Зміст методичних рекомендаційЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Всього годин - 252, у т.ч. лекції - 72, практичні заняття - 64, самостійна робота - 116.

Модулів – 4; змістовних модулів (тем) - 24

МОДУЛЬ № 1. Основні засади цивільного права

Всього годин - 54, у т.ч. лекції - 10, практичні заняття - 10, самостійна робота - 24.

Тема 1. Поняття цивільного права та його система

Всього годин 10, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 2, самостійна робота - 6.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 1 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття цивільного права як галузі права.

2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.

4. Функції цивільного права.

5. Принципи цивільного права.

6. Система цивільного права.

7. Поняття цивільного права як науки.

Відповідаючи на питання перше до теми першої вкажіть, що цивільне право є складовою права в цілому, однією з його галузей. Тому цивільному праву властиві риси і характеристики, які властиві праву взагалі, вкажіть їх. Зазначте, що цивільне право також є приватним правом. Це означає, що метою його існування є захист приватних інтересів, розкрийте його зміст. Укажіть на взаємодію публічного і приватного права, правовим виявом якої є поява комплексних галузей законодавства.

Відповідь на питання друге повинна розкрити предмет цивільного права, а саме які суспільні відносини регулює це право. Дайте характеристику особистих немайнових та майнових відносин. Назвіть ознаки організаційних відносин у цивільному праві.

Методом права є сукупність прийомів, способів за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин. Укажіть, які саме ознаки притаманні методу цивільно-правовому регулювання суспільних відносин.

Під функціями розуміють специфічні напрямки правого регулювання відносин у процесі вирішення поставлених перед ними задач. Дайте характеристику функцій цивільного права.

Під принципами розуміють основні засади, у яких втілені найхарактерніші риси цього права. Назвіть загальні та спеціальні принципи цивільного права. Дайте характеристику принципів цивільного права закріплених ст. 3 ЦК України.

Система цивільного права відображає предмет цивільного права в єдності його інститутів. Система цивільного права своєю основою має структуру ЦК України. Пандектна та інституціональна системи права. Розкрийте структуру цивільного права як галузі права.

Цивільне право як наука. Наука – це специфічна сфера людської діяльності, яка покликана виробити і систематизувати об’єктивні знання про дійсність. Необхідно розкрити поняття та предмет цивільного права як науки. Методологія науки цивільного права.

Додаткові питання:

1. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.

2. Поняття, значення та види функцій цивільного права.

3. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.

Теми для рефератів:

1. Майнові відносини як предмет цивільного права.

2. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права.

3. Діалектика приватного і публічного у правовому регулюванні.

4. Предмет і метод приватного права.

 

Завдання № 1

1) Ковальов прийшов до себе на роботу і не привітався з колегами. Один з них, Віденко, вголос та в критичній формі висловився стосовно виховання Ковальова і манер його поведінки в колективі, внаслідок чого виникла сварка. Більшість співробітників пересварилися між собою, іншим був зіпсований настрій, а у відділі встановилася гнітюча обстановка. Деякі з працівників вважали, що вказаним випадком була порушена їх гідність, і звернулися до роботодавця з вимогою навести належний порядок і створити умови для плідної праці.

Визначте, які відносини виникли в наведеній ситуації?

2) Громадянин Головко внаслідок порушення правил обгону пошкодив автомобіль Mercedes SL600 Lourinser (зіпсовано крило, пошкоджене фарбування, пошкоджена стійка дверей, розбите переднє вітрове скло та ксенонова фара), яким керував Криворучко – співробітник органів внутрішніх справ. На вимогу відшкодувати заподіяну шкоду Головко вказав, що в нього грошей, необхідних на ремонт, немає, іншого майна також, і нічого робити він не буде, а натомість запропонував Криворучко забрати його автомобіль ВАЗ 2101 1979 року випуску. Більш того, він заявив, якщо Криворучко буде наполягати на своєму, то він звернеться в інспекцію з особового складу зі скаргою про незаконні вимоги і погрози.

На вимогу Криворучко факт дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було запротокольовано, складено схему. Проведена автотранс-портна експертиза встановила розмір заподіяного збитку – 16 тис. гривень. В інспекції з особового складу потерпілому порадили пред’явити свої претензії до порушника.

Визначить, які виникли відносини? Яке правове становище працівника міліції в разі автотранспортної пригоди за його участі? Чи може він захистити свої права, і які перспективи цивільного позову про відшкодування завданого збитку в разі звернення до суду?

