Тема 32. Договори про надання послуг. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

Лекція № 48 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо загальних положень про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання. Указуються загальні та відмінні риси договорів про надання послуг. Розглядаються види таких договорів. Послідовно розкриваються питання договір перевезення: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Розкривається питання договір транспортного експедирування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Розглядаються питання щодо договорів зберігання, страхування. Розкривається загальна характеристика договору зберігання поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Послідовно розкриваються питання щодо договору страхування: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору страхування.

Лекція № 49 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо договорів доручення та комісії. Розглядається характеристика договору доручення: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Послідовно розкриваються питання щодо договору комісії: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Розглядаються питання щодо договорів управління майном та позики, кредитного договору, договору банківського вкладу. Розглядаючи договір управління майном розкривається його поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання договору управління майном, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Послідовно розкриваються питання щодо договору позики, кредитного договору, договору банківського вкладу, а саме дається їх поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

У лекції також розглядаються питання щодо договорів банківського рахунку та факторингу. Дається загальна характеристика про розрахунки. При висвітленні питання щодо договору банківського рахунку розкривається його поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Послідовно розкриваються питання щодо договору факторингу. Дається його поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Даються загальні положення про розрахунки. Висвітлюються питання: розрахунки із застосуванням платіжних доручень; розрахунки за акредитивом; розрахунки за інкасовими дорученнями; розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 43-44 (4 години). Навчальні питання:

1. Визначить предмет договору про надання послуг, умови його виконання. Назвіть види договорів про надання послуг.

2. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

3. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

 4. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

5. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

6. Обов’язкове та добровільне страхування.

7. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

8. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

9. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

10. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.

11. Права та обов’язки сторін в договорах позики, кредиту, факторингу.

12. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін в цих договорах.

13. Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

Додаткові питання:

1. Яка особливість договорів про надання послуг?

2. Які існують види послуг?

3. Хто може бути поклажодавцем за договором зберігання?

4. Поняття товарного складу.

5. Договір складського зберігання.

6. Зберігання речей, визначених родовими ознаками.

7. Зберігання речі у ломбарді.

8. Зберігання цінностей у банку.

9. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.

10. Зберігання речей у гардеробі організації.

11. Зберігання речей пасажира під час його перевезення.

12. Зберігання речей у готелі.

13. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).

14. Зберігання автотранспортних засобів.

15. Договір охорони.

16. Які особливості зберігання на товарному складі?

17. Які документи видаються складом на підтвердження прийняття товарів?

18. Які особливості договору охорони?

19. Поняття та ознаки договору чартеру (фрахтування).

20. Перевезення у прямому змішаному сполученні.

21. Перевезення транспортом загального користування.

22. Відповідальність сторін за договором перевезення.

23. Елементи договору транспортного експедирування.

24. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування.

25. Припинення договору транспортного експедирування.

26. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором транспортного експедирування.

27. Яка відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу?

28. Яка відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу?

29. Яка відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставляння пасажира до пункту призначення?

30. Яка відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу?

31. Яка відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти?

Теми для рефератів:

1. Особливості укладення договору факторингу.

2.Транспортне законодавство.

3. Особливості перевезень залізничним транспортом.

4. Особливості зберігання речей у ломбарді.

5. Особливості надання страхових послуг в Україні.

6. Агентський договір.

7. Особливості надання послуг поштового зв’язку.

8. Особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

9. Особливості надання споживчого кредиту в Україні.

10. Договори банківського вкладу і банківського рахунка.

11.Особливості укладання договору управління майном.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про послуг. Знати види цих договорів. Знати особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

 

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 54.

2. Лівак П., Рогова О. Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 62.

3. Назаренко В. Поняття договору комісії як інституту непрямого представництва в розвинутих країнах //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 67.

4. Богославець В. Відповідальність за порушення умов договору про надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

5. Богуцький О. Права та обов’язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

6. Богуцький О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

7. Волинець Т. Особливості прав та обов’язків пацієнта за договором про надання медичної допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

8. Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

9. Богославець В. Особливості укладення договорів про надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

10. Демчук А. Предмет на об’єкт договору зберігання на товарному складі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

11. Княжицький М. Договір про надання послуг з трансляції (ретрансляції) телерадіопрограм (телерадіопередач) кабельним телебаченням // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

12. Княжицький В. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

13. Луцик М. Предмет договору транспортного експедирування // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

14. Проценко В. Про можливість застосування умов делькредере в агентському договорі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

15. Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

16. Рєзнікова В. Співвідношення основних посередницьких договорів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

17. Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

18. Свистун Л. Особливості укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

19. Свистун Л. Деякі питання правової природи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

20. Ткалич М. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність № 8

21. Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

22. Мазуренко В. Правова характеристика ринку послуг поштового зв’язку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

23. Мазуренко В. Проблеми державної економічної політики у сфері послуг поштового зв’язку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

24. Мазуренко В. Правові засоби регулювання ринку послуг поштового зв’язку в умовах його фактичної монополізації // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

25. Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на коммунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

26. Майданник Р. Смирницький Ю. Довірче управління майном в праві України // Право України. – 1998.- № 4.–С.19.

27. Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. – 2000.- № 10.–С.113.

28. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку / Л. Воробець // Право України. — 2002. — N 12. — С. 62-65.

29. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. — 2002. — N 9. — С.104.

30. Василинчук В Правове регулювання банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 7. – С.36.

31. Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності / А. Ковальчук // Право України. — 2003. — N 5. — С. 62-65.

32. Кредитування як банківська операція / Л. Оплачко // Право України. — 2003. — N 2. — С. 52-56.

33. Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України / Л. Оплачко // Право України. — 2003. — N 9. — С. 61-64.

34. Значення нотаріальної процесуальної форми у врегулюванні кредитних відносин / С. Фурса // Право України. — 2001. — N 11. — С. 55-59.

35. Договір управління підприємством / С. Кривобок // Право України. — 2007. — N 3. — С. 47-51.

36. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів / Н. Безсмертна // Право України. — 2004. — N 3. — С. 34-37.

37. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Свистун // Право України. — 2004. — N 7. — С. 62-64.

38. Правові питання зберігання автомобілів на автостоянках / О. Степанов // Право України. — 1999. — N 12. — С. 72-74.

39. Договір на страхування автомобіля та його види / О. Степанов // Право України. — 1999. — N 11. — С. 68-70.

40. Поняття та особливості посередницьких договорів / В. Васильєва // Право України. — 2004. — N 12. — С. 42-44.

41. Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

42. Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

43. Денисенко Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

44. Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

45. Кулик Д. Особливості виникнення правовідносин, заснованих на видачі розрахункового чека № 12

46. Приходько В. Послуга як правова категорія та характеризуюча ознака договору розшуку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 5

47. Проценко В. Становлення та розвиток агентського договору в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

48. Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

49. Чапичадзе Я. Понятие и разновидности страхования ответственности в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

50. Чапичадзе Я. Характеристика и соотношение форм страхования в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

51. Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

  1. І. А. Безклубий Поняття розрахункових відносин \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №7.
  2. І. А. Безклубий Правова природа договору банківського вкладу \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.
  3. І. А. Безклубий Про публічність договору банківського рахунка \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 3.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1059; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!