Тема 32. Договори про надання послуг. Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.Всього годин 13, у т.ч. лекції - 4, практичне заняття - 4, самостійна робота - 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 43-44 (4 години). Навчальні питання:

1. Визначить предмет договору про надання послуг, умови його виконання. Назвіть види договорів про надання послуг.

2. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

3. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

 4. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

5. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

6. Обов’язкове та добровільне страхування.

7. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

8. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

9. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

10. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.

11. Права та обов’язки сторін в договорах позики, кредиту, факторингу.

12. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін в цих договорах.

13. Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

Додаткові питання:

1. Яка особливість договорів про надання послуг?

2. Які існують види послуг?

3. Хто може бути поклажодавцем за договором зберігання?

4. Поняття товарного складу.

5. Договір складського зберігання.

6. Зберігання речей, визначених родовими ознаками.

7. Зберігання речі у ломбарді.

8. Зберігання цінностей у банку.

9. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.

10. Зберігання речей у гардеробі організації.

11. Зберігання речей пасажира під час його перевезення.

12. Зберігання речей у готелі.

13. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).

14. Зберігання автотранспортних засобів.

15. Договір охорони.

16. Які особливості зберігання на товарному складі?

17. Які документи видаються складом на підтвердження прийняття товарів?

18. Які особливості договору охорони?

19. Поняття та ознаки договору чартеру (фрахтування).

20. Перевезення у прямому змішаному сполученні.

21. Перевезення транспортом загального користування.

22. Відповідальність сторін за договором перевезення.

23. Елементи договору транспортного експедирування.

24. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування.

25. Припинення договору транспортного експедирування.

26. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором транспортного експедирування.

27. Яка відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу?

28. Яка відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу?

29. Яка відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставляння пасажира до пункту призначення?

30. Яка відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу?

31. Яка відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти?

Теми для рефератів:

1. Особливості укладення договору факторингу.

2.Транспортне законодавство.

3. Особливості перевезень залізничним транспортом.

4. Особливості зберігання речей у ломбарді.

5. Особливості надання страхових послуг в Україні.

6. Агентський договір.

7. Особливості надання послуг поштового зв’язку.

8. Особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

9. Особливості надання споживчого кредиту в Україні.

10. Договори банківського вкладу і банківського рахунка.

11.Особливості укладання договору управління майном.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення терміну «послуга», а потім договору про надання послуг. Визначити предмет договору про надання послуг, умови його виконання. Назвати види договорів про надання послуг. Вказати на нормативні акти, що регулюють зазначені правовідносини.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення договору перевезення. Вказати правову мета договору. Дати юридичну характеристику договору. Розкрити істотні умови договору перевезення. Зазначити форму договору перевезення. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення договору транспортного експедирування. Вказати правову мету договору. Зазначити юридичну характеристику, істотні умови договору транспортного експедирування. Вказати на форму договору транспортного експедирування. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення договору зберігання. Вказати правову мету, юридичну характеристику, істотні умови договору зберігання. Зазначити форму укладання договору зберігання. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі. Вказати види договору зберігання.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення терміну «страхування» та договору страхування. Вказати правову мету договору. Розкрити юридичну характеристику договору. Зазначити істотні умови договору страхування. Вказати на форму укладення договору страхування. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі. Вказати на форми страхування та види договору страхування.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення обов’язкового та добровільного страхування. Назвати нормативно-правові акти, які регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору доручення. Вказати правову мету договору. Розкрити юридичну характеристику договору. Зазначити істотні умови договору доручення. Вказати форму договору доручення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати визначення договору доручення. Вказати на правову мету договору. Зазначити юридичну характеристику договору комісії. Назвати істотні умови договору комісії. Зазначити форму договору комісії, права та обов’язки сторін в цьому договорі. Назвати сторони договору. Розкрити суть субкомісії та дати визначення делькредере.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно дати визначення договору управління майном. Вказати на правову мету договору. Дати юридичну характеристику договору. Зазначити істотні умови договору управління майном. Вказати форму договору управління майном, права та обов’язки сторін в цьому договорі. Назвати сторони договору.

Відповідаючи на питання десяте необхідно дати визначення договорів позики, кредиту, факторингу. Вказати на їх правову мету. Зазначити їх юридичну характеристику. Назвати суб’єктний склад та предмет цих договорів. Зазначити істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.

