МОДУЛЬ № 2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.Всього годин - 72, у т.ч. лекції - 22, практичне заняття - 18, самостійна робота - 32.

Тема 6. Фізична особа

Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 6-7 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

2. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.

3. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх дітей.

4. Індивідуалізація фізичної особи.

5. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

6. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.

7. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

8. Оголошення фізичної особи померлою.

9. Акти цивільного стану.

10. Фізична особа-підприємець.

Додаткові питання:

 1. Початок та кінець правоздатності фізичної особи.
 2. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи.
 3. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
 4. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
 5. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною.
 6. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.
 7. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.
 8. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.
 9. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.
 10.  Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Теми для рефератів:

 1. Здійснення фізичною особою підприємницької діяльності.
 2. Банкрутство фізичної особи-підприємця. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця.
 3. Обставини (дії та події), що визнаються актами цивільного стану.

Відповідаючи на питання поняття фізичної особи необхідно пояснити у якому випадку застосовуються терміни: «фізична особа», «людина», «громадянин». Дати визначення «фізична особа». Дайте визначення «правоздатність фізичної особи». Проаналізуйте ст. 25 ЦК України. Розкрийте види правоздатності, на приклад, сімейна, фантомна, трудова тощо. Як розглядається правоздатність у теорії цивільного права?

Відповідаючи на питання цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види дайте визначення «цивільна дієздатність фізичної особи». Розкрийте її зміст. Назвіть та охарактеризуйте види цивільної дієздатності фізичних осіб. Дайте визначення «марнотратництво», чи використовується це поняття у ЦК Україні та чи можна обмежити марнотратника за законодавством України?

Відповідаючи на питання третє розкрийте особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх дітей. Назвіть види дієздатності у дітей.

Відповідаючи на питання індивідуалізація фізичної особи необхідно дати визначення індивідуалізації фізичної особи. Розкрити її правове значення. Висвітлити питання ім’я фізичної особи, його правове значення. Розкрити питання місце проживання фізичної особи порівняти ст.. 29 ЦК У країни та ЗУ « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Відповідаючи на питання обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи необхідно вказати підстави та порядок обмеження дієздатності фізичної особи. Дати визначення дієздатності.

Відповідаючи на питання визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності необхідно вказати підстави та порядок визнання фізичної особи недієздатною. Назвати підстави та суб’єктний склад для поновлення фізичної особи у дієздатності. Дати визначення недієздатності. Розкрити медичний та юридичний критерій, за якими особу можна визнати недієздатною. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

Відповідаючи на питання визнання фізичної особи безвісно відсутньою необхідно вказати підстави та порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Проаналізувати ст.ст. 44, 45. ЦК України.

Відповідаючи на питання оголошення фізичної особи померлою необхідно вказати підстави та порядок визнання фізичної особи померлою. Правові наслідки визнання фізичної особи померлою. Чим відрізняється визнання фізичної особи померлою від встановлення факту смерті? Назвіть правові підстави повернення особи, яка оголошена померлою.

Відповідаючи на питання акти цивільного стану необхідно дати визначення «цивільний стан». Розкажіть про загальний та спеціальний правовий стан фізичної особи. Проаналізуйте ЗУ «Про органи реєстрації актів громадянського стану». Дайте визначення «акти громадянського (цивільного) стану». Вкажіть на невідповідність термінологій, яка використовується зазначеним законом та ЦК України. Які акти цивільного стану виділяють?

Відповідаючи на питання фізична особа-підприємець назвіть нормативні акти, які регулюють вказані правовідносини. Проаналізуйте ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Вкажіть на особливості правового становища підприємця.

Завдання № 29

За здійснення крадіжки із складу готової продукції меблевого магазину водій-експедитор Костін і продавець Ханко були засуджені судом кожний на 5 років позбавлення волі без права в подальшому працювати в системі торгівлі. В скарзі на вирок суду Костін вказав, що він взагалі в системі торгівлі не працював, а працював на меблевій фабриці, і тому призначення йому додаткової міри покарання неправомірне.

