Тема 31. Договори про виконання робіт. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

Лекція № 46 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо загальних та відмінних рис договорів про оплатне виконання робіт. Розглядаються види таких договорів. Послідовно розкриваються питання договір підряду: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору підряду.

Розглядаються питання договір побутового підряду. Послідовно розкриваються питання поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів за договором побутового підряду.

Розглядається питання щодо договору будівельного підряду, а саме поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Лекція № 47 (2 години). У лекції розглядаються питання договір підряду на проектні та пошукові роботи. Розкриваються його поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Послідовно розкриваються питання договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 41-42 (4 години). Навчальні питання:

1. Загальні та відмінні риси договорів про виконання робіт.

2. Загальна характеристика та види договорів підряду.

3. Правова ціль договору підряду.

4. Істотні умови договору підряду.

5. Поняття та юридична характеристика договору побутового підряду. Права та обов’язки сторін.

6. Особливості та характеристика будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.

7. Особливості та характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. Права та обов’язки сторін.

8. Сутність та характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.

Додаткові питання:

1. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу за договором підряду?

2. Яку несе відповідальність підрядник за неналежну якість роботи?

3. Які правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника?

4. Який строк позовної давності, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи? 

5. Особливості умов договору будівельного підряду.

6. Чи мають право замовник і субпідрядник пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником?

7. У чому полягає публічний характер договору побутового підряду?

8. Які переддоговірні обов’язки підрядника за договором побутового підряду?

9.Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини у галузі будівництва?

10. Яка відповідальність сторін за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт?

11. Що є предметом договору підряду на проектні та пошукові роботи?

12. Що предметом договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та у чому полягає його специфіка?

13. Що є предметом договору про виконання робіт, які його ознаки?

Теми для рефератів:

1. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.

2. Взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями.

3. Майнова відповідальність за порушення умов договору підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про виконання робіт. Знати види цих договорів. Знати юридичну характеристику та особливості укладення.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

2. Будянський В. Якість і відповідальність у господарських договорах на проектні роботи // Право України. – 1991. - № 8. – С. 9.

3. Товкун І. Господарський спосіб капітального будівництва // Право України. – 1991. - № 3. – С. 18.

4. Банасевич І. До питання про зміст договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

5. Великанова М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт у системі цивільно-правових договорів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 992; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!