Завдання № 2

Громадянин Раковський останні три роки за договором підряду передавав виготовлені ним на своєму подвір’ї та в своїй власній печі гончарні вироби приватному підприємцю Петухову. Відповідно до усної домовленості, за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку Раковський звернувся до Петухова з проханням видати довідку про отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Петухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, що працює на єдиному податку, не вів записів, і оскільки в нього нема найманих працівників, то він не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і взяти витяг про сплачені ним податки, і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для вирахування розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування і майже рік отримував допомогу як безробітний. Податки він не сплачував і декларації про отримані доходи не подавав.

Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин з Петуховим, його правового становища та можливого врегулювання ситуації.

Завдання № 3

При виході із власного будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, послизнувся на східцях та зламав ногу. Внаслідок цього він тривалий час перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.

Який характер носять відносини, що виникли? Що б Ви порадили Вовченко якби:

а) східці спеціально були вимащені слизькою рідиною малолітніми “жартівниками”, що проживають у тому ж будинку;

б) східці не були очищені двірником від льоду;

в) східці ненароком були вимащені сметаною, яка витекла із розірваного пакету сусідки, а коли та пішла за ганчіркою, щоб прибрати розлите, сталася пригода.

Завдання № 4

Сумською філією “Геобанку” за внутрішньою угодою та з дозволу правління банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли сума у встановлений термін не була повернена, Сумська філія банку звернулась із претензією до Полтавської філії про повернення нею переведеної суми грошей. Полтавська філія відмовилась задовольнити вимогу на тій підставі, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переведення коштів з однієї філії у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Сумською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата співробітників філії залежить від суми залучених коштів клієнтів і відсотків від наданих кредитів. Таке внутрішнє маневрування коштами призвело до зменшення заробітної платні персоналу Сумської філії.

Після відмови повернення грошей Сумська філія звернулась до Полтавського господарського суду із позовом про повернення грошей. Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб’єктами права.

Оцініть правомірність відмови.

Завдання № 5

Між батьком та донькою – студенткою одного з вищих закладів освіти – сталася сварка. Внаслідок особистої неприязні до друга доньки, батько повнолітньої доньки заборонив їй виходити з дому і запрошувати додому як своїх подруг, так і друга. Він наказав їй вести домашнє господарство, поратися на кухні та таке інше. В разі відмови пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень та тим, що взагалі вижене з хати на вулицю. Одночасно він розірвав контракт на навчання з закладом, де навчалася донька, і відмовився у подальшому сплачувати за її навчання.

Вважаючи це порушенням своїх прав, донька звернулася до Вас як юрисконсульта за консультацією. Яку пораду і на якій правовій підставі Ви зможете надати?

Завдання № 6

До суду звернувся Кулик з позовом до Сіренко про відшкодування шкоди, завданої відмовою від укладення шлюбу. З матеріалів справи стало відомо, що донька Кулика та син Сіренко подали до органів РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. Домовленістю сторін була призначена дата вінчання та весілля, почалось приготування до весільної церемонії.

За тиждень до призначеного весілля наречений отримав інформацію про непристойну поведінку нареченої, яка зустрічалась одночасно з іншим чоловіком та за плату надавала послуги інтимного характеру. На його думку, це робило неможливим укладення шлюбу і компрометувало його. Внаслідок цього наречений відмовився від укладення шлюбу, про що повідомив батька нареченої і забрав свою заяву із органів РАЦСу.

Батько нареченої надав докази того, що ним витрачені кошти на підготовку проведення церемонії укладення шлюбу, закуплені продукти, внесений завдаток власнику кафе, де мало бути проходити святкування весілля.

На підставі яких норм права слід вирішити спір? Яка підстава виникнення правовідносин?

Завдання № 7

Уткін звернувся до суду з позовом про стягнення 5 тис. гривень з Борисової. В процесі розгляду справи було з’ясовано, що Уткін і Борисова спільно проживали без реєстрації шлюбу. Після однієї із сварок Борисова викинула на смітник клітку з морською свинкою. Зі слів Уткіна, під подвійним дном клітки у нього була схованка, в якій знаходились приховані гроші у заявленій до стягнення сумі. Як пояснила Борисова, вона викинула клітку та тварину тому, що у неї алергія на шерсть та запахи, а Уткін на це та її прохання не звертав уваги.

Які виникли правовідносини та якими нормами права слід керуватись при вирішенні справи?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти предмет та метод цивільного права, його принципи та функції. Знати систему цивільного права та поняття цивільного права як науки.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1258; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!