На яке питання розраховане завдання? Яке рішення необхідно винести за поданою скаргою?

Завдання № 30

При розгляді адміністративних матеріалів, начальник Київського РВВС виніс наступні рішення:

а) за порушення правил переходу вулиці водія заводу ВАТ “ХЗТД” позбавити права управління автотранспортними засобами строком на 2 роки і вилучити в нього права водія;

б) за порушення санітарних правил приватним підприємцем Петренко вилучити в нього патент на ремонт автомобілів;

в) за появу у нетверезому стані в громадському місці і систематичне зловживання спиртними напоями оштрафувати Сиропова, а також направити за місцем його роботи прохання, щоб заробітна плата Сиропова видавалася його дружині;

г) за управління автомашиною в стані легкого алкогольного сп’яніння накласти штраф на Семенка і позбавити його права на управління транспортними засобами строком на 2 роки.

Дайте аналіз накладених стягнень і встановіть їх правомірність. Чим відрізняється обмеження правоздатності від позбавлення суб’єктивного права?

 Завдання № 31

Богданов у заповіті вказав, що його неповнолітній син зможе успадкувати його автомобіль лише за умови вступу до ВЗО зразу ж після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований його дружиною. Крім цього, своїм спадкоємцям він заповів, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури в фонд кафедри університету, на якій він працював. Черговий лікар лікарні, де лікувався і помер Богданов, завірив заповіт і направив його в нотаріальну контору.

Зробіть мотивований висновок за змістом заповіту.

Завдання № 32

До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував мопед “Верховина”. Через деякий час Володимир за побутовим правочином обміняв мопед на легкий мотоцикл “Мінськ”, який через 3 дні був вкрадений. Батько Володимира вимагав повернути мопед, на що одержав відмову. Тоді він звернувся з позовом у суд.

Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 33

Після заміжжя 15-річна Ковальова разом із своїм чоловіком виїхала на нове місце проживання. Бажаючи продати одержану у спадщину частину житлового будинку і земельної ділянки, вона разом із чоловіком дала оголошення в рекламну програму “Пріор”. Коли за оголошенням звернулися покупці, батько Ковальової пояснив, що його дочка є неповнолітньою і сама без його згоди не може укладати договори. Крім цього, він не хоче ділити будь з ким житловий будинок.

Дайте висновок відносно дій сторін. Який найкращий варіант вирішення конфлікту?

Завдання № 34

Шістнадцятирічний Петренко на гроші, які він заробив від продажу газет та миття автомобілів, придбав магнітофон, кросівки, п’ятнадцятитомник детективів. Окрім цього, він регулярно витрачав гроші на покупку сигарет, жувальної гумки та гру на розважальних автоматах. Через деякий час він продав магнітофон і купив цінні папери. Його батько, вважаючи, що ці правочини він не міг укладати без його згоди, подав позов у суд про визнання усіх правочинів недійсними.

Яке рішення повинен винести суд?

 Завдання № 35

Дванадцятирічний Семенов та шістнадцятирічний Гребенко вчинили крадіжку автомашини, яка належала ветеринарній лабораторії. Покатавшись, вони запалили машину, щоб не залишити своїх відбитків пальців. Ветеринарна лабораторія пред’явила позов до батьків про відшкодування завданих збитків, суд задовольнив позов і в своєму рішенні вказав, що провина неповнолітніх у заподіянні шкоди доведена, але вони не мають самостійної заробітної плати. Через це шкода повинна бути відшкодована їхніми батьками. Вітчим Гребенка від відшкодування шкоди відмовився.

Як повинна бути вирішена справа?

Завдання № 36

Житель міста Баку Павличко вирішив придбати у Вовка житловий будинок, розташований в місті Харкові. Нотаріус відмовив у реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки Павличко не є громадянином України і у нотаріуса відсутня можливість встановити дійсний об’єм дієздатності Павличко.

