Тема 19. Право спільної власності. Всього годин 10, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 2.Всього годин 10, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 2.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 23-24 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття та види права спільної власності.

2. Підстави виникнення права спільної власності.

3. Здійснення права спільної власності.

4. Утримання майна, що перебуває у спільній власності.

5. Припинення права спільної власності. Виділення частки співвласника.

Додаткові питання:

1. Суб’єкти та об’єкти права спільної власності.

2. Здійснення права спільної часткової власності на житло.

3. Припинення права спільної власності через викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю. 

4. Як відбувається звернення стягнення на майно, що перебуває у спільній власності за зобов’язаннями одного із співвласників?

Теми для рефератів:

1. Визначення часток у праві спільної часткової власності.

2. Загальна характеристика права спільної сумісної та особистої приватної власності подружжя.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно розкрити поняття права спільної власності. Назвати види права спільної власності. Розкрити зміст права спільної сумісної власності та права спільної часткової власності. Охарактеризувати об’єктний та суб’єктний склад права спільної власності. Назвати ознаки права спільної сумісної власності. Необхідно вказати порядок визначення часток у праві спільної часткової власності.

Відповідаючи на друге питання необхідно вказати на підстави виникнення права спільної власності. Назвіть нормативні акти, які закріплюють підстави виникнення права спільної власності. Дайте визначення права спільної власності. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення здійснення права спільної власності. Назвати порядок користування спільною власністю. Розкрити положення про переважне право купівлі частки у спільній частковій власності. Вказати на право співвласника розпоряджатися своєю часткою у спільній частковій власності та спільній сумісній власності.

Відповідаючи на четверте питання необхідно проаналізувати ст. 360 ЦК України та норми СК України щодо утримання майна, що перебуває у спільній власності.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно вказати підстави припинення права спільної власності. Розкрити питання виділення частки співвласника. Проаналізувати ст. 364-367 ЦК України та 370-372 ЦК України, а також норми СК України.

 

Завдання № 102

Андрій, Віктор і Світлана після смерті батька в рівних частинах успадкували його дім, двокімнатну квартиру, дачу, гараж, автомобіль, антикварні меблі, 60 акцій АТ “Перлина” і грошовий внесок розміром 30 тис. грн. в банку “Грант”. Квартиру через місяць вони здали в оренду, а ще через шість місяців Віктор продав свою частку дому та всі антикварні меблі Іванову. Світлана та Андрій з цим не погодились та звернулись за консультацією до юриста.

Яку відповідь повинен надати юрист? Чи може Віктор виділити свою частку в натурі? Що таке ідеальні та реальні долі? Як необхідно ділити прибуток від зданої в оренду квартири?

Завдання № 103

Подружжя Кирилових під час перебування у шлюбі придбали квартиру, меблі, автомобіль, гараж, холодильник та телевізор. При розірванні шлюбу чоловік вимагав розділити майно та залишити йому квартиру, машину та гараж, а інше залишити відповідачці, так як він повністю утримував і дітей, і дружину, яка після укладення шлюбу ніде не працювала.

Яким чином повинна бути вирішена справа?

Завдання № 104

Повністю виплативши свій пай на кооперативну квартиру, Яценко вирішив її продати і звернувся в правління кооперативу за довідкою про належність йому квартири на праві приватної власності. У видачі довідки йому було відмовлено на тій підставі, що згідно з статутом кооперативу житловий будинок належить кооперативу на праві власності і розпоряджатися квартирою може тільки він.

Чи законні дії правління? В якому порядку Яценко може їх оскаржити?

Завдання № 105

Мешканці 48-квартирного будинку приватизували квартири, котрі вони наймали. Потім було створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Чи можуть вони вважатися власниками всього дому? Яке майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників, а яке у спільній частковій? Чи можливе виділення частки в натурі у спільній сумісній власності при відчуженні приміщення в жилому будинку?

Завдання № 106

До вступу в шлюб Дмитро на праві власності мав будинок із трьох кімнат. Після реєстрації шлюбу він з дружиною проживав в цьому домі, в якому за три роки зробили наступні роботи: замінили дах, прибудували кухню та веранду, замінили підлогу, вікна та двері. При розірванні шлюбу Дмитро вимагав виключити дім із майна, що підлягає поділу, так як він належить йому на праві приватної власності. Дружина наполягала на поділі будинку, зауваживши, що перебудова проводилась і за її кошти теж, а вартість будинку після проведення ремонтних робіт зросла в два рази.

Як необхідно вирішити спір?

Завдання № 107

Під час знаходження в шлюбі подружжя Сіренко придбали автомобіль “Lexus RX 300”. У 2000 році в нотаріальній конторі був посвідчений договір дарування автомобіля на ім’я дружини, а у липні 2001 року шлюб був розірваний. Чоловік продовжував користуватися автомобілем і після розірвання шлюбу, при цьому машина не була перереєстрована в органах ДАІ. Дружина Сіренко звернулася в суд з позовом про повернення автомобіля. Відповідач проти позову заперечував, вважаючи, що право власності на автомобіль у позивачки не виникло, оскільки автомобіль їй не передався і є спільною власністю. Позивачка стверджувала, що оскільки договір був нотаріально посвідчений, то у неї виникло право власності на автомобіль.

Як повинен бути вирішений спір? Які види власності можуть виникнути у подружжя?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання права спільної власності. Знати зміст та види права спільної власності. Знати підстави виникнення та припинення права спільної власності.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Житловий кодекс України http://rada.gov.ua/

Земельний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Постанова пленуму Верховного суду України від 27.08.76. № 6 «Про судову практику в справах про виключення майна з опису»

Верховний Суд; Ухвала, Витяг вiд 09.02.1983 Стягнення може бути звернуто на все майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, коли встановлено, що одержане за зобов'язанням одного з подружжя використано на потреби всієї сім'ї

 

ЛІТЕРАТУРА:

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Автаева Н. Е., Волошин Н. П. Гражданско-правовая защита социалис-тической собственности. — М.: Юрид. лит., 1974.

Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности. — М.: Юрид. лит., 1954.

Грибанов В. П. Пределы осуществления й защиты гражданских прав. — М.: Из-во МГУ, 1992.

Особливості здійснення права власності подружжя в нотаріальному процесі / Н. Безсмертна, Л. Демченко // Право України. — 2006. — N 8. — С. 135-138.

Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності / І. Жилінкова // Право України. — 2005. — N 5. — С. 115-118.

Ариванюк Т. Загальні правові засади припинення права спільної власності подружжя // Право України. – 2001. - № 12. – С.76.

Гриняк А. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація як моменти виникнення права спільної власності фізичних осіб за цивільно-правовим договором // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Гриняк А. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Гриняк А. Деякі питання визначення та відчуження частки в праві спільної часткової власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

Гриняк А., Гриняк О. Окремі аспекти набуття фізичними особами права спільної власності // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 12

Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 8

Іванов А. Підстави припинення прва спільної часткової власності // Право України. – 2009. - № 3. – С. 95 – 101.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1172; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!