Відповідаючи на питання одинадцяте необхідно дати визначення договорів позики, кредиту, факторингу. Назвати права та обов’язки сторін в договорах позики, кредиту, факторингу. Зазначити особливості їх здійснення.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Вказати на правову мету, юридичну характеристику, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Зазначити суб’єктний склад та предмет цих договорів. Назвати форму укладення договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін в цих договорах. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення платіжного доручення, акредитиву, інкасо, чека. Вказати на особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

 

Завдання № 168

Мати Коробкова застрахувала життя та здоров’я свого повнолітнього сина Григорія 16 жовтня 2002 р. строком на один рік.

Через три місяці, 16 січня 2003 р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.

Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через наступні обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме – 29 січня 2003 р., що сталося через недбалість страхового агента, який за це був звільнений з роботи; водій автомобіля, в якому пересувався як пасажир під час автокатастрофи Григорій, відшкодував останньому шкоду, що спричинена здоров’ю пасажира, тому вже немає підстав для сплати страхової суми.

Що таке страхування на користь третьої особи? В чому особливості цього договору? Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок.

Завдання № 169

За вироком суду Тараненко та Кіндратенко були засуджені за крадіжку майна Вірченко. При розгляді кримінальної справи був розглянутий цивільний позов Вірченко.

З засуджених солідарно було стягнуто на користь потерпілої 12 тис. грн. Як зазначено в матеріалах справи, у Вірченко 11 січня 2003 року було вкрадено шубу і запасні деталі до автомобіля, а 3 жовтня 2002 року вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис. грн. терміном на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна та виплатою страхового внеску готівкою страховому агенту після огляду майна.

Після винесення вироку Вірченко звернулася в страхову компанію з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку, але в цьому їй було відмовлено. Дирекція страхової компанії обґрунтовувала свою позицію тим, що згідно з вироком суду з засуджених стягнуто 12 тис. грн. на користь Вірченко.

Чи відноситься вкрадене майно до об’єктів страхування? Чи настав страховий випадок? Як слід вирішити ситуацію?

Завдання № 170

В ході укладення договірних зобов’язань на поставку сировини між шкіряним заводом і підприємством по виготовленню спортінвентаря виникли розбіжності щодо форм і порядку проведення розрахунків. Представник шкір-заводу наполягав на внесенні в договір пункту про те, що розрахунки повинні здійснюватися лише у формі покритих безвідкличних акредитивів. Причому кошти, на думку представника, повинні перераховуватися на рахунок постачальника (шкірзаводу) до відправки сировини покупцю. Директор підприємства “Спортінвентар” виступив проти введення такого пункту, бо вважав, що акредитивна форма розрахунків застосовується тільки як санкція за порушення розрахункової дисципліни і не може застосовуватися до добросовісного покупця. Замість вищевказаної форми безготівкових розрахунків директор запропонував розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 Оцініть докази сторін. Дайте порівняльну характеристику таких форм безготівкових розрахунків, як акредитив і розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Завдання № 171

Договором банківської позики передбачалось повернення клієнтом кредиту 17 липня 2003 року із сплатою процентів за користування кредитом.

Позичальник 26 травня 2003 року звернувся до банку з клопотанням про надання відстрочки виплати боргу до 18 серпня 2003 року. Банк погодився надати відстрочку, але при умові, що процентна ставка буде збільшена на 3 пункти. На таких умовах одержати відстрочку клієнт не погодився. Після цього банк 31 травня 2003 р. вирішив розірвати договір достроково, а заставлені клієнтом (по договору застави) комп’ютери обернути в свою власність, тому що не бачив реальної можливості повернення позичених коштів і виплати процентів в строк.

Клієнт оскаржив таке рішення банку в господарський суд, вказуючи на те, що частину коштів він зміг би повернути до 17 липня 2003 р., а до кінця липня виплатити весь борг. Крім того, позичальник вважає, що банк не має права таким чином розпоряджатись заставленим майном.

Чи можливе надання відстрочки повернення кредиту? Якщо так, то на який строк і на яких умовах? Чи можлива оплата боргу по частинах? Чи міг банк обернути у власність заставлене майно? Дайте мотивований висновок по справі.