Чи правильно зробив нотаріус? Яка правоздатність і дієздатність у іноземних громадян?

Завдання № 37

Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі затрати, організацію забезпечення розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище компанії, компаньйони і дружина Дніпрова подали заяви про визнання Дніпрова обмежено дієздатним (марнотратником).

Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним?

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття фізичної особи як учасника цивільних правовідносин. Знати визначення правоздатності та дієздатності фізичної особи. Знати як співвідносяться правоздатність та суб’єктивне цивільне право. Засвоїти питання визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення фізичної особи померлою.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Конвенція про права дитини. ООН від 20.11.1996 http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Земельний кодекс України вiд 18.12.1990 № 561-XII http://rada.gov.ua/

Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073- http://rada.gov.ua/

Житловий Кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X http://rada.gov.ua/

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 № 10.12.1948 http://rada.gov.ua/

Закону України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235. http://rada.gov.ua/

Закон вiд 22.02.2000 № 1489-III Про психіатричну допомогу http://rada.gov.ua/

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05. 1991 № 1023 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про нотаріат » від 02.09. 1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 825 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 04.11.1986 http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 24.12.1993 № 3807-XII Про органи реєстрації актів громадянського стану http://rada.gov.ua/

Президент України. Указ від 04.12.1996 № 1165\96 Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики http://rada.gov.ua/

Постанова КМУ від 26.04.1995 р. N 308Про затвердження Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання

Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

Верховний Суд; Постанова вiд 28.03.1972 № 3 Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Братусь С. Н. Субьекты гражданского права. — М., 1950.

Вебере Я. Р. Правосубьектность граждан в советском гражданском ы семейном праве. — Рига, 1976.

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c.

Практикум по гражданскому праву: В 2-х ч. Ч.1.- М.: Юрист, 1998.- 176 c.

Головашевич А. К вопросу о правосубъектности физических лиц // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

Шишка Р. Індивідуалізація фізичних осіб як підприємців // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 6

Назімок Н. Інститут банкрутства фізичних осіб: перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 10

 

Тема 7. Опіка та піклування

Всього годин 9, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 8 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та мета опіки та піклування.

2. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.

3. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.

4. Призначення опікуна або піклувальника.

5. Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування.

Додаткові питання:

 1. Місце встановлення опіки або піклування.
 2. Орган опіки та піклування.
 3. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування.
 4. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.
 5. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.

Теми для рефератів:

1. Загальні положення про опіку над малолітніми дітьми.

2. Загальні положення про піклування на фізичними особами.

Відповідаючи на питання поняття та мета опіки та піклування необхідно дати визначення інституту опіки та піклування. Проаналізувати ст. 55 ЦК України та вказати мету опіки та піклування. Вказати, які нормативно-правові акти регулюють відносини щодо опіки та піклування.

Відповідаючи на питання обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування проаналізуйте ст. 57 ЦК України. Вкажіть на порядок та органи, яким необхідно повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.

Відповідаючи на питання третє необхідно розповісти порядок та підстави встановлення опіки та піклування судом та  органом опіки та піклування. Вказати на повноваження опікуна та піклувальника. Перелічити ті дії, які опікун та піклувальник не можуть вчиняти щодо своїх підопічних.

Відповідаючи на питання четверте необхідно вказати хто призначає опікуна або піклувальника. Порядок призначення опікуна та піклувальника.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно вказати суб’єктний склад опіки та піклування. Указати який нормативний акт регулює діяльність органу опіки та піклування. Перелічити повноваження органу опіки та піклування.

Завдання № 38

Душевнохворий повнолітній Демидов зайшов на двір Коновалова і розпалив вогонь, від якого загорівся хлів. Коновалов подав позов до батька Демидова, який був опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи даного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов’язки.

Як необхідно вирішити спір по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?

Завдання № 39

Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього, вона продала й інші речі, успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). Щодо прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить в компетенцію органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на покупку умеблювання квартири, де вони з донькою мешкають. За повідомленням інспектора, відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.

Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

Завдання № 40

Після смерті Борисова його спадкоємцями були визнані дружина, неповнолітній син і малолітній онук, опікуном якого була вдова Борисова. Борисова подала в нотаріальну контору заяву про відмову сина й онуки від спад-щини на її користь. В прийнятті заяви нотаріус відмовив.

На яке питання розраховане завдання? Дайте висновок по справі? Чим відрізняється опіка від піклування? Складіть порівняльну таблицю.

Завдання № 41

Потерпіла від злочину Бурса звернулася в суд з позовом до органу опіки і піклування про відшкодування їй майнової і моральної шкоди. Як з’ясувалось, напад на Бурсу скоїли неповнолітні брати Мозолевські (12 і 13 років відповідно). Мати братів була позбавлена батьківських прав і мешкала в іншому місті, а батько був затриманий правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину і перебував під вартою. Неповнолітні продовжували мешкати в своїй квартирі і, щоб прогодуватися, нападали на жінок.

Як слід вирішити справу? Хто повинен відшкодовувати збитки постраждалим від нападів братів?

Завдання № 42

Кореспонденти однієї з газет, Косов і Курінний під, час відрядження до Іраку в зону бойових дій у січні 2004 року пропали, їх автомобіль пізніше був знайдений з багатьма слідами від куль. У лютому 2004 року батько Косова звернувся в суд з заявою про визнання сина померлим, яка була задоволена. У травні 2004 року Косов повернувся на батьківщину і пояснив, що увесь цей час знаходився у полоні і йому випадково вдалося втекти.

Дайте юридичний аналіз викладеної ситуації. Як буде вирішена доля майнових та інших прав Косова?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття опіки та піклування, усвідомити важливе значення цих інститутів цивільного права. Знати у якому випадку опіку та піклування встановлює суд, а в яких випадках орган опіки та піклування. Знати, які вимоги встановлені законодавством до особи опікуна та піклувальника.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

Конвенція про права дитини. ООН від 20.11.1996 http://rada.gov.ua/

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 № 10.12.1948

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-3 http://rada.gov.ua/

Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про нотаріат » від 02.09. 1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про загальну середню освіту » від 13.05.1999 № 651 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 № 2984 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906 http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 24.01.1995 № 20/95-ВР "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" http://rada.gov.ua/

Президент України ; Указ від 04.05.2007 № 376 Про додаткові заходи щодо захисту законних інтересів дітей http://rada.gov.ua/

Міністерство юстицій ; Наказ від 03.03.2004 № 18\5 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України http://rada.gov.ua/

Держкомсім'ямолодь України, Міносвіти, МОЗ України, Мінпраці України; Наказ, Правила вiд 26.05.1999 № 34/166/131/88 Про затвердження Правил опіки та піклування

Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

Верзуб Б. М. Некоторые вопросы взаимодеиствия органов опеки й попечительства й нотариата по защите прав й законных интересов несовершеннолетних при совершении сделок отчуждения недвижимого имущества // Нотариат. — 2000. — № 5. — С. 69-71.

Грибанов В. П. Пределы осуществления й защиты гражданских прав.— М., 1972.

Ершова Н. М. Опека й попечительство над несовершеннолетними по советскому праву. — М., 1959.

Ершова Н. М. Опека й попечительство над взрослыми. — М., 1962.

Малеин Н. С. Гражданский закон й права личности в СССР. — М.,1981.

Михеева Л. Ю. Институт опеки й попечительства й его перспективи // Современное право. — 2002. — № 7. — С. 43-46.

Антонюк О. Проблемні аспекти інституту опіки над майном фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

 

Тема 8. Юридичні особи

Всього годин 15, у т.ч. лекції - 6, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 9-10 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.

2. Вчення про юридичні особи.

3. Види юридичних осіб.

4. Способи створення юридичної особи.

5. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Відмінності загальної та спеціальної правоздатності юридичної особи.

6. Філії та представництва юридичної особи.

