Тема 10. Об’єкти цивільних правВсього годин 12, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 6

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 12 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав.

2. Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини.

3. Класифікація речей та її правове значення.

4. Оборотоздатність речей в цивільному праві.

5. Поняття майна.

6. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.

7. Цінні папери.

8. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

Додаткові питання:

1. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

2. Нерухомі та рухомі речі. 

3. Продукція, плоди та доходи.

4. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.

5. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

6. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України.

7. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

8. Що таке правовий режим речей?

9. Що відноситься до складу підприємства як єдиного майнового комплексу?

10. Які існують види векселів?

11. Що таке коносамент?

Теми для рефератів:

1. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав.

2. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

4. Грошова одиниця України.

5. Похідні цінні папери (деривативи).

Відповідаючи на питання перше необхідно дати поняття об’єктів цивільних справ. Вкажіть які ознаки притаманні об’єктам цивільних прав. Зазначте види об’єктів цивільних прав та дайте коротку характеристику. Вчення про об’єкти цивільних прав.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення речей як об’єктів цивільних прав. Зазначити ознаки, які притаманні речам. Розкрити правову природу такого об’єкта цивільних прав як тварини. Вказати на особливості правового регулювання відносин, які виникають щодо тварин.

Відповідаючи на питання третє необхідно вказати критерії класифікації речей та її правове значення. Охарактеризуйте правову природу рухомих та нерухомих речей; споживних та неспоживних; подільних та неподільних; визначених індивідуальними та родовими ознаками; головної і приналежності; складової частини речі; складної речі; продукції, плодів та доходів. Окремо охарактеризуйте правову природу майна та підприємства як єдиного майнового комплексу; грошей та валютних цінностей.

Відповідаючи на четверте питання необхідно проаналізувати ст. 178 ЦК України. Зазначити особливості оборотоздатності речей в цивільному праві.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення майна. Охарактеризувати правову природу майна. Зазначити особливості правового регулювання відносин, що виникають щодо майна.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення грошей (грошових коштів). Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють відносини щодо грошових коштів і їх обігу. Розповісти про валютні цінності, їх правовий режим в Україні.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення цінні папери. Охарактеризувати нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини. Дати характеристику видів цінних паперів, а саме згідно із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю; інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України. Крім цього необхідно вказати і інші критерії поділу та їх класифікацію цінних паперів.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення нематеріальних благ як об’єктів цивільних прав. Назвати види нематеріальних благ та дати їх характеристику. Проаналізувати ст.ст. 199-201 ЦК України.

Завдання № 53

Брезін по телефону домовився із Семеновим про купівлю антикварної рушниці, яку він напередодні оглянув і перерахував за неї переказом гроші. Коли Брезін прийшов її забирати, Семенов вийняв рушницю із футляра і передав покупцеві. На вимогу передати і футляр Семенов відповів, що футляр він замовляв окремо від рушниці, що підтверджено квитанцією, і може його також продати за додаткову суму. Вважаючи, що рушниця і футляр є предметом однієї угоди, Брезін звернувся з позовом в суд.

Як необхідно вирішити справу? Підготуйте письмову консультацію.

Завдання № 54

У вересні фермерське господарство купило у агрофірми 6 стіжків сіна загальною вагою 20 тонн і розрахувалося за сіно. Однак через погодні умови сіно не було вивезене і залишилося на зберігання у продавця. При цьому збе-рігання було оформлено відповідним договором. У березні наступного року внаслідок повені сіно змило водою річки, що вийшла з берегів. Фермерське господарство вимагало передання йому другого сіна чи повернення грошей з урахуванням інфляції та необхідності доставки сіна з іншого району, але одержало відмову. Фермер звернувся з позовом у суд. У свою чергу агрофірма пред’явила зустрічний позов про відшкодування витрат, пов’язаних із зберіганням сіна.

На яке питання теми розраховане завдання? Як повинна бути вирішена справа, якщо куплене сіно не було відокремлене від стогів сіна агрофірми?

