Тема 38. Загальні положення про спадкування. Всього годин 10 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 2.Всього годин 10 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 2.

Лекція № 60 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття спадкування; підстави спадкування; відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини. Послідовно розкриваються питання спадкова маса; права та обов’язки, які входять до складу спадщини; права та обов’язки померлого, які не успадковуються. Висвітлюються питання суб’єкти спадкових правовідносин та об’єкти спадкового правонаступництва.

Розглядаються питання спадкування за заповітом та законом. Послідовно розкриваються питання поняття заповіту; право на заповіт; право на зміну та скасування заповіту; суб’єкти спадкування за заповітом; загальні вимоги до форми заповіту; заповіт з умовою; заповіт подружжя; секретний заповіт; недійсність заповіту.

Лекція № 61 (2 години). Розкривається питання посвідчення заповіту: нотаріусами, іншими посадовими особами; при свідках. Дається зміст заповіту та його тлумачення.

Розглядаються види заповідальних розпоряджень; призначення і підпризначення спадкоємців, заповідальний відказ, покладення. Висвітлюється право на обов’язкову частку у спадщині.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 54-55 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття спадкування, підстави спадкування.

2. Суб’єкти спадкового права.

3. Поняття спадкової маси. Права та обов’язки громадян, що можуть та не можуть переходити у спадок.

4. Час відкриття спадщини та його правове значення.

 5. Місце відкриття спадщини.

6. Оформлення заповіту, його виконання.

7. Види заповідальних розпоряджень.

8. Загальна характеристика права на обов’язкову частку в спадщині.

9. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.

Додаткові питання:

1. Право на спадкування.

2. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування.

3. Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.

4. Спадкування права на земельну ділянку. С

5. Спадкування частки у праві спільної власності.

6. Спадкування права на вклад у банку.

7. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

Теми для рефератів:

1. Особливості спадкового права у сучасному законодавстві України.

2. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України.

3. Правова конструкція заповіту подружжя в українському спадковому праві.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок прийняття спадщини.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

2. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

3. Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

4. Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

5. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

6. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

7. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

8. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

9. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

10. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

11. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

12. Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

13. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

14. Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

15. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

16. Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

17. Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 924; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!