7. Відповідальність юридичних осіб.

8. Індивідуалізація юридичної особи.

9. Припинення юридичної особи.

10. Підприємницькі товариства (поняття, види).

Додаткові питання:

 1. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права.
 2. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.
 3. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.
 4. Майно юридичних осіб приватного права.
 5. Правосуб’єктність юридичних осіб приватного права.
 6. Об’єднання юридичних осіб приватного права.
 7. Повне та сингулярне правонаступництво при реорганізації.
 8. Порядок перетворення юридичної особи.
 9. Підстави для припинення юридичної особи.

10. Банкрутство юридичної особи та його види.

11. Підстави для банкрутства юридичної особи.

12. Способи запобігання банкрутству юридичної особи.

13. Наслідки банкрутства юридичної особи.

14. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичних осіб.

15. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичних осіб.

Теми для рефератів:

 1. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділ та перетворення.
 2. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.
 3. Поняття та види господарських товариств.
 4. Загальна характеристика непідприємницьких товариств: поняття, види, особливості.
 5. Політичні партії як юридичні особи.
 6. Професійні спілки як юридичні особи.
 7. Загальні положення про виробничий кооператив.
 8. Види установчих документів та вимоги до їх змісту.
 9. Афілійовані особи.

Відповідаючи на питання перше необхідно дати поняття юридичної особи. Розкрити ознаки, що притаманні юридичним особам. Вказати на правове значення юридичних осіб. Пояснити розмежування правового регулювання ЦК України та ГК України.

Відповідаючи на питання друге необхідно проаналізувати теорії, які пояснюють створення та функціонування юридичних осіб. На сьогодні існує понад 20 теорій походження юридичних осіб. Проаналізуйте їх. Укажіть, які дві основні групи вчень про юридичну особу виділяються теорією цивільного права. 

Відповідаючи на питання третє необхідно назвати види юридичних осіб. Вкажіть критерії поділу юридичних осіб. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють діяльність тих чи інших юридичних осіб. Розкрийте правову природу юридичних осіб публічного та приватного права. Вкажіть який правовий зв’язок між материнською та дочірньою юридичними особами.

Відповідаючи на питання четверте необхідно знати, що створення юридичних осіб проходить ряд стадій: ініціативну, організаційну, легалізаційну – проаналізуйте кожну з них. Охарактеризуйте способи створення юридичної особи: розпорядчий, дозвільний, нормативно-явочний, змішаний та договірний.

Відповідаючи на питання п’яте охарактеризуйте правосуб’єктність юридичних осіб. Дайте визначення цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи. Укажіть на відмінності загальної та спеціальної правоздатності юридичної особи. Назвіть документи, які встановлюють правоздатність та дієздатність юридичної особи.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення філії та представництва юридичної особи. Вкажіть на нормативно-правові документи, що встановлюють повноваження відокремлених підрозділів юридичної особи.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно проаналізувати ст. 96 ЦК України. Назвіть підстави та порядок настання цивільно-правової відповідальності юридичної особи.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати поняття індивідуалізації юридичної особи та вказати на її правове значення.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно вказати на загальні положення припинення юридичної особи. Охарактеризувати злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ юридичних осіб. Охарактеризувати універсальне та сингулярне правонаступництво. Назвати підстави та порядок припинення юридичних осіб. Добровільне та примусове припинення юридичної особи. Проаналізувати банкрутство юридичної особи. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють порядок визнання юридичну особу банкрутом. Розповісти як відбувається задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичної особи.

Відповідаючи на питання десяте необхідно дати загальну характеристику підприємницьких товариств. Дати їх поняття. Назвати їх види. Вказати на нормативні акти, що регулюють їх створення та функціонування. Дати коротку характеристику кожного.

Завдання № 43

Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: склав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію. Виконуючий обов’язки юриста, виконком відмовив йому у прийнятті документів через наступне:

 1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких є юридичною.

2. Крім статуту має бути подано засновницький договір.