Завдання № 55

При продажі приватного підприємства між продавцем Семеновим та покупцем Масенко виник спір відносно визначення складу майна, яке повинно перейти покупцеві. Масенко наполягав на тому, щоб до нього перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не реалізована, а також немайнове право (право на фірмове найменування та на товарний знак). В той же час він був проти того, щоб до нього перейшли борги підприємства перед іншими кредиторами та обов’язки щодо виплат в соціальні фонди. Семенов проти цього заперечував.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання № 56

Кореспондент однієї з газет Міщенко в опублікованій статті охарактеризував проведення слідчим досудового слідства про крадіжку вантажу Міщенка в аеропорту як некваліфіковане і упереджене. Слідчий зауважив, що справа розглянута в суді, а підсудні за вироком суду позбавлені волі, а заходи щодо розшуку майна потерпілого результату не дали. Розглянувши скаргу засуджених, обласний суд вирок залишив у силі. Слідчий звернувся в суд з позовом до газети і кореспондента про захист його професійної честі і відшкодування йому заподіяної моральної шкоди.

Яке рішення повинен винести суд? Вкажіть підстави, порядок розгляду справ про захист честі і гідності.

Завдання № 57

До складу колекції художніх картин Певцова входила картина, яка в передбаченому законом порядку була визнана пам’ятником історії та культури і занесена в державний реєстр. У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом крадіжки з будинку власника, слідчий встановив, що Певцов насправді продав її за 2 000 доларів США громадянину Польщі Рибальському, а потім інсценував крадіжку. Прокурор подав позов про визнання угоди недійсною і конфіскацію картини в доход держави.

Яке рішення повинно бути винесено по справі? Як вирішиться справа, якщо картина буде виявлена на кордоні і вилучена при встановленні фактичних обставин справи.

Завдання № 58

Решетняков отримав у спадщину мисливську рушницю, золоті ювелірні прикраси з золота та срібла, а також злиток платини. Ще до отримання свідоцтва про права власності він продав рушницю Левченко, який користувався нею без реєстрації. Прикраси та злиток платини він продав підприємцю Агаяну, який використав їх для виробництва своєї ювелірної продукції. Інші спадкоємці вимагали визнати за ними право на частину спадку і розірвання укладених правочинів.

Який правовий режим вказаного майна? Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 59

Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділення їй частки спільної власності, а саме: половини технічної бібліотеки, яку чоловік, працюючи науковим співробітником НДІ, почав збирати ще до укладення шлюбу; однієї шафи з меблевого гарнітуру та трьох столових сервізів.

Як повинен вирішити справу суд?

 Завдання № 60

Між Куликом та Статівкою, які працювали в одній державній установі, склалися неприязні стосунки. Кулик став розповідати службовцям, що начебто Статівка є хронічним алкоголіком та займає колегам кошти під великий процент, постійно раніше від інших йде з роботи, б’є дома дружину. Статівка подав позов у суд про захист честі та гідності.

Яке рішення повинен прийняти суд? У чому різниця між наклепом, образою та цивільно-правовим захистом честі та гідності?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види об’єктів цивільних прав. Знати класифікацію речей та її правове значення. Знати оборотоздатність речей у цивільному праві.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків» вiд 10.09.1992 № 528 http://rada.gov.ua/

Закон «Про природно-заповідний фонд України» вiд 16.06.1992 № 2456-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» вiд 08.02.1995 № 39/95-ВР http://rada.gov.ua/

Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р. № 15-93 http://rada.gov.ua/

Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV http://rada.gov.ua/

Постанова «Про застосування векселів в господарському обороті України» вiд 17.06.1992 № 2470-XII http://rada.gov.ua/

Закон «Про приватизаційні папери» вiд 06.03.1992 № 2173-XII http://rada.gov.ua/

Закон України від 30.10.1996 р. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні http://rada.gov.ua/

Закон України від 05.04.2001 р. Про обіг векселів в Україні http://rada.gov.ua/

Держмитслужба України, ДПА України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Структура вiд 08.07.2004 № 494/383 Про затвердження Порядку обміну інформацією щодо обігу, обліку та погашення податкових векселів для забезпечення звірки http://rada.gov.ua/

Вищий господарський суд; Лист вiд 22.12.2004 № 01-8/3292 Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про вексельний обіг http://rada.gov.ua/

КМУ; Постанова вiд 01.10.1997 р. N 1104 Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України http://rada.gov.ua/

