Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота- 5.Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота- 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 16-17 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття строку і терміну, їх значення та види.

2. Загальні правила про обчислювання строків.

3. Поняття, сутність та значення позовної давності.

4. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

5. Види позовної давності.

6. Правила обчислення позовної давності.

7. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.

8. Наслідки впливу позовної давності.

Додаткові питання:

1. Правила обчислення позовної давності.

2. Початок перебігу позовної давності.

3. Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.

Теми для рефератів:

1. Значення строків у цивільному праві.

2. Загальна характеристика строків, які використовуються у зобов‘язальному праві.

Відповідаючи на питання перше необхідно розкрити поняття строку і терміну. Зазначити їх правове значення. Охарактеризувати їх види.

Відповідаючи на питання друге необхідно розкрити питання обчислення строків; загальні правила про обчислювання строків; початок та закінчення строку; порядок вчинення дій в останній день строку. Розглянути місце строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права.

Відповідаючи на питання третє необхідно розкрити поняття позовної давності. Розкрити сутність позовної давності. Розкрити правове значення позовної давності.

Відповідаючи на питання четверте необхідно вказати вимоги, на які позовна давність не поширюється. Охарактеризуйте ст. 268 ЦК України.

Відповідаючи на п’яте питання назвіть види позовної давності. Охарактеризуйте загальну та спеціальну позовну давність. Застосування позовної давності до додаткових вимог.

Відповідаючи на питання шосте необхідно вказати правила обчислення позовної давності, їх особливості.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно вказати на підстави та порядок зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.

Відповідаючи на питання восьме необхідно проаналізувати правові наслідки впливу позовної давності.

Завдання № 80

Виїжджаючи в лютому 2002 р. у тривале зарубіжне відрядження, громадянин Михайлов передав своєму сусідові громадянину Золотову на зберігання деякі домашні речі: телевізор, холодильник, ліжко, шафу та інше. Відносини сторін при цьому були врегульовані договором зберігання, укладеним на 2 роки. Повернувшись у квітні 2004 р. з відрядження, громадянин Михайлов попросив громадянина Золотова повернути передані йому речі, але почув відмову. Громадянин Золотов пояснив, що громадянин Михайлов пропустив строк позовної давності на витребування речей, який закінчився, на думку громадянина Золотова, в лютому 2004 р.

Який засіб захисту порушених прав доцільно застосувати? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 81

11 березня 1999 року був вбитий громадянин Сазонов, на утриманні якого були дружина та малолітній син. Дружина звернулась в слідчі органи із заявою про визнання її потерпілою. Слідчий відмовив їй на тій підставі, що справа припинена до виявлення підозрілого. 4 червня 2000 року слідство по справі було відновлено, і в вересні цього ж року громадянка Сазонова повторно звернулася до громадянина Петрова, який був притягнений до кримінальної відповідальності за вбивство громадянина Сазонова, про відшкодування шкоди, починаючи з березня 1999 року. Суд, посилаючись на пропуск позовної давності, виніс рішення про вирахування платежів з дати повторної подачі позову (13 грудня 2001 року). В поданні прокурора щодо рішення суду ставилося питання про відміну його як такого, що суперечить законодавству України.

Як визначаються строки давності при залишенні без розгляду позову, заявленого в кримінальній справі?

Завдання № 82

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області уклало із будівельним управлінням договір на будівництво бази відпочинку. Після здачі бази, 20 грудня 2001 року, в процесі експлуатації споруд було виявлено ряд недоліків у будівництві. 25 грудня 2002 року УМВСУ звернулось з претензією про стягнення неустойки та проведення ремонту будівель за рахунок будівельного управління. Оскільки відповідь на заявлену претензію не надійшла, УМВСУ 20 січня 2003 року подало позов до господарського суду Полтавської обл. Господарський суд у позові відмовив на підставі пропуску строків позовної давності.

Чи обґрунтована відповідь господарського суду?

Завдання № 83

М’ясокомбінат звернувся з позовом до шкірзаводу про виплату штрафу за несвоєчасну оплату поставлених комбінатом шкір. У зв’язку з тим, що в результаті збоїв у роботі системи обліку розрахунків м’ясокомбінат пропустив строк, господарський суд знов відновив їх по своїй ініціативі, але суму заборгованості звернув на користь держбюджету.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 84

ВАТ “Нафтапром” та ТОВ “Наснага” у договорі про сумісну діяльність одним із пунктів договору передбачили умову про скорочення строків позовної давності при вирішенні будь-яких можливих суперечок між ними до 6 місяців, з метою прискорення їх судового розгляду.

Чи існує можливість договірного скорочення строків позовної давності між фірмами?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та особливості цивільних правовідносин. Знати класифікацію цивільних правовідносин та її правове значення. Знати елементи цивільних правовідносин та їх зміст, об’єкти суб’єкти цивільних правовідносин.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року http://rada.gov.ua/

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Цивільний процесуальний кодекс України http://rada.gov.ua/

Вищий господарський суд; Лист вiд 23.06.2006 № 01-8/1456 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.11.2004 N 01-8/3041 "Про практику Верховного Суду України щодо застосування законодавства про позовну давність" http://rada.gov.ua/

Вищий господарський суд; Лист вiд 25.11.2004 № 01-8/3041 Про практику Верховного Суду України щодо застосування законодавства про позовну давність

Вищий арбітражний суд; Роз'яснення вiд 16.04.1993 № 01-6/438 Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів

Література: 

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Луць В. В. Строки в цивільних правовідносинах. — Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1992.

Луць В. В. Строки захисту цивільних прав. — Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1993.

Скловский К. Отношения собственника с незаконним владельцем й приобретательная давность // Хозяйство й право. — 2001. — № 5. — С.116-119.

Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції // Право України. — 2002. — N 12. — С.129.

Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності // Право України. – 2001. - №11. – С.95.

Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних / Б. Фокій // Право України. — 2003. — N 6. — С. 109-111.

Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Турлуковський Я. Регулювання позовної давності в польському деліктному праві: історія становлення законодавства, теорія, судова практика // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1123; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!