3. Немає документа з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими пунктами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом «Про господарські товариства» та ЦК України і ГК України.

Завдання № 44

Шандиба, що був приватним підприємцем, подав заяву до господарського суду про ініціювання процедури банкрутства АТ “Прогрес”. Свої вимоги Шандиба підкріпив фінансовими документами про несплату йому з боку АТ “Прогрес” 10 тис. гривень протягом п’яти місяців за контрактом на поставку лісу-кругляку. Свої зобов’язання Шандиба виконав своєчасно, про що надав акт приймання-передання товару, підписаний сторонами.

Суддя відмовився ініціювати процедуру банкрутства й не прийняв позовну заяву через наступні причини:

1. Недостатньою є сума боргу.

2. Фізична особа не може ініціювати процедуру банкрутства.

Проаналізуйте ситуацію. Чи вірними є доводи суду?

Завдання № 45

Проскурін звернувся до суду з вимогою до ТОВ “Аксона” про виплату йому заборгованості в якості авторської винагороди у сумі 3 000 грн.

Суддя заяву прийняв, але пояснив заявникові наступне: оскільки ТОВ “Аксона” ліквідується через банкрутство, активів підприємства може не залишитись для задоволення вимог Проскуріна, адже активів залишилося на суму 50 000 грн., а боргів – на суму 68 000 грн. Через це, перш за все, будуть задоволені вимоги перед бюджетом (податки, збори тощо) на суму 48 000 грн., потім – всі інші.

Чи вірна відповідь судді? Проаналізуйте умови черговості задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичної особи.

Завдання № 46

Зареєстрована політична партія “Партія любителів пива” вирішила внести в свій статут додаткові положення про створення фірмової пивоварні, яка б входила до складу самої партії і за рахунок якої можна було б поповнювати партійний бюджет. Окрім цього, як було встановлено правоохоронними органами, партія одержала організаційну та фінансову допомогу від аналогічних партій ФРН і Чехії і частину анонімних пожертвувань. На чергових зборах партії було прийнято також рішення про заснування свого ілюстрованого журналу і реклами там пива і сигарет, розміщення реклами інших замовників.

Чи правомірні такі дії керівництва партії любителів пива? Які особливості об’єднань громадян як юридичних осіб? Яким чином повинні вноситися зміни до статуту об’єднань громадян?

Завдання № 47

Рішенням ректора інституту один з його корпусів був переданий в оренду з умовою наступного викупу комерційним банком “Гранд”. Останній провів капітальний ремонт корпусу і почав здавати приміщення корпусу в суборенду, факультет підвищення кваліфікації був переміщений з цього корпусу у малопридатне для виконання своїх завдань приміщення. Міністерство освіти і науки України видало наказ про перевищення повноважень ректором, а Фонд державного майна України пред’явив вимогу про розірвання укладеної угоди. Українська православна церква заявила претензії на корпус як такий, що раніше належав чоловічому монастирю церкви і вимагала передання корпусу церкві.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Завдання № 48

Макіївське комерційне підприємство “Вимпел” протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам рахунки за поставлену продукцію. Його керівництво посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якої виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Донецький господарський суд за заявами кредиторів “Вимпела” дав оголошення щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво “Вимпела”, оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім цього, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунок з ними в близькому майбутньому із врахуванням інфляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.

Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види юридичних осіб. Знати способи створення юридичних осіб. Знати про правосуб’єктність юридичної особи. Вміти виділяти характерні риси, які індивідуалізують юридичну особу. Вміти розрізняти види підприємницьких товариств та знати їх особливості.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон вiд 06.12.1997 Модельний закон про кооперативи та їх об'єднання (союзи) http://rada.gov.ua/

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05. 1991 № 1023 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про нотаріат » від 02.09. 1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 825 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про акціонерні товариства» від вiд 17.09.2008 № 514-VI http://rada.gov.ua/

Закон України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755 http://rada.gov.ua/