КМУ; Постанова вiд 17.11.2004 № 1524 Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту http://rada.gov.ua/

Держкомісціннихпаперів; Рішення, Форма типового документа вiд 17.11.2004 № 470 Про внесення змін та доповнень до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків

КМУ, Постанова, Порядок вiд 23.08.2005 № 796 Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються підприємствами первинного виноробства до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла

Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 05.10.2005 № 420-р Про обмін між банками та органами виконавчої влади інформацією щодо авалювання векселів, які видаються під час ввезення (імпорту) товарів на митну територію України

Держкомісціннихпаперів; Рішення, Правила вiд 11.12.2007 № 2272 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій

Держкомісціннихпаперів; Рішення, Порядок, Форма типового документа вiд 09.11.2006 № 1271 Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Форма типового документа вiд 17.10.2006 № 1000 Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Держкомісціннихпаперів; Рішення, Умови, Форма типового документа вiд 26.05.2006 № 346 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

Держкомісціннихпаперів; Рішення, Вимоги, Форма типового документа вiд 18.05.2006 № 305 Про затвердження Вимог щодо подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів

Національний банк; Постанова вiд 31.03.2006 № 123Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України

Національний банк; Постанова, Положення вiд 29.12.2000 № 520 Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України

Верховна Рада України; Постанова вiд 21.12.2000 № 2160-III Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду

Національний банк; Постанова, Правила вiд 06.04.1999 № 174 Про затвердження Тимчасових правил одержання валюти за переказами з-за кордону в євро та за чеками у євро

Фонд державного майна; Наказ, Положення вiд 28.03.1996 № 351/26

Про затвердження Положення про порядок використання житлових чеків для приватизації житла та частки майна державних підприємств

Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 26.04.1993 № 305 Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків

Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 27.04.1994 № 248 Про індексацію номінальної вартості житлових чеків

Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 09.01.2008 № 1 Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР.

Національний банк; Постанова, Положення, Перелік вiд 12.11.2003 № 496 Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів

Президія ВР України; Постанова вiд 10.12.1991 № 1952-XII Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України

Національний банк; Постанова, Положення вiд 23.12.2003 № 577 Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Магазинер Я. М. Объект права // Известия вузов. Правоведение. — 2000. — № 6.

Иоффе О. С. Советское гражданское право. — М., 1967. Алексеев С. С. Общая теория права. — М., 1981-1982. — Т. 1-2.

Суханов Е. А. Лекции о праве собственности. — М.: «ЮЛ», 1991.

Гнатів О. Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Захист інформації як елемент правового регулювання обігу цінних паперів: практика зарубіжного законодавства / Л. Панова // Право України.— 2000.— N12.— С. 113-116.

Чанкін А. Правове регулювання обігу цінних паперів: деякі проблеми // Право України. – 1991. - № 9. – С. // Право України. – 1991. - № 11. – С. 1.

Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засіб грошового обігу, або позичкового капіталу // Право України. – 1997.- № 3.–С.23.

Єфімов О. Право векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // Право України. – 1998.- № 6.–С.14.

Єфімов О. Аваль та його правова природа // Право України. – 1998.- № 9.–С.13.

Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. – 1999.- № 4.–С.30.

Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики // Право України. – 1999.- № 11.–С.41.

Будзилович І., Юрченко А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? // Право України. – 1999.- № 11.–С.45.

Чижмар Ю. Правове регулювання товарних операцій на товарних біржах в Україні: аналіз нормативно-правової бази // Право України. – 1999.-№ 12.–С.49.

Онуфрієнко О. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери // Право України. – 2000.- № 2.–С.33.

Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000.- № 3.–С.48.

Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. – 2000.- № 5.–С.85.

Бірюков В. Деякі колізії у законодавстві України про цінні папери // Право України. – 2000.- № 5.–С.89.

Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України. — 2002. — N 11. — С.91.

Майданик Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном // Право України. — 2002. — N 12. — С.122.

Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. - № 9. – С.33.

С.Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. - №2. – С.47.

Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І. Безклубий // Право України. — 2001. — N 9. — С. 33-38

Правові підстави повернення громадянам вкладів за ощадними книжками / В. Шевчук // Право України. — 2002. — N 10. — С. 105-108.

