Тема 39. Порядок здійснення спадкування. Всього годин 9 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 1.Всього годин 9 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 1.

Лекція № 62 (2 години). Послідовно розкриваються питання спадкування за законом: підстави спадкування за законом; черговість спадкування за законом; зміна черговості закликання до спадкування; спадкування за правом представлення; частка спадкоємців за законом у спадковому майні.

Лекція № 63 (2 години). У лекції розглядаються питання право та строки на прийняття спадщини. Послідовно розкриваються питання наслідки спливу строку; право на відмову від прийняття спадщини. Вказуються правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Розкривається питання переходу права на прийняття спадщини.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 56-57 (4 години). Навчальні питання:

1. Підстави і черговість спадкування за законом.

2. Порядок прийняття спадщини.

3. Порядок відмови від спадщини.

4. Відповідальність за боргами спадкодавця.

5. Особливості спадкового договору і його умови.

6. Спадкова трансмісія. Підпризначення спадкоємця.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок прийняття спадщини.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

18. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

19. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

20. Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

21. Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

22. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

23. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

24. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

25. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

26. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

27. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

28. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

29. Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

30. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

31. Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

32. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

33. Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

34. Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

Тема 40. Оформлення права на спадщину

Всього годин 9 у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 1.

Лекція № 64 (2 години). У лекції розглядаються питання право та строки на прийняття спадщини. Послідовно розкриваються питання наслідки спливу строку; право на відмову від прийняття спадщини. Вказуються правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Розкривається питання переходу права на прийняття спадщини.

Розглядається питання про дії, які свідчать про прийняття спадщини. Послідовно розкриваються питання подання заяви на прийняття спадщини; прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем; прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Лекція № 65 (2 години). Дається питання виконання заповіту; призначення виконавця заповіту. Оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 58-59 (4 години). Навчальні питання:

1. Порядок прийняття спадщини.

2. Порядок відмови від спадщини.

3. Відповідальність за боргами спадкодавця.

4. Спадкова трансмісія. Підпризначення спадкоємця.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок прийняття спадщини.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

35. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

36. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

37. Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. -   № 3

38. Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

39. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

40. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

41. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

42. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

43. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

44. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

45. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

46. Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

47. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

48. Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

49. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

50. Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

51. Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

Тема 41. Спадковий договір

Всього годин 8 у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 4.

Лекція № 66 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо спадкового договору: поняття; сторони; форма; обов’язки набувача; особливості спадкового договору з участю подружжя; забезпечення виконання та розірвання спадкового договору.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 60 (2 години). Навчальні питання:

1. Особливості спадкового договору

2. Умови та сторони спадкового договору.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики спадкового права. Знати положення щодо спадкування за заповітом та законом, черговість спадкування, спадкова маса. Знати порядок прийняття спадщини.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

52. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

53. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

54. Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

55. Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

56. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

57. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

58. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

59. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

60. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

61. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

62. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

63. Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

64. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

65. Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

66. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

67. Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 8

68. Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11


 

V. Контрольні питання

Питання до іспиту з курсу “Цивільне право”

(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 859; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!