Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особиВсього годин 11, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 19 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (поняття та ознаки, види).

2. Поняття та зміст права особи на життя. Момент виникнення та припинення права особи на життя.

3. Загальна характеристика особистих немайнових прав об’єктом яких є здоров’я як особисте немайнове благо (право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я).

4. Особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб: права на свободу; права на особисту недоторканність; права на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Додаткові питання:

1. Самозахист як підстава позбавлення права на життя.

2. Право на смерть. Чи можна розглядати самогубство достатньою правовою підставою для припинення права на життя.

3. Права на донорство.

4. Права на сім'ю.

5. Права на опіку або піклування;

Теми для рефератів:

1. Особисті немайнові права, що забезпечують відтворюваність фізичних осіб (репродуктивні права): право на репродуктивний вибір та право на репродуктивне здоров’я. 

2. Особисті немайнові права, що виникають у сфері сімейних відносин.

 

Відповідаючи на питання перше необхідно дати загальну характеристику особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Розкрити їх поняття, ознаки та види.

Відповідаючи на питання друге необхідно розкрити поняття та зміст права особи на життя. Встановити момент виникнення та припинення права особи на життя. Розкрити зміст репродуктивних прав особи.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати загальну характеристику особистих немайнових прав об’єктом яких є здоров’я як особисте немайнове благо. До таких прав ЦК України відносить: право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я. Дати визначення терміну «здоров’я». Охарактеризувати кожне з зазначених прав та розкрити їх зміст.

Відповідаючи на питання четверте необхідно охарактеризувати особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб. До таких прав відносять: права на свободу; права на особисту недоторканність; права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Проаналізувати кожне право та розкрити його зміст.

Завдання №89

Краснова пред’явила позов до ТОВ «Січ» про відшкодування моральної шкоди. У заяві позивачка зазначила, що 15 грудня після оплати покупок у торговому відділі супермаркету її безпідставно затримали працівники відповідача після виходу з торгового залу. У службовому приміщенні її примусово обшукали (перевірили сумку, речі у ній, верхній одяг тощо). Відповідач заперечуючи проти позову, вказав, що після повідомлення охоронця про вчинення спроби крадіжки товару одним з покупців, відповідно до Інструкції, що регламентує порядок проведення огляду речей та особистого огляду осіб на охоронюваних об’єктах, затвердженої головним директором ТОВ «Січ», Краснову було затримано та здійснено її огляд, який засвідчив відсутність у неї неоплачуваного товару.

Вважаючи, що діями працівників ТОВ «Січ» було порушено її право на свободу і особисту недоторканність, Краснова звернулася до суду.

Які обмеження права на свободу і особисту недоторканність передбачені чинним законодавством? Вирішіть справу.

Завдання № 90

Куденко звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої органами досудового слідства і прокуратури у зв’язку з незаконним утриманням його під вартою, слідством і судом з вересня 2003 р. до червня 2007 р. та його незаконним засудженням.

Судом було встановлено, що Куденко у вересні 2003 р. було затримано за підозрою у вчиненні крадіжки, а у квітні 2004 р. засуджено за цей злочин у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. У червні 2007 р. у зв’язку з ново виявленими обставинами рішення суду було скасовано, а Куденка звільнено від покарання.

В якому розмірі визначається моральна шкода, завдана незаконним засудженням? Які обставини можуть враховуватися судом у її визначенні? Які особисті немайнові права Куденка було порушено? Хто буде відповідачем за позовом? Вирішіть справу.

Завдання № 91

Позивач Домбровський зазначив, що внаслідок лікарської помилки та неналежного виконання лікарем Івановим своїх професійних обов’язків йому було поставлено неправильний діагноз, в результаті чого не проводилося необхідне лікування. Посилаючись на те, що внаслідок лікарської помилки йому було завдано матеріальної та моральної шкоди, просив задовільнити позов.

Хто є суб’єктом відповідальності? Правила договірної чи деліктної відповідальності повинні діяти? Які особисті немайнові права порушені? Вирішіть справу.

Завдання № 92

Громадянина Грузії було безпідставно призвано на дійсну військову службу до Збройних сил України, чим заподіяно моральну та матеріальну шкоду.

Які особисті немайнові права було порушені та чому?

Завдання № 93

У березні 2007 р. Бутов звернувся з позовом про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності. З квітня 2006 р. по січень 2007 р. він перебував під вартою. Справа була закрита за відсутністю складу злочину у діях Бутова.

Які особисті немайнові права Бутова було порушено? Якою є процедура виконання рішення суду про відшкодування моральної шкоди у цьому випадку?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання система особистих немайнових прав. Детально вивчити групу прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Знати які права відносяться до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи . Вміти здійснювати особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 

Нормативні акти та Література:

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 7 березня 1966р. № 703.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.10 листопада 1984р., № 1012. http://rada.gov.ua/.

Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. 26 листопада 1987р., № 2611.

Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ вiд 01.10.1987 Положення про запліднення in-vitro та трансплантацію ембріонів

Рада Європи; Резолюція, Міжнародний документ, Правила вiд 11.05.1978 Резолюція щодо приведення у відповідність законодавств держав-учасниць з питань вилучення, пересадки та трансплантації матеріалів організму людини N (78)29

Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 27.04.1994 № 257Про створення Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин 

Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ вiд 01.09.1989 Положення про трансплантацію фетальних тканин

Президент України; Указ вiд 19.11.1994 № 694/94 Про Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

Всесвітня медична асоціація; Резолюція, Міжнародний документ вiд 01.09.1994 Резолюція про ставлення лікарів до проблеми трансплантації органів людини

Верховна Рада України; Закон вiд 16.07.1999 № 1007-XIV Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині

Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік вiд 24.04.2000 № 695 Деякі питання реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"

МОЗ України; Наказ, Інструкція вiд 25.09.2000 № 226 Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації

Верховна Рада України; Закон вiд 22.12.2005 № 3261-IV Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію

Верховна Рада України; Закон вiд 02.10.1992 № 2657-XII Про інформацію

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Від 15.05.03. № 755 - ІV http://rada.gov.ua/.

Закон України вiд 19.11.1992 № 2801-XII Основи законодавства України про охорону здоров'я

КМУ; Постанова, Перелік вiд 15.02.2006 № 144 Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України

МОЗ України; Наказ, Методика, Форма типового документа, Перелік, Інструкція вiд 20.07.2006 № 508 Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Постанова ВРУ Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод людини. 23 березня 2000 р., N 1592-III. http://rada.gov.ua/

Постанова ВРУ «Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні». 16лютого 1999р., № 430 – ХІV. http://rada.gov.ua/

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c

Красавчикова Л. О. Личная жизнь под охраной закона. — М.: Юрид. лит., 1983.

Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. — М.: Знание, 1991.

Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини / О.О. Пунда // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 26. — С. 313-320.

Право людини на інформацію про стан здоров'я / В. Рєзнікова // Право України. — 2004. — N 9. — С. 36-39.

Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. — 2004. — N 11. — С. 46-49.

Право на гідну смерть / О. Довбуш // Право України. — 2002. — N 10. — С. 122-125.

Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я: проблеми реформування й оновлення // Право України. – 2000.- № 11.–С.93.

Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. – 2000.- № 9.–С.116.

Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність: поняття і характерні риси // Право України. – 2000.- № 12.–С.33.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1432; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!