Режим ліцензування валютних операцій / С. Половко // Право України. — 2003. — N 11. — С. 41-45.

Деякі колізії в законодавстві України про цінні папери / В. Бірюков // Право України. — 2000. — N 5. — С. 89-90.

Прострочення платежу за векселем та проблеми визначення розміру неустойки / Д. Огієнко // Право України. — 2004. — N 6. — С. 50-53.

Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. — 2004. — N 9. — С. 71-76.

Саєнко В. право регулювання інсайдерських операцій з цінними паперами у державах європейського Союзу // Право України. – 2001. - №11. – С.140.

Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 5. — С. 103-106.

Вексель як документ в нотаріальному процесі / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 54-57.

Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України / Е. Грамацький // Право України. — 2003. — N 10. — С. 108-113.

Демчук А. Складське свідоцтво як об’єкт цивільного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

Коструба А. Функціональне значення коносаменту в цивільному обороті \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5

Коструба А. Юридична сутність коносаменту \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2

Могіліна Т. Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2

 

Тема 11. Правочини

Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 13-14 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття і види правочинів.

2. Чинність правочину.

3. Тлумачення змісту правочину.

4. Недійсність правочину.

5. Правочини з вадами форми.

6. Правочини з вадами в суб’єктному складі.

7. Правочини з вадами волі.

8. Правочини з вадами змісту.

9. Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину.

10. Оспорюванні та нікчемні правочини.

Додаткові питання:

  1. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.
  2. Правочини, які належить вчиняти в усній формі.
  3. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі.
  4. Загальна характеристика таких видів правочинів як: оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні правочини.

Теми для рефератів:

1. Державна реєстрація правочину.

2. Нотаріальне посвідчення правочину.

3. Правочини вчинені під впливом насильства, обману та помилки: поняття, особливості, правові наслідки.

Відповідаючи на питання перше необхідно дати визначення правочинів зазначити види право чинів та дати їм характеристику. Послідовно охарактеризувати такі види правочинів: правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні; оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні право чини тощо.

Відповідаючи на питання друге необхідно вказати загальні вимоги, дотримання яких є необхідним для чинності правочину. Зазначити про презумпцію правомірності правочину. Назвати форми правочину та способи волевиявлення. Зазначити, які правочини можуть вчинюватися усно, а які письмова. Назвати види право чинів, які вчиняються виключно у письмовій формі. Зазначити про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію правочину. Охарактеризувати правочини з відкладальною обставиною та скасувальною обставиною. Зазначити правила щодо місця вчинення правочину.

Відповідаючи на питання третє необхідно проаналізувати ст. 213 ЦК України. Роз’яснити як зміст правочину може бути витлумачений.

Відповідаючи на четверте питання необхідно зазначити, які правочини вважають недійсними. Дати загальну характеристику недійсних правочинів. Вказати на правові наслідки недійсності правочину та правові наслідки недійсності окремих частин правочину. Зазначити порядок визнання право чинів недійсними.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно зазначити, які це правочини з вадами форми. Указати на правові наслідки недотримання форми правочинів

Відповідаючи на шосте питання необхідно зазначити, які правочини з вадами в суб’єктному складі. Проаналізувати правові наслідки вчинення правочину малолітньою неповнолітньою особами за межами їх цивільної дієздатності. Зазначити, які настають правові наслідки щодо правочинів, що вчинені особою обмежено дієздатною та недієздатною за межами їх цивільної дієздатності. Охарактеризувати правові наслідки вчинення правочину юридичною особою, яка не мала на це права.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно зазначити, які це правочини з вадами волі. Охарактеризувати правові наслідки вчинення правочину під впливом помилки, обману, тяжкої обставини, насильства, зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною та вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не керувала ними.

Відповідаючи на восьме питання необхідно зазначити, які це правочини з вадами змісту. Охарактеризувати правові наслідки правочинів, які порушують публічний порядок, порушують вимоги актів цивільного законодавства, моральних засад суспільства (наприклад, фіктивні та удавані правочини) тощо.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно зазначити, які це фіктивні та удавані право чини та їх правові наслідки.

Відповідаючи на десяте питання необхідно зазначити, які це оспорюванні та нікчемні правочини. Дати їх характеристику та навести правові наслідки їх вчинення.

