Тема 28. Загальні положення про договір. Всього годин 16 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.Всього годин 16 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 12.

Лекція № 40 (2 години). У лекції розглядаються питання поняття цивільно-правового договору. Розкривається питання принцип свободи договору та види договору. Послідовно розкриваються питання публічний договір; договір приєднання; попередній договір; договір на користь третьої особи. Висвітлюється питання форма договору.

Лекція № 41 (2 години). У лекції розглядаються питання змісту цивільно-правового договору і класифікація його умов. Послідовно розкриваються питання істотні, звичайні та випадкові умови договору. Розглядається питання тлумачення умов договору. Дається порядок укладення договорів: оферта, акцепт. Висвітлюються підстави для зміни або розірвання договору.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 36 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та види договорів.

2. Принцип свободи договору.

3. Публічний договір.

4. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.

5. Форма договору.

6. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.

7. Суттєві, звичайні та випадкові умови договору.

8. Тлумачення умов договору.

9. Порядок укладання договорів. Оферта. Акцепт.

10. Підстави для зміни або розірвання договору.

Додаткові питання:

1. Ціна в договорі.

2. Чи є реклама офертою?

3. Які обов’язкові умови повинна містити оферта?

4.  Як вирішуються переддоговірні спори?

5. Місце укладання договору.

6. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

7. Форма зміни або розірвання договору.

8. Обов’язкові реквізити договору.

Теми для рефератів:

1. Спонукання до укладення договору.

2. Особливості укладання публічного договору.

3. Специфіка умов договору приєднання.

4. Біржові договори: форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціон, їх особливості укладання.

5. Особливості укладання договорів на конкурсах та аукціонах.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання договору, його види. Знати зміст цивільно-правового договору. Знати порядок укладання договору.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

2. Карабань В.Спонукання до укладання цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти ) // Право України. – 2000.- № 10.–С.24.

3. Запорожець А. Поняття, сутність та зміст договору приєднання // Право України. – 1991. - № 9. – С. 9.

4. Луць В. Договори у підприємницькій діяльності // Право України. – 1992. - № 7. – С. 15.

5. Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 58.

6. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

7. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

8. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

9. Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

10. Еволюція норм договірного права у конкурсному процесі / Н. Барабашова, В. Бондік // Право України. — 2003. — N 11. — С. 45-49.

11. Банасевич І. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

12. Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

13. Бершадська І. Предмет застави при заставі цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

14. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

15. Богославець В. Природа договірних правовідносин щодо надання правової допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

16. Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

17. Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірних зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

18. Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

19. Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

20. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 980; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!