Тема 37. Окремі підстави відшкодування шкоди. Всього годин 12, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 4.Всього годин 12, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 4.

Лекція № 58 (2 години). У лекції послідовно розкриваються питання відшкодування шкоди, завданою особою у разі здійснення нею права на самозахист; у стані крайньої необхідності; заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків; заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами. Окремо розглядається питання відшкодування моральної шкоди: поняття, порядок та обсяг відшкодування моральної шкоди.

Лекція № 59 (2 години). У лекції розглядаються питання відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду; завданої злочином; завданої особами, що не досягли повноліття; завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки; завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю; завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Послідовно розкриваються питання набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання): поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 52-53 (4 години). Навчальні питання:

1. Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

2. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.

3. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

4. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

5. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

6. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

7. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

8. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

9. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

Додаткові питання:

1. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

2. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину.

3. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

4. Поняття кондиційних зобов’язань.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин. Знати види недоговірних відносин. Знати порядок відшкодування завданої шкоди.

 

Література

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

21. Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

22. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

23. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

24. Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

25. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

26. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

27. Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

28. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

29. Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

30. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5


Модуль № 9. СПАДКОВЕ ПРАВО

Всього годин 36 у т.ч. лекції - 14, практичне заняття - 14, самостійна робота - 8.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 845; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!