Завдання № 61

В ході досудового слідства було встановлено, що група підлітків, які скоїли ряд крадіжок, реалізувала частину вкрадених речей, а саме; колеса від мотоциклу “Ява” – Гусейнову, двигун – Остапчуку, а інші деталі були подаровані одному із членів злочинної групи Дубову. Вкрадена мисливська рушниця і набої були продані Семенову, магнітола обміняна на ящик горілки з Пересадою. Викликані як свідки Остапчук і Гусейнов пояснили, що не знали походження речей. Дубов заявив, що в крадіжці мотоцикла “Ява” участі не брав, а передані йому деталі використав при ремонті свого мотоциклу. Семенов заявив, що його влаштувала невисока ціна, а особа яка укладала з ним пра-вочин зовні виглядала як доросла, та в нього є дозвіл на зберігання мисливської зброї. Пересада заявив, що походження речей, які він придбав, мало його цікавить, головне, щоб правочин був йому вигідний і горілку йому ніхто не поверне.

Дайте цивільно-правову оцінку наведених правочинів. Які правові наслідки укладених правочинів?

 Завдання № 62

Видова через оголошення в газеті “Кур’єр” продала Семенко норкову шубу за 20 000 гривень. Через тиждень Семенко показала шубу працівнику магазина хутра “Magic Furs” Морозенко, який розповів, що раніше Видова намагалась здати її на комісію, але у магазині шубу не прийняли, оскільки в неї було виявлено декілька прихованих дефектів.

Чи є підстави визнання правочину недійсним? Дайте розгорнуту відповідь.

Завдання № 63

Шістнадцятирічний Кузьма на зароблені ним за літо на птахофабриці гроші купив 10 пляшок горілки в сільському магазині і привіз їх до Ужгорода, де був затриманий при спробі їх продати. Крім цього, він же купив у Комарика фотоапарат. Фотоапарат купувався разом з знайомим фотографом Кузьми, у котрого він з рук впав і став непридатним для користування. Також Кузьма продав акції ЗАТ “Наша ряба”, які отримав під час роботи на птахофабриці. Дізнавшись про укладені сином правочини, батько подав позов про визнання їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту продажу горілки не пам’ятає і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не продаються. Комарик вважає, що Кузьма міг за свої гроші самостійно купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, то це клопоти не його, а власника. Представник ЗАТ “Наша ряба” заявив, що акції повинні бути вилучені у покупця і повернені батькам Кузьми.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 64

Ходорковський подарував Петренко японський магнітофон, який коштував значну суму. Через кілька днів Ходорковський звернувся з позовом в суд з проханням визнати цей правочин недійсним. В позовній заяві він вказував, що Петренко змусив його подарувати магнітофон, оскільки в протилежному випадку повідомить нареченій Ходорковського те, що той знаходиться на психіатричному обліку. Оскільки Ходорковський посварився з нареченою і шлюб реєструвати не буде, розголошення такої інформації йому вже не завадить.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 65

Борисов звернувся з позовом до Гуцалова про визнання за ним права власності на житловий будинок і земельну ділянку. Він вказав, що за попередньою умовою сплатив за будинок і присадибну земельну ділянку Гуцалову 15 000 доларів США, чим повністю з продавцем розрахувався, а останній від нотаріального оформлення договору відмовився і вимагає додатково оплатити плодові дерева і кущі та супутникову телевізійну антену на домі у сумі 1 000 доларів США.

Як необхідно вирішити справу? Які особливості угод із житловими будинками, земельними ділянками і багаторічними насадженнями?

Завдання № 66

Федотова, на утриманні якої після загибелі чоловіка знаходилось двоє малолітніх дітей, продала Хватченко трикімнатну приватизовану квартиру. Правочин укладався за ініціативою Хватченко, котрий знав про тяжкий матеріальний стан Федотової. На одержані від продажу гроші вона придбала двокімнатну квартиру. Через два роки Федотова дізналася, що на час продажу ціна на квартиру була у два рази вищою, ніж їй запропонував Хватченко. У судовому засіданні було виявлено, що Хватченко знав про дійсну вартість житла, оскільки працював в агенції з продажу нерухомості. Останній позов не визнав, посилаючись на пропуск строку позовної давності. Суд відмовив Федотовій у задоволенні позову.

