Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особиВсього годин 9, у т.ч. лекції - 2, практичне заняття - 2, самостійна робота - 5

Лекція № 24 (2 години). У лекції розглядаються питання щодо таких прав як: право на ім’я; право на повагу до гідності та честі; право на недоторканність ділової репутації, їх поняття та зміст. У лекції розкриваються поняття «ім’я», «честь», «гідність», «ділова репутація».

Послідовно розкриваються питання право на індивідуальність; право на особисте життя та його таємницю; право на інформацію; право на особисті папери; право на таємницю кореспонденції, їх поняття та зміст. Дається визначення «особисте життя», його аспекти.

Розглядається питання захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок; охорони інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Висвітлюється питання право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Окремо розглядається група прав: право на місце проживання; право на недоторканність житла; право на вибір роду занять; право на свободу пересування. Висвітлюється їх поняття та зміст.

Дається загальна характеристика права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 20 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

2. Загальна характеристика права на повагу до гідності та честі.

3. Загальна характеристика права на недоторканність ділової репутації.

4. Загальна характеристика права на індивідуальність.

5. Загальна характеристика права на особисте життя та його таємницю.

6. Загальна характеристика права на інформацію.

7. Загальна характеристика права на особисті папери та права на таємницю кореспонденції.

8. Загальна характеристика права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

9. Загальна характеристика права на місце проживання та права на свободу пересування.

10. Загальна характеристика права на недоторканність житла.

11. Загальна характеристика права на вибір роду занять.

12. Загальна характеристика права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання.

Додаткові питання:

1. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

2. Порівняйте поняття «місце проживання фізичної особи», що закріплене ст.. 29 ЦК України, ст.. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та ст.. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

3. Назвіть суб’єктний склад права фізичної особи та недоторканність житла.

4. Укажіть випадки, за яких проникнення до житла без згоди його мешканців буде вважатися правомірним (не порушуватиметься право на недоторканність житла).

5. Розкрийте сутність понять «індивідуальність» та «імідж».

6. Що відноситься до особистих паперів?

Теми для рефератів:

1. Поняття та види таємниць особистого життя фізичної особи.

2. Право на ім’я як особисте немайнове право, що забезпечує індивідуалізацію фізичних осіб у суспільстві.

3. Історичний досвід правової охорони особистого життя людини.

4. Критерії правомірного втручання в особисте життя людини.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та видів особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Знати їх загальну характеристику. Вміти здійснювати особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Література

1. Право на ім'я фізичних осіб: поняття, юридична природа та межі реалізації / Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 17. — С. 204-210.

2. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 10. — С. 16-19.

3. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Р. Стефанчук // Право України. — 2003. — N 11. — С. 115-119.

4. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 1. — С. 85-89.

5. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні / О. Кравчук // Право України. — 2005. — N 5. — С. 125-128.

6. Інститут дифамації і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації (співвідношення та вибір пріоритету в судовій практиці) / Д. Луспеник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 62-66.

7. Розмежування оціночних суджень та стверджень про факти при розгляді справ про захист честі, гідності та ділової репутації / Д. Луспеник // Право України. — 2003. — N 12. — С. 57-59.

8. До питання скасування прописки та запровадження в Україні реєстрації фізичних осіб / А. Аносенков, В. Фелик // Право України. — 2002. — N 2. — С. 126-128.

9. Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання // Право України. – 2001. - №12. – С.110.

10. Павловська Н. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на недоторканність особистого життя // Право України. – 2001.- № 3.–С.45.

11. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. – 2000.- № 12.–С.80.

12. Кротюк В., Іоффе А. Правові аспекти банківської таємниці // Право України. – 1998.- № 12.–С.62.

13. Саприкіна І. Правовідносини щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

14. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1043; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!