідно прийняти по справі? Чи порушені в даному випадку майнові інтереси держави?

Завдання № 112

При проведенні маневрових робіт на дільниці під’їзних шляхів заводу “Південмаш” трапилася аварія, в результаті якої згорів тепловоз цього заводу. При розслідуванні справи про порушення правил техніки безпеки було встановлено, що причиною аварії стало грубе порушення правил безпеки руху працівниками відділення залізниці. Завод в якості способу розрахунків вимагав від відділення залізниці передати йому один із недавно придбаних залізницею тепловозів аналогічної марки, а від запропонованої грошової компенсації відмовився, посилаючись на те, що в результаті аварії завод не може нормально обслуговувати виробничу діяльність. Після категоричної відмови залізниці в задоволенні претензії завод звернувся з позовом в господарський суд.

До якого виду майна належить тепловоз і який його правовий режим? Як повинно проводитись відшкодування шкоди машинобудівному заводу?

Завдання № 113

Із стада агрофірми “Маяк” через перебування пастухів у стані сп’яніння пропало 20 голів великої рогатої худоби. Голова правління агрофірми Разін звернувся в РВВС із заявою про притягнення пастухів Колісника і Тягаря до відповідальності. Через 9 місяців стало відомо, що десять корів прибилося до стада кооперативу “Нива” (дві з них пастухи продали, а решта прийнята на баланс товариства), п’ять корів знайшов фермер Домовитий, про що сповістив голову сільської ради, дві корови і бичок втонули на торфовиську, а двох корів з’їли вовки.

Зробіть аналіз вказаної ситуації. Хто повинен відшкодовувати завдані збитки? Чи можна витребувати корів, що залишились в натурі?

Завдання № 114

З будмайданчика будівельної організації була скоєна крадіжка будівельних матеріалів (цеглу, цемент, дошки, вікна, двері, шифер). Досудовим слідством було встановлено, що крадіжку скоїли працівники організації, які частково використовували будівельні матеріали при будівництві і ремонтові власних будинків, а частину матеріалів продали. Будівельна організація звільнила працівників і вимагала повернення вкрадених матеріалів.

Як повинна бути вирішена справа? Чи можливо повернути речі, як що б їх не встигли використати?

Завдання № 115

При розслідуванні кримінальної справи за фактом скоєння ДТП п. Шевчук, власник та керуючий приватного підприємства “Шевчук і К°”, був притягнутий до кримінальної відповідальності в якості обвинуваченого. Для забезпечення цивільного позову слідчий наклав арешт на особисте майно п. Шевчука і майно підприємства. Останній подав позов у суд про звільнення майна підприємства з-під арешту, оскільки його вину у вчиненні інкримінованого злочину може встановити тільки суд, а в результаті арешту майна наносяться значні збитки, а саме: стало неможливим відправляти контрагентам готову продукцію, виплачувати заробітну плату, купувати необхідні для виробництва матеріали і здійснювати ряд інших господарських операцій.

Що входить в коло об’єктів права приватної власності і який її правовий режим? Чи підлягають задоволенню позовні вимоги п. Шевчука? Які особливості позову про звільнення майна з-під арешту?

 

Формування вмінь:на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та виду захисту права власності. Знати цивільно-правові способи захисту цивільного права. Знати загальні положення про вендикаційний та негаторний позови.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Митний кодекс України http://rada.gov.ua/

Житловий кодекс України http://rada.gov.ua/

Земельний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

ЗУ Про нотаріат від 02.09.93. № 3425 - ХІІ / http://rada.gov.ua/

Президент України; Указ Про заходи щодо посилення захисту права власності вiд 12.02.2007 № 103/2007 http://rada.gov.ua/

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Автаева Н. Е., Волошин Н. П. Гражданско-правовая защита социалис-тической собственности. — М.: Юрид. лит., 1974.

Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности. — М.: Юрид. лит., 1954.

Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини / В. Рум'янцева // Право України. — 2004. — N 5. — С. 38-40.

Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. — 2003. — N 12. — С. 88-93.

Особливості цивільно-правової охорони та захисту прав на житло / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 7. — С. 98-102.

Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. — 1999. — N 3. — С. 80-84.

Присяжнюк Т., Мірошник О. Захист права власності у Європейському правовому просторі // Право України. – 2001. - № 8. – С.68.

Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

Болокан І. Засоби захисту права власності підприємців у недоговірних зобов’язаннях // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

Литовченко В. Судовий захист права власності на новостворені та реконструйовані об’єкти нерухомості: постановка проблеми // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 5. –С. 41 - 45.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1415; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!