Прокоментуйте рішення суду і дайте його юридичну оцінку.

Завдання № 67

Щеглов, вирішивши розлучитись з дружиною, продав автомашину за ринковою ціною. При розгляді позову про розірвання шлюбу і розподілу майна, Щеглова пред’явила зустрічний позов про визнання договору про продаж автомобіля недійсним і переведення на неї прав покупця, оскільки було порушено право переважної купівлі-продажу. Крім цього, вона стверджувала, що останній час чоловік збирається без її згоди продати гараж, меблі і квартиру, та наполягала накласти на майно чоловіка арешт до виконання рішення суду.

Яке рішення повинен винести суд? Дайте розгорнутий висновок по справі.

Завдання № 68

Ігнатова звернулася до дільничного інспектора з заявою про те, що її обманули при обміні житлової квар-тири. В заяві говорилося про те, що в зимовий період кімната мокріє, а Ігнатова страждає астмою і тому часто хворіє. Інспектор відповів, що такі справи не в компетенції органів внутрішніх справ, і порадив звернутися з претензією до сім’ї Величко, з якими вона помінялася квартирами. На претензію Величко відповідала, що Ігнатова неодноразово оглядала квартиру і ніяких зауважень не було, а до того ж вона зробила ремонт, на який затратила чималі кошти.

Розгляньте аргументи сторін. Підготуйте письмову консультацію Ігнатовій.

Завдання № 69

Після смерті Назаренка на його майно претендували доньки, Світлана і Ганна. Ганна вимагала від Світлани, щоб та відмовилася від спадщини на її користь, погрожуючи в випадку відмови розповісти її чоловіку компрометуючі подробиці дозаміжнього життя. Під таким впливом Світлана від спадщини відмовилась, та коли Ганна одержала свідоцтво про спадщину і почала вимагати, щоб сім’я Світлани, що проживала в будинку померлого, виселилась з нього, остання своє рішення змінила і звернулася в суд з позовом про визнання відмови недійсною.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 70

Малолітні Єршов і Косенко за колядки одержали 300 гривень, на які купили в магазині мобільний телефон і два набори ручок. Дізнавшись про покупки, батько Косенко звернувся до продавця з вимогою забрати назад телефон і ручки, а гроші повернути. Продавець відмовив і пояснив, що, по-перше, телефон продавався не новий, але працюючий, і він відповідно зробив скидку, а повертається вже пошкоджений і не працюючий; по-друге, на видному місці вивішено оголошення “Куплені товари обміну і поверненню не підлягають”, а по-третє, він не власник товару, а лише продавець і повноважень про прийом товару назад не має. Косенко подав позов у суд про визнання правочинів не дійсними.

Як потрібно вирішити це питання?

Завдання № 71

Власа за нотаріально посвідченим договором подарувала Несторову частину житлового будинку. Через два роки вона пред’явила позов до Несторова про визнання цього договору недійсним. Свою вимогу вона мотивувала тим, що два роки тому виконком письмово повідомив її про необхідність проведення капітального ремонту фасаду дому і території, що прилягає до будинку. Зробити ремонт будинку через фінансові проблеми і через нестачу коштів та будівельних матеріалів вона була не в змозі. Несторов за дарунок в усній формі зобов’язувався це зробити. Але кілька місяців назад вона отримала великий спадок і готова компенсувати Несторову його витрати.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 72

AT придбало у фабрики велику партію тютюнових виробів зі метою їх подальшої реалізації. В ході перевірки податковим органом діяльності AT було виявлено, що у AT немає ліцензії на торгівлю тютюновими виробами. У зв’язку з цим податковий орган оголосив правочин нікчемним та вимагав вилучення всього отриманого в доход держави. Тютюнова фабрика заявила, що з її боку ніяких порушень не було, а в статуті AT передбачено такий вид діяльності, як торгівля тютюновими виробами.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання № 73