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343 http://rada.gov.ua/

Закон України « Про державну програму приватизації» від 18.05.2000 № 1723 http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 10.07.2003 № 1087-IV Про кооперацію http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР Про сільськогосподарську кооперацію http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 10.04.1992 № 2265-XII Про споживчу кооперацію http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 14.02.1992 № 2114-XII Про колективне сільськогосподарське підприємство

Закон України вiд 12.01.2005 № 2319-IV Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР Про оподаткування прибутку підприємств

КМУ. Декрет від 17.03.1993 №23-93 Про довірчі товариства http://rada.gov.ua/

КМУ Постанова вiд 25.10.2006 № 1473 Про управління корпоративними правами держави в агропромисловому комплексі http://rada.gov.ua/

Кабінет Міністрів України; Постанова, вiд 29.10.2003 № 1679 Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави http://rada.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

Вищий господарський суд. Рекомендації вiд 28.12.2007 № 04-5/14 Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин http://rada.gov.ua/

Вищий господарський суд України; Постанова від 20.03.2007 №3\592 Про визнання недійсним та припинення виконання рішень загальних зборів http://rada.gov.ua/

 

ЛІТЕРАТУРА:

Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

Амельченко В. Сутність юридичної особи в сучасних умовах // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Кодавбович В. Правові проблеми створення та функціонування кооперативів // Право України. – 1991. - № 12. – С. 8.

Грудницька С., Шеремет О. Щодо гармонізації законодавства України про повні товариства й об’єднання підприємств із законодавством ЄС // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Жигалкін І. Правовий режим майна установ // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Жигалкін І. Правоздатність установ приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Зеліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

Селиванова І. Окремі питання створення малих підприємств // Право України. – 1991. - № 2. – С. 22.

Титова Н. Сільськогосподарські кооперативи та їх правове забезпечення // Право України. – 1991. - № 6. – С. 20.

Сонін О. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів // Право України. – 1992. - № 1. – С. 15.

Шевченко О. Управління малими підприємством: організаційно-правові питання // Право України. – 1992. - № 1. – С. 17.

Севрюкова І. Про правовий статус спільних підприємств // Право України. – 1993. - № 3. – С. 7.

Галянтич М. Державна реєстрація підприємництва – нові підходи // Право України. – 1993. - № 9-10. – С. 14.

Барабаш О. Пилипко А. Товарна біржа – не нотаріальна контора // Право України. – 1997.- № 7.–С.5.

Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань, їх зміст // Право України. – 1998.- № 1.–С.92.

Бервзюк О. Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. – 1998.- № 3.–С.28.

Свічкарьова Я. Контракт в акціонерних товариствах // Право України. – 1998.- № 4.–С.15.

Грудницька С. Щодо питання про напрями розвитку законодавства про об’єднання // Право України. – 1998.- № 11.–С.40.

Семчик В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.35.

Пєскою В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України. – 1999.- № 10.–С.22.

Спасибо-Фатєєва І. Акціонерне товариство як акумуляція, синтез та суперечність інтересів // Право України. – 1999.- № 11.–С.44.

Воловик О. Вдосконалення правового регулювання правонаступництва (внаслідок реорганізації юридичних осіб) // Право України. – 2000.- № 8.–С.58.

Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господарювання в Україні Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. – 2000.- № 8.–С.95.

Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України.–2000.-№11.–С.88.

Бондик В. Трансформація власності у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.

Труш І. Вдосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2001. - № 7. – С.44.

Духнович А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок// Право України. // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.– 2001. - № 9. – С.41.

Артеменко С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства // Право України. – 2001. - № 9. – С.44.

Дунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство // Право України. – 2001. - № 12. – С.55.

Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.60.

Марченко Г. Інститут трасту у правовій системі України: перспективи розвитку // Право України. – 2001. - №3. – С.100.

Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) // Право України. – 2002. - №4. – С.36.

Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. – 2002. - №3. – С.40.

Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання / Л. Соловйова // Право України. — 2002. — N 7. — С. 36-39.