Завдання № 172

Створене Приватне підприємство “АЛР” звернулося до банку “Грошовий” з проханням відкрити в ньому розрахунковий рахунок. Банк запросив для відкриття рахунку наступні документи:

а) копії установчих документів та свідоцтво про державну реєстрацію;

б) картку із зразками підписів директора та головного бухгалтера, що завірена нотаріально;

в) ксерокопію паспортів директора й головного бухгалтера;

г) довідку про постановку на облік в облстаті, Пенсійному Фонді, Фонді зайнятості;

д) свідоцтва про народження дітей      директора та головного бухгалтера (завірені нотаріально ксерокопії);

е) документи про право на приміщення, в якому знаходиться виконавчий орган ПП “АЛР”.

Директор ПП “АЛР” вважав, що вимоги банку щодо подачі деяких документів незаконні.

Визначить цивільно-правову сутність та вид договору, що мали укласти сторони при відкритті банківського рахунку. Яким нормативним актом регламентується перелік документів, необхідних для відкриття розрахункового рахунку для юридичної особи? Яки документи слід подавати при відкритті розрахункового рахунку юридичної особи?

Завдання № 173

Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить прядильному цеху фабрики “Червона нитка”. На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика подала позов до перевізника про стягнення збитків. В господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоказаною.

При цьому панчішна фабрика вказала, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, для того, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло за причин, що вказані у Статуті.

Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про послуг. Знати види цих договорів. Знати особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

 

нормативні акти та Література:

Міжнародний документ вiд 19.12.1996 Договір про надання позики (Проект розвитку житлово-комунального господарства) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 грудня 1996 року

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг вiд 28.05.1988

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу ратифіковано 08.04.99 N 581-XIV

МБРР, МОН України, Мінфін України Кредитна угода (Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Агентський договір між Міністерством освіти і науки України та Директоратом програм розвитку освіти. Договір про безповоротну передачу коштів між Міністерством освіти і науки України і Директоратом програм розвитку освіти вiд 05.09.2005

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Кодекс законів про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс

Водний кодекс

Митний кодекс

Закон України «Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування» вiд 21.05.1999 № 700-XIV

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 1058-IV

Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» вiд 26.06.1997 № 400/97-ВР

Закон України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування» вiд 26.06.1997 № 402/97-ВР

Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР(останні зміни внесені 31.05.2007 № 1110-V)

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців» вiд 29.11.2001 № 2857-III

Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» вiд 22.02.2001 № 2272-III

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» вiд 18.01.2001 № 2240-III

Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» вiд 11.01.2001 № 2213-III

Закон України Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 № 16/98-ВР

Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 01.07.2004 № 1961-IV

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» вiд 19.06.2003 № 979-IV

Закон України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" від 07.03.2002

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 19.06.2003 № 978-IV

Закону України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. N 898-IV

Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889-IV

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 2001, № 5-6 (останні зміни 22.12.2006 року N 532-V)

Постанова Кабінет Міністрів України Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву від 12.04.2002 № 532

30.  Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження обсягів квот на 2007 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин вiд 18.07.2007 № 935

Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку передачі на постійне зберігання до музеїв державних нагород, якими відзначені підприємства, об'єднання, установи, організації, військові частини вiд 01.08.2007 № 982

Лист Міністерства фінансів України Щодо застосування податкового кредиту від 25.01.2007 р. N31-20030-05-18/1283

Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду вiд 25.12.2003 № 178

Наказ Держкомзем України вiд 29.12.2003 № 322 Про внесення змін до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі

Розпорядження Держфінпослуг вiд 05.04.2007 № 7114 Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України

Розпорядження Держфінпослуг вiд 15.02.2007 № 6817 Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

Розпорядження Держфінпослуг вiд 11.04.2006 № 5619

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Розпорядження Держфінпослуг вiд 28.12.2004 № 3197 Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

Наказ Мінтранс України Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг вiд 17.05.1999 № 260

Верховний Суд вiд 01.12.1997 Узагальнення практики вирішення судами спорів, що виникають із догов

Постанова Вищого господарського суду вiд 12.04.2005 № 31/360 Про зобов'язання виконати платіжне доручення

Постанова Вищий господарський суд вiд 31.03.2005 № 11/1"Д" Про визнання недійсним договору доручення

Постанова Вищого господарського суду. Справа вiд 01.06.2004 № 35/789-03 Про визнання недійсною додаткової угоди, розірвання договору, повернення отриманого при виконанні доручення

Постанова Вищого господарського суду. Справа вiд 27.05.2004 № 1/549-18/430 Про визнання недійсним договору доручення

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право Украни: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья – договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2002.

