Тема 2. Цивільне законодавство України. Всього годин 11, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 7.Всього годин 11, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 7.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 2 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та загальна характеристика джерел цивільного права.

2. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

3. Акти цивільного законодавства, їх система.

4. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

5. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай.

6. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

7. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Розкриваючи питання даної теми, необхідно дати поняття джерел цивільного права. Назвати види джерел цивільного права. Система джерел цивільного права зумовлена конструкцією ст.. 4 ЦК України. Охарактеризуйте види джерел цивільного права: право, нормативно-правовий акт, договір (міжнародний, цивільно-правовий), звичай, судова практика, аналогія права і аналогія закону.

Відповідаючи на друге питання потрібно вказати, що поняття цивільного законодавства тісно пов’язане з поняттям цивільного права як галузі права. Потрібно розкрити поняття цивільного законодавства, що є формою вираження цивільного права як галузі права. Укажіть на загальні засади цивільного законодавства.

Відповідаючи на третє питання послідовно розкриваються питання акти цивільного законодавства, їх система: Конституція України та її значення для цивільного законодавства; Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства; закони України; Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України; акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Розглядаючи питання дії актів цивільного законодавства у часі необхідно встановити момент вступу їх в дію і момент припинення їх дії. Окремо розгляньте питання дія актів цивільного законодавства у просторі та за колом осіб.

Розкриваючи питання акти цивільного законодавства і договір необхідно дати визначення договору. Потрібно зазначити, що цивільні відносини регулюються нормами законодавства або угодою сторін. Указати за яких умов міжнародний договір стає частиною національного законодавства України. Відмітити особливості міжнародного договору при урегулюванні цивільних правовідносин. Розкриваючи питання звичай необхідно перш за все дати характеристику звичаю ділового обороту.

 При висвітленні питання співвідношення загального і спеціального законодавства потрібно дати характеристику загального та спеціального законодавства. Указати на особливість регулювання цивільних правовідносин загальним та спеціальним законодавством. Розглядаючи питання аналогія закону і аналогія права, зазначте, що вони застосовуються у разу виникнення прогалини при регулюванні цивільних правовідносин чинним цивільним законодавством. Укажіть до яких правовідносин застосовується аналогія закону чи аналогія права.

При розгляді питання правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі проаналізуйте ЗУ «Про судоустрій України». Укажіть який характер мають роз’яснення вищих судових інстанцій. Охарактеризуйте норми моралі як джерела цивільного права.

Додаткові питання:

  1. Конституція України та її значення для цивільного законодавства.
  2. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства.
  3. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.
  4. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Теми для рефератів:

  1. Особливості застосування аналогія закону і аналогія права у цивільному праві.
  2. Правове значення постанов Пленуму Верховного суду України.

Завдання № 8

Громадянин Алієв за власний рахунок видав свій роман і уклав з двома харківськими підприємцями (продавцями книг) договір на реалізацію своєї книги. Невдовзі у м. Києві він виявив факт незаконного продажу своєї книги і звернувся до співробітників органів внутрішніх справ із вимогою про фіксацію факту продажі. Співробітники ВДСБЕЗ спільно із відділом з боротьби із злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. У подальшому, при перевірці, в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок цього справа була припинена за підставою мало-значимості діяння.

Якими галузевими нормами регулюються вказані правовідносини? Які підстави виникнення цивільних правовідносин? Які можливості для захисту авторських прав Алієва? Дайте консультацію за даним фактом.

Завдання № 9

Після смерті батька мешканець м. Харкова Матвієнко внаслідок складеного на його користь заповіту отримав право на спадщину у м. Бєлгороді. У склад спадщини входив будинок, приватне підприємство, автомобіль. Після отримання спадщини до Матвієнко як до спадкоємця звернулась Татарченко, яка була співмешканкою батька Матвієнко. При виділенні частки майна, яке вона набула спільно проживаючи разом з померлим, до неї пред’явив позов про сплату певної суми грошей Дубцов, котрий став інвалідом внаслідок виробничого травматизму, коли працював на приватному підприємстві батька.

Після прийняття спадщини Матвієнко вирішив залишити собі автомобіль, приватне підприємство продати громадянину Польщі, а будинок продати своєму знайомому мешканцю м. Харкова, що збирався на постійне місце проживання у м. Бєлгород.

Підготуйте розгорнуту консультацію щодо того, якими нормами права слід керуватися Матвієнко.

Завдання № 10

а) після одержання свідоцтва про спадщину на дім у місті Бєлгороді, Кисельов, який постійно проживає в м. Харкові, продав його Ламінарному. Через деякий час будинок згорів. Ламінарний подав позов у Київський районний суд міста Харкова до Кисельова про визнання угоди недійсною, оскільки він не зареєстрував будинок у виконавчому комітеті Ради народних депутатів.

б) у результаті ДТП, що сталася у м. Вітебську, з вини водія АТП, котре знаходилося в м. Москві, жителю м. Чугуєва Миколаєву завдано шкоди (розбитий автомобіль “Таврія”, заподіяні тілесні пошкодження, внаслідок чого він став інвалідом І групи). Потерпілий звернувся в суд м. Москви з позовом про відшкодування шкоди.

в) інспектор ДАІ в серпні 2004 року зупинив автомобіль із курськими реєстраційними номерами, яким керував житель м. Харкова Варавко на підставі довіреності, виданої його батьком. Довіреність була без нотаріального посвідчення.

г) у січні 1998 року тижневик “Товариш” опублікував начебто написаний 20 років тому лист групи українських письменників, серед яких були підписи І. Драча, Д. Павличка, В. Яворівського на ім’я голови КДБ СРСР Андропова Ю.В., в якому засуджувалася антирадянська та націоналістична діяльність. Світличного, В. Стуса, братів Горинів, Мороза, Чорновола та інших. Старокиївський районний суд м. Києва за позовом В. Яворівського прийняв справу про захист честі й відшкодування моральної шкоди до свого розгляду.

Вкажіть, законодавство якої держави повинно застосовуватися у вказаних випадках?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та системи цивільного законодавства. Знати особливості застосування аналогія закону і аналогія права у цивільному праві. Вміти правильно застосовувати загальне та спеціальне законодавство.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Житловий Кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X http://rada.gov.ua/

Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про національний банк України» від 20.05.1999 № 679 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про правовий статус закордонних українців» від 04.03.2004 № 1582 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про імміграцію» від 07.06. 2001 № 2491 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вiд 15.05.2003 № 755-IV http://rada.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

Верховний Суд; Постанова вiд 01.11.1996 № 9 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя http://rada.gov.ua/

Верховний Суд; Постанова вiд 19.01.2001 № 1 Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України http://rada.gov.ua/

Література:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.:Вентурi, 1997.- 480с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

Проблемы современного гражданского права: Сборник статей.- М.: Городец, 2000.- 384 c.

Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей.- М.: Статут, 2000.-318 c.

Гражданское право / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 1998.

Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.

Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.

Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.

Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.

Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9.

Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності // Право України. – 2009. - № 5. – С. 67-72.

Льошенко О. Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему України // Право України. – 2009. - № 6. – С. 76 - 79.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1471; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!