Проблеми господарювання підприємств з вадами дієздатності / Л. Соловйова // Право України. — 2004. — N 11.

Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 6. — С. 18-24

Вдосконалення правового регулювання оподаткування як головного організаційно-правового засобу впливу на підприємницьку діяльність / А. Ластовецький // Право України. — 2005. — N 5. — С. 56-60.

Колізії у законодавстві про оподаткування / А. Ластовецький // Право України. — 2003. — N 7. — С. 42-47.

Колізії у законодавстві про підприємництво / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 9. — С. 46-51.

Оподаткування як інструмент організаційно-правового регулювання підприємництва / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 9. — С. 76-81.

Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 2. — С. 43-48.

Щодо правової природи майна акціонерних товариств / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 6. — С. 45-48.

Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, О. Бачун // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, О. Бачун // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми / А. Мельник // Право України. — 2001. — N 10. — С. 60-63.

Довірчі операції зарубіжних трастових компаній / Г. Харченко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 151-154.

Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання / В. Васильченко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 80-81.

Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України / А. Єфименко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 77-82.

Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 1. — С. 42-47.

Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 9. — С. 65-68.

Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. — 2003. — N 12. — С. 126-128.

Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. — 2003. — N 12. — С. 86-88.

Проблеми класифікації юридичних осіб за новим законодавством України / О. Кравчук // Право України. — 2004. — N 6. — С. 102-105.

Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку": плюси і мінуси / А. Левик // Право України. — 2003. — N 4. — С. 93-95.

Деякі питання, пов'язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України / С. Кривобок // Право України. — 2003. — N 10. — С. 132-135.

Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Право України. — 2005. — N 2. — С. 48-51.

Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації / Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 2. — С. 49-54.

Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності / А. Шпомер // Право України. — 2004. — N 2. — С. 55-59.

Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення / Б. Грек // Право України. — 2004. — N 6. — С. 24-31.

Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. — 2004. — N 6. — С. 46-50.

Визнання права власності на акцію, випущену в документарній формі, та здійснення коригуючих операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів / О. Регурецька // Право України. — 2004. — N 9. — С. 85-89.

Уточнення складу та змісту установчих документів суб'єктів підприємництва / В. Марков // Право України. — 2004. — N 10. — С. 59-63.

Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство / Н. Асєєва // Право України. — 2004. — N 11. — С. 26-29.

Правовий механізм захисту інтересів сторін у процедурі банкрутства / Н. Асєєва // Право України. — 2005. — N 9. — С. 37-40.

Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності / Н. Асєєва // Право України. — 2006. — N 7. — С. 59-62.

Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні // Право України. – 2000.- № 2.–С.95.

Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання // Право України. – 2000.- № 7.–С.80.

Поляков Б. Правове становище кредиторів у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.39.

Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 9. – С.28.

Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Жигалкін І. Про поняття «установа приватного права» // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Кубко А. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України: особливості механізму // Підприємництво господарство і право.- 2007. - № 4

Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

Мазур Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: до питання розширення кола функцій // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Ібрагімова Н., Віхров О. До питання про господарсько-правовий статус холдингових компаній // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

Янкова Е. Распределение прибыли между участниками хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 4

Щербакова Н. Захист законних прав та інтересів кредиторів під час реорганізації // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 2

Смітюх А. Рейдерство: зловживання правами щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів і внесення пропозицій до порядку денного // Підприємництво господарство і право. - 2008. - № 3

Рожкова Н., Щербинская Я. Анализ текста Закона Украины «Об акционерных обществах» // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 1. – С. 7-9.

Джуринський В. Майнові відносини в обєднанні підприємств (господарсько-правові аспекти) // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 1. – С. 22-25.

Соловйов А. Поняття й ознаки корпоративних прав // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 2 – С. 71-74.

Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими правового регулювання відносин неспроможності // Підприємництво господарство і право. - 2009. - № 3 – С. 68-72

Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України. – 2009. - № 5. – С. 113-120.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1370; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!