Дорошенко страждав хронічною душевною хворобою, яку з сторони важко було помітити. Тітка хворого була призначена його опікуном, але за характером роботи часто змушена була відлучатися з дому. Повернувшись з відрядження, вона дізналася, що Дорошенко у її відсутність продав Адерміну спальний гарнітур. Вона подала позов про повернення гарнітуру. Адермін проти позову заперечував, вказуючи на те, що він не знав про знаходження Дорошенко під опікою, повністю сплатив йому всю ціну гарнітуру, затратив кошти на перевезення меблів і не повинен зазнавати збитків від того, що тітка залишила племінника без нагляду.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 74

Громадянин Анохін, збираючись їхати в службове відрядження в Африку, продав свої зимові речі Бейку: шапку із хутра норки, дублянку, куртку “Аляску”. Через рік з’ясувалося, що громадянин Анохін нікуди не їде і тому звернувся з позовом у суд про визнання правочину недійсним, мотивуючи свої вимоги тим, що правочин був укладений внаслідок помилки.

Чи задовольнить позов суд? Обґрунтуйте відповідь.

Формування вмінь:на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види правочинів. Знати умови чинності правочину. Знати правове значення класифікації правочинів. Вміти з’ясовувати підстави недійсності правочинів. Розрізняти недійсний і нікчемний правочини.  

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон «Про електронний цифровий підпис» вiд 22.05.2003 № 852-IV http://rada.gov.ua/

Закон „Про нотаріат” від 02.09.1993 № 3425-XII http://rada.gov.ua/

Мін'юст України; Наказ, Інструкція вiд 18.08.2004 № 86/5 Про затвердження Інструкції про ведення Державного реєстру право чинів http://rada.gov.ua/

Мінюст Лист «Щодо порядку нотаріального посвідчення правочинів» від 11.02.2004 № 31-38-35 http://rada.gov.ua/

Постанова Вищий господарський суд «Про визнання правочину недійсним» вiд 01.08.2007 № 48/232http://rada.gov.ua/

Постанова Пленуму Верховного суду України „Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” http://rada.gov.ua/

Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 № 959-XII http://rada.gov.ua/

Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про оренду землі». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 46-47 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 51 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про іпотеку». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 38

Закон України «Про приватизацію державного майна» http://rada.gov.ua/

Указ Президента України «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» від 7 листопада 1994 р., № 659/94 http://rada.gov.ua/

Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Узагальнення судової практики вiд 24.11.08 р. // Вісник Верховного суду України. – 2009. - № 1

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Алексеев С. С. Общая теория права. — М.: Юрид. лит., 1982.

Исаков В. Б. Юридические факти в советском праве. — М.: Юрид. лит.,1984.

Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву //Избранные труды по гражданскому праву. — М.: Статут, 2000. —С. 508-695.

Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве.— М.: Госюриздат, 1958.

Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. — М.: Юрид. лит., 1974

Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Сборник учених трудов. — Вьіп. 13. — Свердловск, 1970.

Новицкий Й. Б. Сделки. Исковая давность. — М., 1954.

Ойгензихт В. А. Воля й волеизьявление (Очерки теории, философии и психологии права). — Душанбе, 1983.

Рабинович Н. В. Недействительность сделки й ее последствия. —Ленинград, 1960.

Шахматов В. П. Сделки, совершенньїе с целью, противной інтересам государства и общества. — Томск, 1966.

Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом УРСР // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України. — 2002. — N 11. — С.103.

Ариванюк Т. До питання по укладення угод за участю подружжя // Право України. – 2001. - №9. – С.61.

Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності / І. Безклубий // Право України. — 2002. — N 6. — С. 57-61

Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок / В. Кучер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 106-110.

Частина підприємства як об'єкт цивільно-правових правочинів / С. Кривобок // Право України. — 2005. — N 8. — С. 36-40.

Проблемні питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі неспроможності (банкрутства) / О. Степанов // Право України. — 2004. — N 12. — С. 44-47.

Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів / Н. Безсмертна // Право України. — 2006. — N 3. — С. 56-58.

Коморний О. Правова природа угод про розділ продукції // Право України. – 2002. - №4. – С.43.

Семчик О. Щодо неоподатковуваного мінімуму доходів громадян // Право України. – 2001. - №12. – С.135.

Інститут реституції у міжнародному праві: історія становлення / А. Дмитрієв // Право України. — 2002. — N 10. — С. 133-136.

Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 72.

Бірюков В. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 72.

Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчамні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. - № 6. – С. 114 - 120.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1830; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!