Зобов”язальне право / за ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

Договора о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2001. – с. 201 – 237

Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /ІІ частина/. -К.: Вентурі, 1996.

Витрянский В.В. Договор перевозки . – М., 2001.

Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М.: БЕК, 1994

Підопригора 0.0. та інші. Цивільне право України. Правові основи підприємницької діяльності. -К.: Вентурі, 1994

Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 54.

Лівак П., Рогова О. Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 62.

Назаренко В. Поняття договору комісії як інституту непрямого представництва в розвинутих країнах //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 67.

Богославець В. Відповідальність за порушення умов договору про надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Богуцький О. Права та обов’язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Богуцький О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Волинець Т. Особливості прав та обов’язків пацієнта за договором про надання медичної допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Богославець В. Особливості укладення договорів про надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Демчук А. Предмет на об’єкт договору зберігання на товарному складі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Княжицький М. Договір про надання послуг з трансляції (ретрансляції) телерадіопрограм (телерадіопередач) кабельним телебаченням // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Княжицький В. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Луцик М. Предмет договору транспортного експедирування // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Проценко В. Про можливість застосування умов делькредере в агентському договорі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Рєзнікова В. Співвідношення основних посередницьких договорів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

Свистун Л. Особливості укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Свистун Л. Деякі питання правової природи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Ткалич М. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність № 8

Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств// Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Мазуренко В. Правова характеристика ринку послуг поштового зв’язку  // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

Мазуренко В. Проблеми державної економічної політики у сфері послуг поштового зв’язку//Підприємництво господарство і право.-2007.- № 2

Мазуренко В. Правові засоби регулювання ринку послуг поштового зв’язку в умовах його фактичної монополізації // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на коммунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Майданник Р. Смирницький Ю. Довірче управління майном в праві України // Право України. – 1998.- № 4.–С.19.

Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. – 2000.- № 10.–С.113.

Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку / Л. Воробець // Право України. — 2002. — N 12. — С. 62-65.

Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. — 2002. — N 9. — С.104.

Василинчук В Правове регулювання банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 7. – С.36.

Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності / А. Ковальчук // Право України. — 2003. — N 5. — С. 62-65.

Кредитування як банківська операція / Л. Оплачко // Право України. — 2003. — N 2. — С. 52-56.

Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України / Л. Оплачко // Право України. — 2003. — N 9. — С. 61-64.

Значення нотаріальної процесуальної форми у врегулюванні кредитних відносин / С. Фурса // Право України. — 2001. — N 11. — С. 55-59.

Договір управління підприємством / С. Кривобок // Право України. — 2007. — N 3. — С. 47-51.

Договір страхування в системі цивільно-правових договорів / Н. Безсмертна // Право України. — 2004. — N 3. — С. 34-37.

Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Свистун // Право України. — 2004. — N 7. — С. 62-64.

Правові питання зберігання автомобілів на автостоянках / О. Степанов // Право України. — 1999. — N 12. — С. 72-74.

Договір на страхування автомобіля та його види / О. Степанов // Право України. — 1999. — N 11. — С. 68-70.

Поняття та особливості посередницьких договорів / В. Васильєва // Право України. — 2004. — N 12. — С. 42-44.

Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Денисенко Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Кулик Д. Особливості виникнення правовідносин, заснованих на видачі розрахункового чека № 12

Приходько В. Послуга як правова категорія та характеризуюча ознака договору розшуку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 5

Проценко В. Становлення та розвиток агентського договору в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Чапичадзе Я. Понятие и разновидности страхования ответственности в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Чапичадзе Я. Характеристика и соотношение форм страхования в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

І. А. Безклубий Поняття розрахункових відносин \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №7.

І. А. Безклубий Правова природа договору банківського вкладу \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.

І. А. Безклубий Про публічність договору банківського рахунка \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 3.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1384; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!