Модуль № 7. Недоговірні зобов’язання. Всього годин 36, у т.ч. лекції - 10, практичне заняття - 10, самостійна робота - 16.Всього годин 36, у т.ч. лекції - 10, практичне заняття - 10, самостійна робота - 16.

Тема 34. Недоговірні зобов’язання з правомірних дій

Всього годин 20, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 2, самостійна робота - 4.

Лекція № 54 (2 години). У лекції розглядаються питання публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. Послідовно розкриваються питання їх поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Розкривається питання вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Дається їх поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Лекція № 55 (2 години). У лекції розглядаються питання рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Послідовно розкриваються питання зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін та зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки. Розглядається питання створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 49 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

2. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

3. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.

5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.

6. Зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб.

7. Зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики не договірних відносин. Знати види не договірних відносин, що виникають з правомірних дій.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

2. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

3. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

4. Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

5. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

6. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

7. Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

8. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

9. Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 4

10. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5

 

Тема 36. Деліктні зобов’язання  

Всього годин 14, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 6.

Лекція № 59 (2 години). У лекції розглядаються поняття і система деліктних зобов’язань. Визначаються суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань, їх класифікація.

Правові умови виникнення деліктних зобов’язань. Необхідні та факультативні умови виникнення деліктних зобов’язань.

Розглядаються питання загальні положення про порядок та об’єм відшкодування заподіяної шкоди. Відмічається про необхідність врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 50-51 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття і система деліктних зобов’язань.

2. Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань.

3. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

4. Відшкодування моральної шкоди.

Додаткові питання:

1. Способи визначення розміру відшкодування моральної шкоди.

2. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду.

3. Порядок відшкодування шкоди.

Теми для рефератів:

1. Особливості відшкодування моральної шкоди.

2. Особливості відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

3. Деліктні зобов’язання: історичний досвід та сучасні тенденції розвитку в Україні.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики не договірних відносин. Знати види не договірних відносин. Знати порядок відшкодування завданої шкоди.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

11. Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

12. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

13. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

14. Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

15. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

16. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

17. Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

18. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

19. Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

20. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 634; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!